PENAL.Infractiuni.Inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata

Sentinţă penală 129/2010 din 15.12.2010


Deliberând  asupra  procesului  penal  de faţă , constată următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău  s-a dispus punerea în mişcare  a acţiunii  penale şi trimiterea in judecată a inculpatului  BIM  pentru comiterea infracţiunilor  de înşelăciune  şi fals  in înscrisuri  sub semnătură privată  prevăzute de art.  215 alin.1,2,3, 5  Cod penal şi art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a  şi 33 lit. a Cod penal.

S-a  reţinut prin actul de inculpare  că inculpatul este administrator  al S.C. I  SRL. In cursul lunii  septembrie 2008 , inculpatul  l-a  contactat telefonic pe  administratorul  SC A  SRL, IA , cu  intenţia  de a cumpăra  pesticide  „Roundup”.

Martorul IA  a fost de acord  să livreze  cantitatea de 6.000 l  pesticide  la preţul de 201586 lei  condiţionat de plata  preţului la data livrării  , dovada urmând a  fi făcută cu ordin de plată.

Întreaga cantitate de pesticide comandată  a fost transportată cu auto la data de 4.09.2008 de martorul DI  in localitatea S  in condiţiile in care  in ziua respectivă  inculpatul  a trimis prin fax  ordinul de plată  nr. 484 pentru suma de  201586 lei , fapt pentru care s-a şi  livrat  marfa.  La data de 10.09.2008 , constatând că  suma respectivă  nu figurează in conturile societăţii  S SRL , martorul I  a solicitat Raiffeisen Bank  confirmarea  ordinului de plată .

Prin adresa nr. 2289/10.09.2008 banca  a comunicat societăţii  că ordinul respectiv  nu este înregistrat. Martorul a încercat să-l contacteze  pe inculpat  însă nu a reuşit.  Aflând că marfa a fost livrată  la S.C.  A  SRL, a  intervenit la această societate , de la care a recuperat 3200 litri de pesticide  , pentru restul inculpatul  încasând suma de 30.000 lei, vânzând  marfa sub preţul  de cumpărare , respectiv  cu 20 lei/ litru  in loc de 28 lei / litru , rămânând de recuperat  suma de 41982 lei  la care se adaugă  cheltuielile de transport  al  mărfii de la  Timişoara la Buzău  , in suma de 1660 lei.

Inculpatul a solicitat judecarea  după procedura  simplificată reglementată  prin legea nr. 202/2010.

Inculpatul a recunoscut că a falsificat  cu ajutorul calculatorului un ordin de plată , a aplicat data cu ajutorul  unei ştampile false  şi a imprimat la copiator  ştampila băncii.

În drept, fapta inculpatului  de a induce  in eroare pe partea vătămată  SC A SRL Buzău cu ocazia  încheierii unui contract  de vânzare cumpărare  prin înmânarea  unui  ordin de plată  falsificat  , in condiţiile  în care nu s-ar fi încheiat contractul  fără dovada efectuării plăţii  prin instrumente  de plată bancare , întruneşte elementele  constitutive ale infracţiunii  de  înşelăciune  prevăzută de art. 215 alin.1,2,3,5 Cod penal ,  valoarea prejudiciului fiind mai mare de 200.000 lei .

Fapta  aceluiaşi inculpat  de a falsifica  un ordin de plată  prin copiere la  calculator  al unui formular  de ordin de plată  şi  înscrierea pe acesta  a unor date nereale , inclusiv aplicarea  ştampilei unităţii bancare  şi a celei  privind data  prezentării la bancă , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de fals în înscrisuri  sub semnătură privată  prevăzută de art. 290 Cod penal.

În cauză sunt incidente şi dispoziţiile art. 37 lit.a Cod penal, faptele fiind comise in stare de recidivă  postcondamnatorie , primul termen al recidivei  constituindu-l pedeapsa de 3 ani  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1921/2006 a Judecătoriei Slatina.

La individualizarea  pedepselor  se vor avea in  vedere gradul de pericol social ridicat al  faptei, limitele de pedeapsă prevăzute de  lege astfel cum au fost reduse prin  art. 3201  Cod procedură penală , introdus prin  Legea nr.202/2010 , poziţia sinceră  a inculpatului , starea de recidivă  in care au fost comise faptele , dar şi  valoarea prejudiciului care se situează  spre limita minimă prevăzută  de art. 215 alin.5 Cod penal .

Instanţa consideră că aplicarea  unei pedepse  spre limita minimă redusă  prin art. 3201 Cod procedură penală  pentru ambele fapte  este de natură să  realizeze scopul educativ – coercitiv  al pedepsei.

Având in vedere că infracţiunea  de înşelăciune a fost comisă  folosindu-se de calitatea de administrator  al unei  societăţi comerciale cu ocazia  aplicării pedepsei  complementare  se vor interzice  drepturile prevăzute de art.  64 lit.a teza a II-a , lit  b si c Cod penal  pe  o durată de  3 ani.

Constatând că faptele au fost comise  în perioada termenului de încercare  al suspendării  sub supraveghere al pedepsei  de  3 ani  închisoare aplicată prin  sentinţa penală  nr. 1921/2006 a Judecătoriei Slatina , in baza art. 864  raportat la art. 83 Cod penal se va revoca această  suspendare , inculpatul urmând să execute  separat şi această pedeapsă.

În baza art. 71 Cod penal se vor interzice  inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit.a teza a II-a şi lit b  şi c  Cod penal  cu titlu de pedeapsă accesorie .

Urmează a fi anulat  ordinul de plată  falsificat.

In baza art.  118 lit.b  Cod penal se vor  confisca instrumentele  folosite  la falsificare , respectiv  un calculator ( unitate , monitor , tastatură) , o imprimantă  şi ştampilele  false ( de aplicare a datei  şi a Raiffeisen  Bank).

In latura civilă  va fi obligat inculpatul  la plata despăgubirilor civile  in suma de  43642 lei  reprezentând  contravaloarea  mărfii  neachitate şi  cheltuielile de transport  pentru marfa recuperată.

Văzând şi dispoziţiile art. 191 Cod procedură penală.