Vătămare corporală - art. 181 C.p.- Elemente constitutive. Inculpat minor. Criterii de apreciere a modului de individualizare a pedepsei

Sentinţă penală 2081 din 18.06.2013


Vătămare corporală -  art. 181 C.p.- Elemente constitutive. Inculpat minor. Criterii de apreciere a modului de individualizare a pedepsei

(...) fapta inculpatului minor  S. I. A. (ns. la data de 21.09.1995) care la data de 20.11.2012, a lovit-o cu pumnul în zona feţei pe partea vătămată  D. A. N. , aceasta căzând, suferind, astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală , prev. de art. 181 alin.1 C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p. rap. la art. 100 C.p., limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator, gradul de pericol social concret relativ ridicat, modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, leziunile produse părţii vătămate, persoana inculpatului, necunoscut cu antecedente penale, care a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, au fost identificaţi factori pozitivi, apţi să inhibe în viitor un comportament infracţional al inculpatului, respectiv, sprijinul părinţilor şi afecţiunea primită din partea acestora, impactul avut de procesul penal asupra sa, regretul manifestat faţă de fapta comisă, planurile prosociale de viitor. A fost identificat un singur factor negativ, potenţial declanşator al unei conduite infracţionale, respectiv tendinţa de a adopta conduite imprudente, fără a lua în calcul consecinţele negative presupuse de aceasta, fapt ce denotă o capacitate decizională deficitară.

Faţă de cele menţionate anterior, apreciind că o măsură educativă nu este suficientă pentru reeducarea minorului, instanţa, făcând şi aplicarea art. 3201 alin. 7 C.p.p., va dispune condamnarea inculpatului  S. I. A. la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

(…)

În baza art. 81 C.p. rap. la art. 110 C.p. va suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 1 an şi 9 luni.

Judecătoria Craiova -  Secţia Penală - Sentinţa penală nr. 2081/18.06.2013

Prin rechizitoriul nr. xxx/P/2012 din data de 11.03.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, înregistrat pe rolul instanţei sub nr. xxx/215/2013 la data de 12.03.2013 a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul  S. I. A. acuzat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală prev. de art. 181C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

Prin rechizitoriu s-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 20.11.2012,  a lovit-o cu pumnul în zona feţei pe partea vătămată  D. A. N. , aceasta căzând, provocându-i, astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.

Pentru dovedirea acestei situaţii de fapt, au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţiile păţii vătămate  D. A. N. , declaraţiile inculpatului, certificatul medico-legal, declaraţiile martorilor.

În conformitate cu art. 3201 alin. 1 C.p.p., inculpatul  S. I. A. a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. În conformitate cu disp. art. 3201 alin. 3 C.p.p. a fost audiat inculpatul declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Partea vătămată  D. A. N.  s-a constituit parte civilă cu suma de 2.000 lei, din care 800 lei daune materiale şi 1.200 lei daune morale.

Pentru dovedirea acţiunii civile instanţa a încuviinţat proba testimoniala, fiind audiaţi martorii  S. F. L. şi  C. A. I. , declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 20.11.2012,  în jurul orei 07.50,  aflându-se în cutea Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate din Craiova, pe fondul unor discuţii contradictorii, inculpatul  S. I. A. i-a aplicat părţii vătămate  D. A. N.  o lovitură cu pumnul în zona feţei, aceasta căzând pe sol. Urmare a loviturii menţionate, partea vătămată a suportat leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.

Fiind audiat, inculpatul  S. I. A. a declarat că, întrucât partea vătămată a încercat să-l lovească, s-a ferit şi a lovit-o cu pumnul în zona bărbiei.

Declaraţia inculpatului  S. I. A. în sensul că l-a agresat pe  D. A. N. , se coroborează cu declaraţiile martorilor M. M. D. şi D. D. F., aceştia arătând că între inculpat şi partea vătămată a avut loc un conflict verbal, împrejurare în care  S. I. A. i-a dat lui  D. A. N.  un pumn în zona feţei, precum şi cu concluziile certificatului medico-legal nr. 2474/A2 din data de 20.11.2012, care atestă numărul de zile de îngrijiri medicale necesitate de partea vătămată.

Potrivit concluziilor certificatului medico-legal nr. 2474/A2 din data de 20.11.2012 leziunile traumatice ale numitului  D. A. N.  pot avea vechimea din 20.11.2012 şi pot fi rezultatul lovirii cu corp dur, necesitând 30-35 zile de îngrijiri medicale, de la data producerii leziunilor.

În faţa instanţei de judecată, inculpatul a avut o atitudine sinceră, a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

 În drept fapta inculpatului minor  S. I. A. (ns. la data de 21.09.1995) care la data de 20.11.2012, a lovit-o cu pumnul în zona feţei pe partea vătămată  D. A. N. , aceasta căzând, suferind, astfel leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală , prev. de art. 181 alin.1 C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p. rap. la art. 100 C.p., limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator, gradul de pericol social concret relativ ridicat, modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, leziunile produse părţii vătămate, persoana inculpatului, necunoscut cu antecedente penale, care a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, au fost identificaţi factori pozitivi, apţi să inhibe în viitor un comportament infracţional al inculpatului, respectiv, sprijinul părinţilor şi afecţiunea primită din partea acestora, impactul avut de procesul penal asupra sa, regretul manifestat faţă de fapta comisă, planurile prosociale de viitor. A fost identificat un singur factor negativ, potenţial declanşator al unei conduite infracţionale, respectiv tendinţa de a adopta conduite imprudente, fără a lua în calcul consecinţele negative presupuse de aceasta, fapt ce denotă o capacitate decizională deficitară.

Faţă de cele menţionate anterior, apreciind că o măsură educativă nu este suficientă pentru reeducarea minorului, instanţa, făcând şi aplicarea art. 3201 alin. 7 C.p.p., va dispune condamnarea inculpatului  S. I. A. la pedeapsa de 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 181 C.p. cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

În temeiul 71 C.p. va interzice inculpatului, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 C.p. rap. la art. 110 C.p. va suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de 1 an şi 9 luni.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.p. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

Sub aspectul soluţionării laturii civile, instanţa reţine că partea vătămată  D. A. N.  s-a constituit parte civilă cu suma de 2.000 lei, din care 800 lei daune materiale şi 1.200 lei daune morale.

Instanţa apreciază că faţă de pericolul social concret al faptei săvârşite, de natura şi împrejurările comiterii acesteia, leziunile produse, numărul mare de zile de îngrijiri medicale,  partea civilă  D. A. N.  a suferit un prejudiciu moral care necesită reparaţie bănească, motiv pentru care urmează să admită în parte acţiunea civilă şi să oblige inculpatul, în solidar cu părţile responsabile civilmente S. G. şi S. C., la plata către partea civilă a sumei de 1.200 lei, reprezentând daune morale.

Martorii audiaţi au arătat că partea vătămată a purtat un aparat la nivelul maxilarului, se hrănea doar cu paiul, vorbea greu, acuza dureri la nivelul feţei.

În ceea ce priveşte daunele materiale solicitate, instanţa reţine că partea vătămată nu a depus înscrisuri pentru dovedirea acestora, iar martorii audiaţi au arătat că nu au cunoştinţă despre cheltuielile pe care le-a făcut partea vătămată, astfel încât acestea urmează a fi respinse ca neîntemeiate.

Prin adresa nr. 15273/13.10.2011 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 265, 62 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare a părţii vătămate  D. A. N. , solicitând reactualizarea sumei până la data plăţii efective a debitului.  În temeiul art. 14 şi 346 C.p.p., fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi va obliga inculpatul, în solidar cu părţile responsabile civilmente S.G. şi S.C., la plata către aceasta a sumei de 265, 62 lei, reactualizată până la data plăţii efective a debitului.

În baza art. 191 C.p.p. va obliga inculpatul, în solidar cu părţile responsabile civilmente S.G. şi S.C., la plata sumei de 700 lei, cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocat oficiu.