PENAL.Furt calificat

Decizie 409/2010 din 15.12.2010


Asupra  prezentelor recursuri penale:

Prin încheierea din 2.12.2010 pronunţată de Judecătoria Rm Sărat în dosarul nr. 2078/287/2010 s-a menţinut ca legală  şi temeinică măsura  arestării preventive  a inculpatului OC , COC si  ME .

Pentru a  dispune astfel , instanţa de fond  a reţinut următoarele : 

Fapta pentru care sunt cercetaţi inculpaţii OC , COC  şi ME  - furt calificat , de către mai multe persoane , antrenarea unui minor , pe timpul nopţii ,este de gravitate deosebita de natura sa justifice arestarea preventiva a acestora pe o  perioada de timp, iar  lăsarea inculpaţilor in liberate  prezenta un pericol concret pentru ordinea publica ,in contextul prezentei sporite a sustragerii de animale din gospodăriile  cetăţenilor din  raza de activitate a instanţei şi obiectul material vizează  un animal cu valoare  importanta pentru proprietari.

De asemenea  infracţiunea  pentru care s-a pus in mişcare acţiunea penala împotriva celor 3 inculpaţi este sancţionata cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani.

Inculpatul  OC a  arătat ca se afla intr-o situaţie deosebita , atât materiala  cat si din  punct de vedere  medical ,a fost arestat  pentru o fapta pe care nu a  comis-o, poate dovedi  ca nu se face vinovat de  aceasta  si solicita  lăsarea in libertate .

Deşi inculpaţii OC si COC nu au recunoscut comiterea infracţiunii pentru care au fost trimis in judecata , la dosarul cauzei  sunt suficiente indicii  de vinovatie  care impun  mentinerea arestarii preventive a acestora.

In cursul urmaririi penale invinuirâtii minori SV si SV ( care au participat alaturi de inculpati la  comiterea f aptei ) au dat declaratii detaliate  cu privire la savarsirea faptei pentru care au fost trimisi in judecata aratind ca  animalul a fost urcat  in duba inculpatului OC  dupa savarsirea faptei si ca initiativa comiterii acestui furt au avut-o inculpatii  OC  si ME .

Inculpatul ME a recunoscut  participarea sa la fapta de furt  aratind ca el  a fost cel care a linistit cainii partii vatamate  pentru ca acestia  sa nu latre si a astfel sa se trezeasca partea  vatamata  descriind in amanunt  modul in care au comis fapta.

Împotriva încheierii  au declarat recurs inculpaţii OC şi  ME  care au  criticat-o  pentru nelegalitate  şi netemeinicie , solicitând  să fie judecaţi în stare de libertate.

Analizând încheierea atacată prin prisma  actelor şi lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale  incidente cauzei , a motivelor de recurs invocate , precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt si  de drept , tribunalul va reţine  următoarele :

Potrivit art. 3002 Cod procedură penală , in cauzele  in care inculpaţii sunt arestaţi instanţa este datoare  să verifice in cursul judecăţii legalitatea  şi temeinicia arestării preventive in conformitate  cu dispoziţiile art. 160b Cod procedură penală, periodic , dar nu mai târziu de 60 de zile.

Verificarea  în cursul judecăţii a legalităţii si temeiniciei arestării  preventive a inculpaţilor  se desfăşoară  în şedinţă publică .

Măsura arestării preventive a inculpaţilor expira la  data de 3.12.2010.

Din partea introductivă a încheierii  atacate reiese  că şedinţa  nu a fost publică ci  secretă.

Potrivit art. 3859 alin.1 pct.4  Cod procedură penală , hotărârile sunt supuse casării  în situaţia în care  şedinţa de judecată nu a fost publică , in afară de cazurile când legea prevede altfel.

Având in  vedere dispoziţiile art.  3857  Cod procedură penală , se va aplica  efectul extensiv  al  recursului pentru inculpatul COC .

Fapta comisă de către inculpaţi  prezintă un grad ridicat de pericol social , astfel că  se impune luarea  faţă de aceştia a  unei măsuri preventive  , respectiv obligarea  de a nu părăsi ţara.

Reţinând cele de mai sus , tribunalul  va admite recursurile declarate de inculpaţi , va aplica efectul extensiv  al  recursului şi pentru  inculpatul C, va casa  încheierea din 2.12.2010  a Judecătoriei Rm. Sărat şi în consecinţă :

Va revoca  măsura arestării preventive a inculpaţilor , în conformitate cu art.3859 pct.4, art.197 alin.2 şi art.139 alin.2 c.pr.pen şi va dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor OC, ME şi COC de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr.1817/11.06.2010, emise de către Judecătoria Râmnicu Sărat, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.

În baza art.1451 c.pr.pen.  se va lua faţă de inculpaţii OC, ME şi COC măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată.

În baza art.1451 alin.2 c.pr.pen. raportat  la art.145 alin11 c.pr.pen.  va obliga inculpaţii să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea (respectiv poliţia de domiciliu) conform programului de supraveghere sau ori de câte ori sunt chemaţi;.

c) să nu îşi schimbe domiciliu fără încuviinţarea instanţei de judecată;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme.

Se va atrage atenţia inculpaţilor asupra nerespectării măsurilor dispuse ce au drept efect înlocuirea cu arestul preventiv.

Decizia se va comunica organelor şi instituţiilor menţionate la art.145 alin.21 c.pr.pen. şi inculpaţilor.

Cheltuielile judiciare vor  rămâne în sarcina statului, inclusiv onorariu apărător din oficiu de 200 lei.

Domenii speta