Fond funciar

Sentinţă civilă 275 din 05.03.2013


( SC nr. 275/05.03.2013– DOMENIU : FOND FUNCIAR )

Reclamantul KM, în contradictoriu cu pârâta KV, a solicitat recunoasterea dreptului de coproprietate  asupra suprafetei de 1,59 ha teren padure alaturi de mama sa pârâta KV, careia i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin Hotarârile nr. 952/2002 si 289/2003 ale Prefecturii Judetului S., având acordul deplin al pârâtei în acest sens.

Instanta a retinut urmatoarele: prin Hotarârea nr. 952 din 2.12.2002  emisa de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Suceava  au fost validate pozitiile nr. 1 – 48 din anexa nr. 51 cu suprafata de 48, 38 ha pasune  si pozitiile nr. 1 – 48 din anexa nr. 54 cu suprafata de 71, 34 ha teren cu vegetatie forestiera, în favoarea formei asociative „ Asociatia P.”, comuna MH. În anexa 51, pozitie nr. 7  este trecuta pârâta KV alaturi de PE,  KL,  KFI, KVictor cu suprafata de 1 , 59 teren cu vegetatie forestiera. Potrivit dispozitiilor art. 557 NCC dreptul de proprietate  se poate dobândi, în conditiile legii, prin conventie, mostenire legala sau testamentara, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de buna credinta în cazul bunurilor mobile si al fructelor, prin ocupatiune, traditiune, precum si prin hotarâre judecatoreasca, atunci când ea este translativa de proprietate prin ea însasi. Recunoasterea pârâtei si deplinul acord al acesteia nu figureaza printre modalitatile de dobândire a dreptului de proprietate. Având în vedere faptul ca prin actiunea formulata reclamantul nu a indicat nici o modalitate legala de dobândire a dreptului de proprietate, instanta a respins actiunea.