Contestaţie la executare. Executare silita pornita in temeiul unui proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor. Inadmisibilitatea invocării in cadrul contestaţiei la executare a viciilor procesului verbal de contravenţie.

Sentinţă civilă 9611 din 18.08.2009


Fata  de contestaţia  la executare  a  petentului  Z B  formulată împotriva

actelor de executare din  dosar de executare 2009  al Biroului Executorului

Judecătoresc  Z  C. de intimata  D. S.  V.  prin care solicită  anularea  formelor

de executare şi a  somaţiei  nr.2009 si a procesului-verbal  cu acelaşi număr.

In motivare  petentul arată ca  titlul executoriu, procesul-verbal de

contravenţie  5694/2007 prin care a fost amendat  contravenţional nu  i-a  fost 

comunicat  decât in momentul  începerii executării silite  de către Biroului

Executorului Judecătoresc Z.

Petentul arată că  procesul-verbal de contravenţie este nul de drept 

întrucât  fapta a fost  constatată în lipsa sa , faptă ce a fost săvârşită  de alte

persoane.

 Contestaţia  petentului a fost legal timbrată .

Intimata depune întimpinare  solicitând  respingerea  contestaţiei întrucât

cele  invocate  de petent  fac  referire la procesul-verbal  si nu la procedura

executării silite.

Instanţa deliberând asupra  contestaţiei  petentului  reţine  că acesta îşi

motivează  acţiunea  pe  vicii  ale  procesului verbal de  contravenţie  si nu  ale 

procedurii executării silită.

Instanţa reţine că petentul avea  posibilitatea de a ataca separat procesul

verbal de contravenţie  in condiţiile în care la dosar există dovada comunicării

actului la data de 06.08.2007

 Întrucât  în  contestaţia  sa petentul nu invocă  vicii  sau alte cauze care  să

determine  anularea actelor  de executare aşa  cum se arată in art. 399 Cod

procedură civilă,  instanţa  în conformitate  cu dispoziţiile art. 1169  Cod

procedură civilă  raportat la art. 399  Cod procedură civilă  şi următoarele  va

respinge contestaţia.