Familie

Sentinţă civilă 3074 din 26.07.2012


La data de 17.07.2012 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr…  /207/2012, actiunea civila  prin care reclamanta C. A.  a chemat în judecata pe pârâtul C. G. M., solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta, sa dispuna emiterea unui ordin de protectie  împotriva pârâtului, în sensul evacuarii acestuia din domiciliul comun pâna la solutionarea cererii de divort si instituirea unui ordin judecatoresc provizoriu care sa-i interzica pârâtului de a mai avea contact cu reclamanta si minorii rezultati din casatorie C. A. C. si C. M. S., fara somatie si de îndata.

Solicita de asemenea, reclamanta încredintarea provizorie a celor doi minori pâna la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii de divort ce urmeaza a se pronunta în dosarul nr. /207/2012.

În motivarea cererii, reclamanta arata ca locuieste împreuna cu cei doi minori si pârâtul în imobilul situat în mun. Caracal, str., ap., iar începând de câteva luni între cei doi soti au aparut probleme de familie care a dus la deteriorarea iremediabila a relatiei de casatorie.

Precizeaza reclamanta ca în ultimele saptamâni, pârâtul a devenit agresiv, exercitând acte de violenta fizica, atât asupra reclamantei cât si asupra celor doi minori, precum si acte de violenta psihica în sensul proferarii de amenintari.

Datorita acestui comportament, reclamanta a facut numeroase plângeri penale împotriva pârâtului.

Mentioneaza reclamanta ca în prezent este încercata de temerea ca pârâtul prin actiunile sale violente va pune viata copiilor în pericol.

În drept, invoca dispoz.Legii nr.270/2003.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatele medico-legal nr../C/...06.2012 si nr…/C/...07.2012 emise de Unitatea de Medicina Legala Olt, copie act proprietate asupra imobilului, copie certificat casatorie si certificate nastere minori, copie plângere penala înaintata Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal.

Desi legal, citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta, astfel încât acestuia i-a fost asigurata apararea obligatorie din oficiu, conform dispoz.prev.de art.27 alin.4 din Legea nr.217/2003, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.25/2012.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta locuieste împreuna cu cei doi minori si pârâtul în imobilul situat în mun. Caracal, str., ap. , fiind casatoriti din anul 2003, astfel cum rezulta din certificatul de casatorie depus la fila 13, iar în urma cu câteva luni între cei doi soti au aparut probleme de familie care au dus la deteriorarea iremediabila a relatiei de casatorie.

În ultima perioada, pârâtul a devenit agresiv, exercitând acte de violenta fizica, atât asupra reclamantei cât si asupra celor doi minori, precum si acte de violenta psihica în sensul proferarii de amenintari.

Acest lucru este dovedit cu certificatele medico-legale nr.689/C/22.06.2012 si nr.825/C/17.07.2012 emise de Unitatea de Medicina Legala Olt din care rezulta ca atât reclamanta cât si minorul C. A.C. în vârsta de 6 ani au fost victima unei agresiuni în data de 13.07.2012, fiecare dintre ei prezentând leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovirii cu corpuri contodente si compresiune.

Datorita acestui comportament, reclamanta a facut numeroase plângeri penale împotriva pârâtului, plângeri depuse la Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal.

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 217/22.05.2003, ,, persoana a carei viata , integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa în pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei , poate solicita instantei , ca în scopul înlaturarii starii de pericol , sa emita un ordin de protectie , prin care sa se dispuna cu caracter provizoriu , una sau mai multe dintre urmatoarele masuri sau obligatii :a ) evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei , indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate ; b) reintegrarea victimei si , dupa caz a copiilor în locuinta familiei ; c) limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci când aceasta poate fi partajata încât agresorul sa nu vina în contact cu victima ; d) obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinata fata de victima , de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia , ori fata de resedinta , locul de munca sau unitatea de învatamânt a persoanei protejate ; e) interdictia pentru agresor de a se deplasa în anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza sau le viziteaza periodic ; f) interzicerea oricarui contact , inclusiv telefonic , prin corespondenta sau în orice alt mod cu victima ; g ) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute ; h ) încredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora .

Potrivit art. 27 din aceeasi lege, in caz de urgenta deosebita, instanta poate  emite ordinul  de protectie chiar in aceeasi  zi, pronuntându-se  pe baza cererii si  a actelor depuse, fara concluziile partilor.

Din analiza dispozitiilor art. 23  din Legea nr.  217/22.05.2003, rezulta  ca pentru a  se dispune  emiterea unui ordin de protectie  este necesar  sa se dovedeasca  existenta  unei stari de pericol pentru viata, integritatea  fizica sau psihica  ori libertatea unei persoane, stare de pericol care sa  fie  creata printr-un  act de violenta din partea  unui membru al familiei.

Instanta  constata ca situatia de fapt astfel cum este retinuta în baza probelor administrate în cauza, poate duce cu certitudine la concluzia ca în cauza exista posibilitatea reala ca reclamanta si minorii sa fie supusi în continuare unor violente domestice din partea pârâtului.

Pe cale de consecinta, instanta având în vedere scopul pentru care a fost instituit prin lege ordinul de protectie, urmeaza sa admita cererea formulata si sa emita ordinul de protectie, cu caracter provizoriu împotriva pârâtului si instituie urmatoarele masuri – obligatii în sarcina acestuia pe o perioada de 6 luni de la data emiterii ordinului:

 - dispune evacuarea temporara a agresorului pârât C.M.G. din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

 - obligarea agresorului pârât C. M. G. la pastrarea unei distante de 15 metri fata de reclamanta C. A. si minorii C. A. C., nascut la 23 ianuarie 2006 si C. M.S., nascut la ..;

- interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau în orice alt mod, cu reclamanta;

- încredintarea copiilor minori pâna la expirarea ordinului de protectie, victimei reclamante.

Prezenta hotarâre este executorie fara somatie si fara trecerea vreunui termen.

Hotarârea se va comunica de îndata structurilor Politiei Române în a carei raza teritoriala se afla locuinta victimei - reclamante si a agresorului – pârât.

Se va dispune ca  onorariul aparatorului  din oficiu pentru pârât in cuantum de 200 lei sa ramâna in sarcina  statului.

Postat 31.08.2012