Furt

Sentinţă penală 196 din 09.07.2013


Prin rechizitoriul nr. 2129/P/19.03.2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, înregistrat la această instanţă la nr.2234/207/27.03.2013, a fost pusă în mişcare acţiune penală şi trimis în judecată inculpatul MP, zis „P”, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.a, g şi i C.pen. comb. cu art. 41 alin. 2 şi art. 99 C.pen.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că inculpatul are domiciliul legal în comuna D.., sat F.., jud. Olt (fila 66) şi în perioada anilor 2011 - 2012 obişnuia să mai meargă pe raza comunei C.., la bunica sa, în centrul acestei din urmă localităţi, partea vătămată TMdeţinând un magazin - Persoană fizică autorizată al cărei administrator este, în acelaşi imobil, în fapt, funcţionând şi serviciul poştal C.. unde îşi desfăşoară activitatea soţul părţii vătămate de mai sus, numitul TC.

S-a mai reţinut că, în cursul anului 2011, luna septembrie, într-una din zilele acestei luni, inculpatul rămânând peste noapte la bunica sa, a avut posibilitatea să observe prezenţa acelui imobil în care funcţiona magazinul, astfel că a lut hotărarea infracţională de a sustrage bunuri ori de câte ori se ivea ocazia şi împrejurarea favorabilă săvârşirii faptei, pe baza acestei rezoluţii delictuoase, în perioada septembrie 2011 - 3 iulie 2012, inculpatul MP, singur sau beneficiind de complicitatea morală a altor persoane, sustrăgând bunuri de natură diferită, precum şi bani, după cum urmează:

- în luna septembrie 2011, prin escaladarea pe o fereastră pe timp de noapte şi apoi prin forţarea unui grilaj metalic de la uşa de acces într-o încăpere unde de obicei erau păstrate bunurile ce se vindeau prin magazinul persoanei fizice autorizate, a pătruns şi negăsind ceea ce-1 interesa, a părăsit locul faptei dar nu înainte de a-şi însuşi pe nedrept suma de 1000 lei ce aparţinea părţii vătămate TC şi care era ascunsă la nivelul unui birou (bani personali);

- în perioada lunilor februarie şi aprilie 2012, inculpatul a pătruns în acelaşi mod în interiorul aceluiaşi spaţiu imobiliar împrejurări în care a sustras mai multe cartuşe cu ţigări de diferite mărci: Kent lung (38 pachete), Kent scurt, Viceroy, Pali Mall, etc;

- folosind acelaşi procedeu de pătrundere, inculpatul a repetat actele materiale infracţionale până în noaptea de 2/3 iulie 2012 împrejurări în care a sustras ţigări, băuturi răcoritoare, sticle cu bere, asigurându-şi pătrunderea prin folosirea cheilor potrivite în interiorul pivniţei cu care era dotat imobilul respectiv.

S-a mai menţionat că o mică parte din actele materiale infracţionale sus descrise, au fost săvârşite în prezenţa altor participanţi ce asigurau paza, ori cărora inculpatul, repetat le transporta bunurile sustrase - fiind vorba de următoarele persoane: PDM, NMAşi BAI, cu privire la aceste trei persoane fiind înregistrată separat, cauza penală nr. 698/P/2013, soluţionată prin ordonanţa cu acelaşi număr din data de 25 februarie 2013, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire a celor trei învinuiţi şi aplicarea unei sancţiuni administrative, în funcţie de contribuţia morală a fiecăruia la săvârşirea faptei.

S-a precizat că înainte de comiterea ultimului act material infracţional, la sesizarea făcută de persoanele păgubite, lucrătorii de poliţie au procedat la capcanarea grilajului prin aplicarea unei capcane chimice compusă din substanţă fluorescentă cu posibilitate de evidenţiere numai sub acţiunea razelor ultraviolete, iar în seara de 2/3 iulie 2012, când inculpatul a comis ultimul act material infracţional, prin pătrunderea şi folosirea aceluiaşi procedeu de îndoire a grilajului metalic, în contact cu porţiunea de toc a uşii şi cu acel obiect, vestimentaţia inculpatului a preluat din conţinutul substanţei chimice, în cursul cercetărilor penale, inculpatul fiind introdus în cercul bănuiţilor şi în urma examinării tricoului şi pantalonului, s-au putut depistata pete de culoare galben-fluorescent.

În actul de sesizare s-a arătat că, audiaţi în cauză ca martori, PDM şi BAI confirmă că l-au văzut pe inculpatul MP aducând mai multe cartuşe cu ţigări de diferite mărci din care ei personal au beneficiat şi au consumat, iar inculpatul a recunoscut şi a detaliat modul în care a pătruns în incinta magazinulu. S-a menţionat că martorul BAI a declarat că a văzut într-una din situaţii asupra inculpatului o sumă mai mare de bani şi de asemenea baxuri cu bere şi băuturi răcoritoare şi că, cu ocazie cercetării la faţa locului efectuată la 3 iulie 2012, lucrătorii de poliţie au identificat geamul pe unde se putea strecura cu uşurinţă o persoană de statură medie şi totodată s-a găsit grilajul metalic la care s-a făcut referire mai sus îndoit spre exterior, în partea de sus, cu aceea ocazie, persoanele păgubite relatând ce bunuri anume le lipsesc, locurile unde erau depozitate, întocmindu-se planşe fotografice ce însoţesc procesul - verbal încheiat în acele împrejurări.

În rechizitoriu s-a arătat totodată că martora Fieraru Mariana a declarat că în apropierea sărbătorii Pascale din anul 2012, în momentul în care a sosit în ţară, la domiciliul său din comuna Cezieni, fiind mama martorului BAI, a găsit în curte şi prin casă resturi de ţigări consumate şi devenind bănuitoare pentru că în casa dormea şi inculpatul MP, i-a interzis de îndată găzduirea şi totodată l-a obligat să părăsească imobilul, iar fiul său întrebat fiind, i-a relatat aspecte legate de săvârşirea faptei descrise mai sus.

S-a mai menţionat că starea de fapt reţinută mai sus este dovedită probator şi cu declaraţiile martorilor Pistol Stelian, Cîrstea Stelică, Catrina Ion şi că inculpatul a fost audiat în cursul cercetărilor penale şi a recunoscut fapta, detaliind împrejurările în care a săvârşit-o, precizându-se de procuror că gradul de pericol social al infracţiunii reţinută în sarcina învinuitului rezultă din numărul mare de acte materiale pe care le-a săvârşit în calitate de autor, ceea ce denotă o persistenţă a conduitei sale cu caracter antisocial, dar şi din comportamentul inculpatului de a racola şi a antrena şi alţi minori la săvârşirea unora din actele materiale ce compun infracţiunea.

În cursul urmăririi penale, partea vătămată I.F. TMprin administratorul său TMs-a constituit parte civilă cu suma de 2600 lei, iar partea vătămată TC cu suma de 1000 lei.

În cauză a fost întocmit de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, referatul de evaluare nr.104/R/9.05.2013 privind pe inculpatul minor.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul care a recunoscut faptele săvârşite şi martorii: Pistol Stelian, Catrina Ion, Fieraru Mariana, Pârvu Daniel şi BAI.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa constată că situaţia de fapt a fost corect reţinută în rechizitoriu, rezultând din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale şi care este confirmat de probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti şi de declaraţia inculpatului care a recunoscut faptele săvârşite.

Astfel, în cursul lunii septembrie 2011, aflându-se în vizită la bunica sa în com.Cezieni, jud.Olt, inculpatul MP a pătruns, noaptea, prin escaladarea unei ferestre şi apoi prin îndoirea, în incinta oficiului poştal care funcţionează în anexa magazinului într-un imobil aflat în com.Cezieni, jud.Olt, închiriat părţilor vătămate, şi a sustras suma de 1000 lei care aparţinea părţii vătămate/civile TC aflată într-un birou.

Ulterior, de câte ori se întorcea în com.Cezieni, inculpatul a pătruns de mai multe ori în acelaşi imobil (în încăperea în care funcţionează oficiul poştal sau în pivniţa magazinului alimentar din aceeaşi clădire), sustrăgând mai multe cartuşe de ţigări (Kent lung, scurt, Viceroy, Pall Mall etc) (în perioada februarie – aprilie 2012, 2/3 iulie 2012) dar şi băuturi alcoolice şi sticle de bere. O parte din actele materiale săvârşite în perioada februarie – aprilie 2012, 2/3 iulie 2012 au fost săvârşite în prezenţa altor persoane: Pârvu Daniel, NMAşi BAI.

Instanţa apreciază că inculpatul şi-a păstrat aceeaşi rezoluţie infracţională pe parcursul săvârşirii tuturor faptelor acest aspect rezultând din caracterul de obişnuinţă al actelor materiale, modul de operare şi locul săvârşirii faptelor.

Având în vedere situaţia de fapt expusă, instanţa constată că actele materiale de sustragere de bani şi bunuri în perioada septembrie 2011-2/3 iulie 2012, întruneşte elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazuta de art.art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.g si i C.p, infracţiune săvârşită în formă continuată prevăzută de art.41 alin.2 C.p..

Instanţa constata că, in momentul săvârşirii faptei, inculpatul MP avea vârsta de 17 ani, fapt ce determină reţinerea în privinţa sa a stării de minoritate prev. de art. 99 şi urm. C.pen., urmand a reduce limitele pedepsei prevazute de lege la jumatate, in ceea ce-l priveste pe inculpatul minor.

Raportat la criteriile de individualizare prevăzute la art.72 C.p. şi faţă de considerentele arătate, instanţa urmează să aplice inculpatului MP, pedeapsa închisorii de 1 an şi 9 luni pentru infracţiunea de furt calificat săvârşită împotriva părţilor vătămate I.F. TM si TC.

În baza art.71 C.p., urmează să interzică inculpatului drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a si art.64 lit.b C.p..

In ceea ce-l priveste pe inculpat, instanţa constata ca acesta si-a manifestat regretul pentru savarsirea faptelor si, intrucat acesta nu prezinta antecedente penale, avand in vedere si concluziile referatului de evaluare a inculpatului, apreciaza astfel ca scopul pedepsei aplicate acestuia poate fi atins chiar fără executare, fiind indeplinite conditiile prevazute de art.110  C.p. raportat la art.81 alin.1 C.p..

Astfel, instanta, în baza art.110 C.p., urmeaza sa dispuna suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului MP, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 3 luni, compus din durata pedepsei aplicate de 1 an şi 9 luni la care se adaugă un interval de timp de 6 luni.

În baza art.71 alin.5 C.p., va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata termenului de încercare.

Totodata, în baza art.83 C.p., se va atrage atenţia inculpatului MP că săvârşirea unei noi infracţiuni în perioada termenului de încercare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Având în vedere dispoziţiile art.346 Cod procedură penală, instanţa, în caz de condamnare se va pronunţa şi asupra acţiunii civile, repararea pagubei urmând a se realiza potrivit dispoziţiilor legii civile în conformitate cu prevederile art. 14 alin.3 Cod procedură penală. 

În baza art.998 Cod civil, condiţiile existenţei răspunderii civile delictuale sunt: existenţa unui prejudiciu de natură materială sau morală, existenţa unei fapte ilicite care în cazul de faţă este reprezentată de săvârşirea de către inculpat a infracţiunii individualizate mai sus, fiind dovedită vinovăţia acestuia şi de asemenea legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi faptele ilicite săvârşite

Din probele administrate: declaraţiile inculpatului, ale părţii civile TC şi ale lui TM, instanţa constată că partea civilă TC a dovedit daune materiale în cuantum de 1000 lei, reprezentând suma de bani sustrasă de inculpate în cursul lunii septembrie 2011.

Este evident că acest prejudiciu este rezultatul activităţii infracţionale a inculpatului din cursul lunii septembrie 2011, fapta acestuia fiind săvârşită cu vinovăţie, fiind întrunite astfel condiţiile răspunderii civile delictuale reglementată de art.998, art.1000 alin.2 şi art.1003 din Codul Civil de la 1865.

Potrivit art.1357 alin.1  Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, condiţiile existenţei răspunderii civile delictuale fiind: existenţa unui prejudiciu de natură materială sau morală, existenţa unei fapte ilicite care în cazul de faţă este reprezentată de săvârşirea de către inculpat a infracţiunii individualizate mai sus, fiind dovedită vinovăţia acestuia şi de asemenea legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi faptele ilicite săvârşite

Instanta constata că inculpatul a recunoscut savarsirea faptelor ilicite retinute in rechizitoriu si care au fost invocate de partea civila I.F.TM ca fiind generatoare de prejudicii materiale pentru ea.

Din adresa nr.1/22.02.2013 dar si din declaratia administratorului părţii civile rezulta ca I.F.TM a suferit un prejudiciu material de 2603 lei, constând în contravaloarea a produselor sustrase (ţigări Kent lung, ţigări Kent scurt, ţigări Viceroy, ţigări Pall Mall, ţigări More, bere Albacher, sticle de 2,5 litri de Coca Cola) recunoscut de inculpat.

Avand în vedere aceste aspecte precum şi situaţia de fapt retinuta, în baza art.14 C.p.p. raportat la art.1357 alin.1, art.1366 alin.2, art.1372 alin.1 şi art.1382 Noul Cod Civil, instanta urmeaza să constate ca sunt intrunite conditiile existentei raspunderii civile delictuale a inculpatului raportat la faptele savârşite în dauna părţii civile I.F.TM.

Obligatia raspunderii civile delictuale nu este condiţionată de alte împrejurari, în afara producerii unui prejudiciu, care în speta, a fost dovedit.

Prejudiciul patrimonial constituie un element structural al raspunderii civile delictuale, alaturi de fapta ilicita, de culpa autorului si de raportul de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.

Prin urmare, în baza art.14 C.p.p. raportat la art.998, art.1000 alin.2 şi art.1003 din Codul Civil de la 1865, urmează să admită acţiunea civila privind pe partea civilă TC şi să oblige pe inculpat la plata către acesta a sumei de 1000 lei, reprezentând daune materiale iar în baza art.14 C.p.p. raportat la art.1357 alin.1, art.1366 alin.2, art.1372 alin.1 şi art.1382 din Noul Cod Civil, va admite acţiunea civila privind pe partea civilă I.F.TMşi va obliga pe inculpat la plata către aceasta a sumei de 2600 lei, reprezentând daune materiale.

În baza art.191 alin.1 şi 2 C.p.p., urmează să oblige pe inculpatul MP la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 800 lei, din care suma de 500 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale iar suma de 200 de lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu, d-na av.Dumitru Eugenia.

Postat 05.09.2013