Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 252 din 12.02.2010


Judecătoria Mediaş

Sentinţa civilă nr.252/12.02.2010

Domeniu asociat - carte funciară

Constată că , prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.11.2009 , petenţii H. J. şi H. T. E. , domiciliaţi în I. N. , str. S. , nr.- , jud. S. , cu domiciliul procesual ales în M. , str. P. , nr.- , jud. S. – la avocat S. C. , au solicitat , în contradictoriu cu intimaţii B.C.P.I.M. şi O.C.P.I.S. , desfiinţarea încheierii nr.14.829/9.11.2009 a B.C.P.I.M. , obligarea B.C.P.I.M. să execute sub aspectul întabulărilor sentinţa civilă nr. -/2009 a Judecătoriei Mediaş , sub sancţiunea obligării la daune cominatorii .

În motivarea plângerii sale , petenţii  învederează că  este nelegală încheierea de respingere contestată , pentru argumentele dezvoltate în cuprinsul plângerii .

Prin întâmpinarea formulată , intimatul O. C.P. I. S. a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive şi excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a intimatului B. C. P. I. M. .

Pe fondul cauzei se invocă netemeinicia plângerii deduse judecăţii .

Cu privire la excepţia invocată , instanţa reţine că intimatul O.C.P. I.S. nu are calitate procesuală pasivă în cauzele care au ca obiect plângerile privind cartea funciară , potrivit Deciziei -/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie , obligatorie , în temeiul prevederilor art. 329 alin. 3 C.proc.civ..

Drept urmare , va fi respinsă plângerea formulată în contradictoriu cu intimatul O. C. P.I. S. , ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă .

În ceea ce priveşte excepţia lipsei capacităţii de exerciţiu a intimatului B. C. P. I. M.  , instanţa reţine că aceasta este întemeiată pentru următoarele argumente :

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 7/1996  personalitate juridică au oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară , birourile fiind doar structuri teritoriale subordonate celor dintâi .

Ca atare , în temeiul art.41 coroborate cu cele ale art. 42 C.proc.civ. , se reţine că intimatul B. C.P.I. M. nu are capacitate de exerciţiu .

În consecinţă , va fi respinsă plângerea formulată împotriva B.C.P. I. M. , pe acest temei .