Furt

Sentinţă penală 362 din 19.09.2012


JUDECĂTORIA MUN. MOINESTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ 362

de la 19 Septembrie 2012

Delibeând asupra cauzei de faţă constată următoarele;

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului înregistrat sub nr. 1492/P/2012 au fost trimişi în judecată inculpatul major T.Gh., doi inculpaţi minori Z.M.A. si S.N.C .pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt prevăzută de art. 208 alin.l - 209 alin.l lit.,a,g,i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit.c pentru major şi 99 ş.u. pentru minori întrucât in data de 31 mai 2010 cei trei inculpaţi au sustras cu ajutorul inculpatului major Harbuz Neculai ulei de transformator de la PT 1 Foaie aparţinând de partea civilă SC OMV.

Inculpatul H.N. a fost trimis în judecată pentru art. 26 cod penal, raportat la art. 208 alin.l - 209 alin.l lit. a,g,i Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c întrucât in data arătată a asigurat paza pentru ca ceilalţi 3 inculpaţi să sustragă uleiul de transformator.

Partea vătămată OMV s-a constituit parte civilă cu suma de 10221,6 lei, reprezentând contravaloarea uleiului de la transformatorul 1 Foaie.

în urma faptei a fost recuperată cantitatea de 75 litri ulei de transformato., cantitate care nu a fost cuprinsă în pretenţia părţii civile.

In fata instanţei s-au prezentat inculpaţii, minorii însoţiţi de părţile responsabile civilmente care au declarat că recunosc fapta săvârşită nu solicită probe in apărare, dorind a fi apreciaţi pe baza materialului de la urmărirea penală şi de a beneficia de prevederile 3201 cod procedură penală.

Faţă de poziţia inculpatelor minorii asistaţi de părţile responsabile civilmente instanţa apreciază că fapta de furt săvârşită de către inculpatul major T.G.ă şi de către inculpaţii minori Z.A.M.A. şi S.N.C. precum şi tentativa la infracţiunea de furt săvârşită de către inculpatul H.N. se probează

cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor, precum şi cu declaraţiile martorilor din faza de urmărire penală.

în fapt. inculpaţii având asupra lor mai multe bidoane din plastic au găurit transformatorul 1 Foaie de unde au încărcat cantitatea de 75 litri de ulei după care, văzând că in utilaj mai există ulei s-au dus să facă rost de alte recipiente. Intre timp inculpaţii au fost depistaţi de către agenţii de pază ai părţii civile aflaţi în zonă.

Fapta de care inculpaţii sunt acuzaţi se probează, instanţa urmând ai condamna pe aceştia la pedeapsa închisorii cu reţinerea pentru inculpaţii majori a prevederilor art. 75 lit.c cod penal, pentru inculpaţii minori prevederile art., 99 ş.u. din Cod penal şi faţă de toţi inculpaţii a prev art. 320' cod procedură penală, cu reducerea corespunzătoare a pedepsei închisorii.

în individualizarea pedepsei conform art. 72 cod penal, instanţa va reţine că inculpaţii sunt infractori primari şi faţă de aceştia scopul pedepsei poate fi atins şi fără executare efectivă, motiv pentru care va face aplicarea art. 81,82,83 cod penal, pentru inculpaţii majori şi 81 - 110 - 83 cod penal pentru inculpaţii minori.,

Pe latură civilă inculpaţii precum şi părţile responsabile civilmente ce au asistat minorii au fost de acord cu recuperarea prejudiciului, cu menţiunea că prejudiciul nu este cel invocat de către partea civilă întrucât o parte din ulei a rămas în transformator astfel încât suma de 5280 lei reprezentând c/valoarea uleiului înlocuit la PT 1 Foaie nu ar fi justificată în cauză.

Prin modul de săvârşire a infracţiunii s-a constat că inculpaţii au găurit transformatorul au încărcat în bidoane 75 litri de ulei care a fost recuperat de către partea civilă despre restul cantităţii de ulei inculpaţii nefacând nici o dovadă că acesta ar fi fost recuperată de către partea civilă. Există posibilitatea ca acest ulei să se fi scurs din transformator in timpul cât inculpaţii au fost depistaţi şi prinşi de către agenţii de pază.

în consecinţă instanţa apreciază că inculpaţii trebuie obligaţi la valoarea de 10221,6 lei reprezentând c/valoarea uleiului înlocuit in totalitate de partea civilă la transformatorul in cauză, 1832 lei lucrări de mentenantă transport transformator înlocuit şi 3109,6 lei reparaţii la transformatorul deteriorat.

în valoare de 10221,6 lei pe care partea civilă a solicitat-o nu a fost inclusă şi cantitatea de 75 litri ulei care a fost recuperat de la inculpaţi.

Raportat la aceste considerente in baza art. 14, 346 c.p.p. şi 1357 cod civil instanţa va obliga pe inculpaţi în solidar iar pe inculpaţii minori în solidar cu părţile responsabile civilmente la suma arătată către partea civilă.

In cauză s-a dispus confiscarea de la inculpaţi a unui ciocan şi a unui dorn unelte pe care inculpaţii le-au folosit la săvârşirea infracţiunii, aceste bunuri se află la Camera de Corpuri delicte a Judecătoriei Moineşti, raportat la art. 118 lit.b teza a II Cod penal, instanţa va dispune confiscarea celor 2 unelte de la numita P.V. sora inculpatului T.G. care a cunoscut conform propriii declaraţie pentru ce fratele ei a luat aceste bunuri.

Raportat la art. 191 alin.l c.p.p. va obliga pe inculpaţii majori la plata cheltuielilor judiciare către stat, raportat la art., 191 alin.l şi 3 Cod procedură penală va obliga pe inculpaţii minori în solidar cu părţile responsabile civilmente la cheltuieli judiciare către stat in care se includ onorariile apărători din oficiu ce au fost achitate din fondurile Ministerului Justiţiei. Pentru aceste considerente,

Va condamna pe inculpatul T.G. fără ocupaţie si antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 2ani.

Va interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II a si b Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 alin.2 Cp.

In baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de incercare de 4 ani prevăzut de art. 82 Cp.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cp.

In baza art. 71 alin.5 Cp. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei inchisorii.

In baza art. 208 alin.l - 209 alin.l lit a,e,g,i Cp. cu aplicarea art. 99 si următoarele Cp. si art. 320 ind.l Cp..p. va condamna pe inculpatul minor Z.M. A. fără antecedente penale la pedeapsa inchisorii de 1 an.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a Ha si b Cp. in condiţiile art. 71 alin. 2 Cp.

In baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani. prevăzut de art. 110 Cp.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cp. In baza art. 71  alin.5 Cp. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei inchisorii.

In baza art. 208 alin.l lit a,e,g,i Cp. cu aplicarea art 99 si urm. Cp..p si art. 320 ind. 1 C.p.p. va condamna pe inculpatul minor S.N. fără ocupaţie si antecedente penale, la pedeapsa inchisorii de 1 an.

Va interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza a Ha si b Cp. in condiţiile art. 71 alin.2 Cp.

In baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani prevăzut de art. 110 Cp.. Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cp.

In baza art. 71 alin.5 C.p.p.va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 26 Cp. raportat la art.208 alin.l- 209 alin.l lit a, e,g, i Cp. cu aplicarea art. 75 lit c Cp. si art. 320 ind.l C.p.p., va condamna pe inculpatul H.N. fără ocupaţie si antecedente penale, la pedeapsa inchisorii de 2 ani.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza a Iia si b Cp. in condiţiile art. 71 alin 2 cp.

In baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de incercare de 4 ani prevăzut de art. 82 Cp.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cp.

In baza art. 71 alin.5 Cp. va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei inchisorii. In baza art. 118 lit b teza a Ha Cp. va dispune confiscarea de la numita P.V., sora inculpatului T. G., a unui ciocan si a unui dorn, bunurile aflate in camera de corpuri delicte a Judecătoriei Moinesti.

In baza art. 14, 346 C.p.p. si art. 1357 C. civ, va obliga pe inculpaţi in solidar si pe inculpaţii minori in solidar cu părţile responsabile civilmente la plata sumei de 10221,6 lei către partea civilă SC OMV..

In baza art. 191 alin.l şi 3 C.p.p. va obliga pe inculpaţii majori T. G. si H. N la câte 420 lei cheltuieli judiciare către stat. din care 300 lei reprezintă onorariu apărători din oficiu plătiţi din fondurile MJ pentru av. LA şi M. I.

In baza art. 191 alin.l si 3 C.p.p. va obliga pe inculpaţii minori in solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei de 720 lei fiecare, din care 600 lei reprezintă onorariu apărători oficiu din faza de urmărire penală si cea a judecăţii., plătiţi din fondurile MJ pentru av.P.M. , P. S M.L. si M.M.