Violare de domiciliu şi abuz în serviciu. Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

Sentinţă penală 70 din 19.06.2008


Pe rol soluţionarea plângerii formulată de petenta S.E. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr.28/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi rezoluţiei de respingere a plângerii nr. 87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-a prezentat intimatul G.C.D., lipsă fiind petenta S.E.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Intimatul G.C.D. şi reprezentantul Parchetului, având cuvântul, pe rând, au arătat că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pentru susţineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Intimatul G.C.D., având cuvântul, solicită respingerea plângerii şi menţinerea rezoluţiilor de neîncepere a urmăririi penale întrucât nu se face vinovat de săvârşirea  infracţiunilor de abuz în serviciu şi violare de domiciliu, deoarece a intrat în imobilul proprietatea petentei cu acordul acesteia.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, pune concluzii de respingere a plângerii întrucât intimatul a pătruns în domiciliu  cu acceptul proprietarului.

T R I B U N A L U L

Asupra acţiunii penale de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 30.05.2008 sub nr.1184/116/2008, petenta S.E. a formulat plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmării penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr.28/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi rezoluţiei de respingere a plângerii nr.87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

În motivarea plângerii arată petenta că la data de 24.10.2007 intimatul G.C.D. (la acea dată agent principal la Poliţia Lehliu Gară, judeţul Călăraşi) a intrat în curtea imobilului proprietate a petentei fără acordul locatarilor, dar şi în clădirea în care locuia nora petentei (la ora la care persoana respectivă dormea), situaţie repetându-se de două ori în interval de 40-50 minute.

Nu s-au solicitat şi administrat probe în faţa instanţei.

S-au solicitat şi ataşat la dosarul cauzei dosarul nr.28/P/2008, respectiv dosarul nr.93/II/2/2008 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

Analizând actele şi lucrările dosarelor de urmărire penală, în raport de motivele plângerii, tribunalul constată următoarele:

La data de 07.11.2007 petenta a formulat şi depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară plângere penală împotriva numitului G.C.D., poliţist la Poliţia Lehliu Gară, pentru săvârşirea de către acesta a infracţiunilor de violare de domiciliu şi abuz în serviciu.

Se arată în plângere că la data de 24.10.2007 acesta a venit la imobilul proprietatea petentei în care locuiesc fiica sa N.R. şi nora sa D.R. şi, sub pretextul că în ziua anterioară, cu ocazia efectuării unei percheziţii în acelaşi imobil şi-a uitat lanterna din dotare, a început să caute în imobilul locuit de noră, dar şi în curtea locuinţei, fără a avea acordul locatarilor.

La 15.02.2008 cauza a fost declinată în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi la data de 07.04.2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art.192 al.1 Cp, în temeiul art.10 lit.d Cpp, motivat de faptul că nu se poate reţine, pe latură obiectivă, comiterea unui act material de «pătrundere fără drept» în imobilul respectiv, procurorul stabilind şi faptul că fapta de abuz în serviciu, aşa cum a fost reclamată, intră în sfera de incidenţă a art.192 al.1 Cp, nefiind o cauză de încălcare a unei atribuţii de serviciu.

Prin rezoluţia din 12.05.2008 (dosarul nr.93/II/2/2008) primul procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi a respins plângerea petentei împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

Din actele dosarului rezultă că, în ziua precedentă celei în care s-au petrecut evenimentele reclamate, la imobilul situat în oraş Lehliu Gară, jud. Călăraşi s-a efectuat o percheziţie domiciliară, autorizată de Judecătoria Lehliu Gară cu autorizaţia 10/22.10.2007, percheziţie efectuată de 4 lucrători de poliţie (printre care şi intimatul G.C.D.

Mai rezultă că, la 09.01.2008 s-a încheiat de către comisia de cercetare administrativă din cadrul IPJ Călăraşi, proces verbal privind paguba produsă ca urmare a pierderii unei lanterne din inventarul complet al autospecialei Dacia Logan nr.B-51-HCR în ziua de 24.10.2007; prin acest act rezultă că de producerea pagubei (611,54 RON) se face vinovat intimatul care este de acord să acopere acest prejudiciu (procesul verbal nr.27832/09.01.2008).

Se mai constată că, dintre cei 3 locatari ai imobilului din Lehliu Gară, niciunul nu a formulat plângere penală împotriva intimatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.192 al.1 Cp şi că petenta (proprietara imobilului) domiciliază în alt imobil decât cel amintit anterior.

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute de art.192 Cp este constituit din relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei de a avea un domiciliu unde să-şi desfăşoare viaţa personală la adăpost de amestecul nedorit al altora.

Definiţia infracţiunii prevăzute de art.192 Cp stabileşte că violarea de domiciliu este pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţe sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără consimţământul persoanei care le foloseşte sau refuzul de a le părăsi, la cererea acesteia.

În speţă, titularii dreptului pentru apărarea căruia s-a formulat incriminarea analizată (respectiv N.R., N.M. şi D.R.) nu au formulat plângere penală şi din declaraţiile date, nu rezultă că ar fi perceput vizita poliţistului ca pe o atingere adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală.

Cei patru au discutat despre obiectul pierdut, mai mult, intimatul a anunţat-o telefonic pe petentă despre cele întâmplate şi s-a stabilit că, în cazul găsirii obiectului, intimatul va fi anunţat.

Există şi un martor ocular (altul decât superiorul poliţistului) care a descris discuţiile dintre părţi ca amiabile şi, de altfel, nici locatarii imobilului nu au susţinut în declaraţii că discuţiile au avut caracter contradictoriu sau că au spus poliţistului să părăsească locuinţa sau că nu îi permit prezenţa în spaţiul respectiv.

Mai mult decât atât, martorul N.M. a arătat că soţia sa nu s-a plâns, după plecarea poliţistului, că agentul de poliţie ar fi pătruns în locuinţă fără permisiune.

Pentru considerentele de mai sus şi tribunalul îşi însuşeşte aprecierea procurorului, în sensul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.192 al.1 Cp, neputându-se reţine în sarcina intimatului săvârşirea actelor materiale (alternative) ce caracterizează latura obiectivă a acestei infracţiuni.

Urmează, în baza art.2781 al.8 lit.a Cpp, a respinge plângerea formulată de petenta S.E. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr. 28/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi rezoluţiei de respingere a plângerii nr.87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

Urmează a obliga petenta la 100 lei, cheltuieli judiciare către stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.2781 al.8 lit.a Cod procedură penală,

Respinge plângerea formulată de petenta S.E. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr. 28/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi rezoluţiei de respingere a plângerii nr.87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

Obligă petenta la 100 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi intimat şi de la comunicare pentru petentă.