Opozitia la executare

Sentinţă civilă 2649 din 01.10.2009


R O M A N I A

INSTANTA

Sub nr 2009 a fost inregistrata la instanta opozitia la executare formulata de oponenta SC „A” SRL din satul T, com. V, jud. V, in contradictoriu cu creditoarea SC „TC” SRL B si cu tertii popriti Banca Comerciala Romana Bucuresti, Banca Comerciala Carpatica B, Trezoreria B, impotriva somatiei nr. X/14.07.2009 emisa de biroul executorului judecatoresc S M din B in dosarul de executare nr. X/2009.

In motivarea opozitiei la executare, oponenta a aratat ca in perioada ianuarie 2007-februarie 2008 ea a avut relatii comerciale cu SC „TC” SRL B. In scopul garantarii obligatiilor pe care oponenta si le-a asumat fata de SC „TC”, la inceputul acestor relatii, oponenta a emis o fila CEC in alb. La sfarsitul acestor relatii comerciale, ambele parti au procedat la efectuarea unui punctaj, ocazie cu care s-a stabilit ca SC „A” nu avea niciun debit fata de SC „TC”. Ulterior, fila CEC lasata drept garantie a fost completata cu date nereale de catre SC „TC” si s-a solicitat punerea ei in executare.

Oponenta a solicitat sa se constate inexistenta obligatiei de plata din titlul executoriu si anularea actelor de executare.

In dovedirea opozitiei la executare, oponenta a depus la dosar, in copie, somatia din 14.07.2009, adresele emise de biroul executorului judecatoresc pentru infiintarea popririi.

Creditoarea SC „TC” SRL a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea opozitiei la executare ca nefiind intemeiata, deoarece fila CEC a fost emisa cu respectarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 59/1934, inclusiv a fost respectata cerinta de a se inscrie codul tragatorului, respectiv codul 313385003. S-a mai aratat ca nu sunt indeplinite conditiile opozitiei la executare asa cum sunt ele reglementate prin art. 23 din Legea nr. 59/1934. Creditoarea a ridicat si exceptia tardivitatii opozitiei la executare, exceptie motivata prin aceea ca nu a fost respectat termenul de 5 zile pentru formularea opozitiei, prev. de art. 54 din Legea nr. 59/1934.

Biroul executorului judecatoresc S M a comunicat instantei copia dosarului de executare nr. X/2009.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civ. nr.Y/189/2008 al Judecatoriei B, in care a fost pronuntata sentinta nr.2009.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Sub nr.Y/189 din 5 nov.2008 a fost inregistrata la Judecatoria B contestatia la executarea filei CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL din satul T, com. V, jud. V, contestatie formulata de contestatoarea  SC „A” SRL din satul T, com. V, jud. V, in contradictoriu cu creditoarea SC „TC” SRL B si cu tertii popriti Banca Comerciala Romana Bucuresti, „Raiffeisen Bank” Bucuresti, „Unicredit Tiriac Bank”-Sucursala B, Banca Comerciala „Carpatica” –Sucursala B, „Credit Europe Bank” - Sucursala B, „Banc Post” –Sucursala B, Trezoreria B.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca in perioada ianuarie 2007- februarie 2008 ea a avut relatii comerciale cu SC „TC” SRL B, perioada in care ea a achizitionat periodic de la creditoare diferite materiale de constructii. In scopul garantarii indeplinirii obligatiilor asumate de catre contestatoare, la inceputul acestor relatii comerciale creditoarea i-a solicitat contestatoarei eliberarea unei file CEC „in alb”, iar la sfarsitul relatiilor comerciale dintre parti acestea au efectuat un punctaj, ocazie cu care s-a constatat ca ea, contestatoarea, nu datora nicio suma de bani creditoarei. Ca urmare, executarea silita inceputa impotriva contestatoarei este nelegala, deoarece nu exista o creanta certa, lichida, exigibila. Contestatoarea a mai aratat ca fila CEC  BA 313 0 2511253 nu a fost investita cu formula executorie, asa cum prevad dispozitiile art. 269 alin.1 Cod. proc. civ.

Solutionand contestatia, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr.2009, prin care:

-a fost admisa contestatia la executarea filei CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL din satul T, com. V, jud. V, contestatie formulata de contestatoarea  SC „A” SRL, in contradictoriu cu: creditoarea SC „TC” SRL B si cu tertii popriti Banca Comerciala Romana Bucuresti, „Raiffeisen Bank” Bucuresti,  „Unicredit Tiriac Bank” –Sucursala B; Banca Comerciala „Carpatica” –Sucursala B; „Credit Europe Bank” - Sucursala B; „Banc Post” –Sucursala B; Trezoreria B;

-s-a dispus anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul de executare inregistrat cu nr. 2008 la biroul executorului judecatoresc S M, urmand sa se inceapa o noua executare in eventualitatea in care fila CEC BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL T, com. V va fi investita cu formula executorie;

-s-a luat act ca, contestatoarea a renuntat la cererea prin care a solicitat suspendarea executarii silite;

- a fost obligata creditoarea SC „TC” SRL B sa plateasca, contestatoarei, cheltuieli de judecata in suma 852,4 lei.

In considerentele sentintei civ. nr. 2009 s-au retinut urmatoarele:

Cu factura fiscala nr. 6321732 din 12.06.2008, creditoarea SC „TC” SRL B a livrat debitoarei contestatoare SC „A”SRL T materiale de constructii in valoare de 12.773,8 lei.

La data de 13.06.2008, contestatoarea SC „A” SRL a emis fila CEC  BA 313 0 2511253, pentru suma de 12.774 lei, ce urma sa fie platita de catre Banca Transilvania - Agentia B, catre SC „TC” SRL B.

Fila CEC  BA 313 0 2511253 a fost semnata si stampliata de catre SC „A” SRL.

Potrivit art.1 din Legea nr. 59/ 1934 asupra cecului, modificata, cecul trebuie sa cuprinda:

1. Denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu.

2. Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani.

3. Numele celui care trebuie sa plateasca (tras).

4. Aratarea locului unde plata trebuie facuta.

5. Aratarea datei si a locului emiterii.

6. Semnatura celui care emite cecul (tragatorul).

Toate aceste mentiuni se regasesc inscrise  in fila CEC  BA 313 0 2511253, emisa de contestatoare.

Fiind prezentata la plata la data de 23.06.2008 la Banca Transilvania - Sucursala V, fila CEC  BA 313 0 2511253 a fost refuzata partial la plata, in sensul ca s-a decontat suma de 4,30 lei si a fost refuzata suma de 12.769,70 lei, pentru motivul lipsei partiale de disponibil.

Urmare a neexecutarii filei CEC, creditoarea SC „TC” SRL a solicitat biroului executorului judecatoresc S M punerea in executare silita, cererea fiind inregistrata la biroul executorului judecatoresc cu nr. 278/2008.

In continuare, biroul executorului judecatoresc S I M a intocmit procesul-verbal nr. 2008, potrivit caruia cheltuielile de executare sunt in suma de 1.475,55 lei si a emis Somatia nr. 278/28.10.2008, prin care a somat debitoarea-contestatoare SC „A” la plata sumei de 12.744 lei, reprezentand creanta si a sumei de 1.475,55 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

De asemenea, biroul executorului judecatoresc S M a solicitat infiintarea popririi pana la concurenta sumelor de 12.744 lei, reprezentand creanta, si a sumei de 1.475,55 lei, reprezentand cheltuieli de executare, urmatoarelor unitati bancare: Banca Comerciala Carpatica- Sucursala B; „Unicredit Tiriac Bank”- Sucursala B; „Piraeus Bank”- Sucursala B; „Credit Europe Bank”- Sucursala B; Wolksbank”- Sucursala B; „OTP Bank”- Sucursala B; „Banc Post”- Sucursala B; „Alpha Bank Romania” SA – Bucuresti, sector 6; „Raiffeisen Bank” Bucuresti, sector 2.

Wolksbank, Piraeus Bank, OTP Bank, Banca Romana de Dezvoltare Alpha Bank Romania au comunicat biroului executorului judecatoresc faptul ca SC „A” nu are deschis cont bancar la aceste societati bancare, motiv pentru care in cauza nu au fost citate ca tert poprit unitatile bancare mentionate.

In cursul judecatii, Credit Europe Bank SA, a comunicat instantei ca SC „TC” si SC „A” SRL nu sunt clientii sai, motiv pentru care a solicitat sa se constate lipsa calitatii sale de tert poprit. 

Pentru  temeinica solutionare a contestatiei la executare ce a facut obiectul dosarului civ. nr.Y/2008, s-a dispus efectuarea unei expertize contabile.

Astfel, prin raportul de expertiza contabila intocmit de expertul B A, depus la dosarul instantei la data de 26.02.2009, s-au stabilit urmatoarele:

- in baza evidentei financiar contabile a SC „TC” SRL B, SC „A” SRL V datoreaza catre SC „TC” suma de 12.775,92 lei, reprezentand c/valoarea facturii nr. 6321732/12.06.2008, in valoare de 12.773,85 lei, si o diferenta de 2,70 lei aferenta celorlalte facturi, mentionate in tabelul anexa la raportul de expertiza;

- conform evidentei financiar-contabile a SC „A” SRL V, aceasta datoreaza catre SC „TC” SRL B suma de 2,70 lei, factura nr. 6321732/12.06.2008 nefiind inregistrata in evidenta contabila a acesteia. Expertul contabil nu a identificat dovezi de transmitere a facturii nr. 6321732/12.06.2008 prin posta si nu a gasit factura in documentele financiar- contabile ale SC „A”;

- in evidenta financiar-contabila a SC „A” marfa aferenta facturii nr. 6321732/12.06.2008 nu a fost receptionata, iar factura nu a fost inregistrata in balanta, respectiv in bilantul contabil pe anul 2008, reprezentantii SC „A” sustinand ca nu au primit marfa inscrisa in aceasta factura. 

In considerentele sentintei s-a mai retinut ca fila CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL T, a fost pusa in executare fara ca in prealabil sa fi fost investita cu formula executorie, asa cum prevede  Decizia nr. 4 din 19.01.2009, prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca dispozitiile art. 3741 Cod.proc.civ., raportate la art.61 din Legea nr. 58/1934 si respectiv la art. 53 din Legea nr.59/1934, se interpreteaza in sensul ca biletul la ordin, cambia si cecul se investesc cu formula executorie pentru a fi puse in executare.

Sentinta civ. nr. 2009 a ramas irevocabila prin nerecurare.

Ulterior, la data de 25.05.2009, fila CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL a fost investita cu formula executorie de catre Judecatoria B.

Prin cererea din data de 29.06.2009, creditoarea SC TC SRL B a solicitat biroului executorului judecatoresc Stan Iulian Marius punerea in executare a filei CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL din satul T, com. V; aceasta cerere face obiectul dosarului de executare inregistrat cu nr. X/2009 la biroul executorului judecatoresc S M.

Prin incheierea din data de 7.07.2009, pronuntata in dosarul nr. 2009 al Judecatoriei B, a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de executorul judecatoresc SM si s-a incuviintat executarea silita  impotriva debitoarei SC A SRL in baza titlului executoriu fila CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008.

Prin somatia nr. X/14.07.2009, executorul judecatoresc a somat oponenta SC „A” sa plateasca creditoarei SC „TC” SRL sumele de 12.774 lei, reprezentand debit si de 1.370,30 lei, reprezentand cheltuieli si onorariu de executare.

Prin adresele nr. X din 14.07.2009, executorul judecatoresc a solicitat tertilor popriti BCR Bucuresti, Banca Comerciala Carpatica –Sucursala B si Trezoreria B infiintarea popririi asupra conturilor deschise de SC „A” pana la concurenta sumelor de 12.774 lei, reprezentand debit si de 1.370,30 lei, reprezentand cheltuieli si onorariu de executare.

BCR si Trezoreria B au comunicat executorului judecatoresc faptul ca au infiintat poprire asupra conturilor bancare ale SC „A”.

Privitor la exceptia tardivitatii somatiei, ridicata de creditoare, se retine ca somatia nr. X/14.07.2009, prin care executorul judecatoresc a somat oponenta SC „A” sa plateasca creditoarei SC „TC” SRL sumele de 12.774 lei, reprezentand debit si de 1.370,30 lei, reprezentand cheltuieli si onorariu de executare, a fost comunicata oponentei cu dovada de comunicare din 21.07.2009- dovada de la fila 4 dosar instanta.

Opozitia la executare a fost expediata de catre oponenta la sediul Judecatoriei B prin fax, la data de 27.07.2009, ora 21,52- fila 42 dosar instanta.

Conform art.54 alin.1 din Legea nr. 59/1934, republicata, debitorul poate face opozitie la executare in termen de 5 zile de la primirea somatiei.

Potrivit art. 101 alin.1 Cod.proc.civ., termenele procedurale se inteleg pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

Oponenta a primit somatia la data de 21.07.2007 si a expediat instantei opozitia la executare, prin fax, la data de 27.07.2009; rezulta astfel ca oponenta a formulat opozitia la executare in cadrul termenului legal de 5 zile.

In aceste conditii, exceptia tardivitatii opozitiei la executare, ridicata de creditoare va fi respinsa ca neintemeiata. 

Cu privire la fondul cauzei, sunt aplicabile prev. 55 din Legea nr. 59/1934, potrivit carora:

„In procesele pornite fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie, la somatia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decat exceptiunile de nulitate a titlului, prevazut de art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.23.

Exceptiunile personale vor trebui sa fie de grabnica solutiune si intotdeauna intemeiate pe o proba scrisa.

Exceptiunile trebuiesc invocate la primul termen de infatisare.

Prin primul termen de infatisare se intelege primul termen de la prima instanta, cand procedura fiind indeplinita, partile pot pune concluzii in fond, chiar daca paratul sau oponentul nu se prezinta”.

Potrivit art. 23 din Legea nr. 59/1934, „Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune, in baza unui cec, nu pot opune posesorului exceptiunile intemeiate pe raporturile lor personale cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, afara numai daca posesorul dobandind cecul a lucrat cu stiinta in paguba debitorului”.

Rezulta ca pe cale de opozitie la executare, oponentul poate invoca exceptii de nulitate a titlului executoriu.

Asa cum s-a aratat mai sus, prin raportul de expertiza contabila intocmit de expertul B A, depus la data de 26.02.2009 in dosarul nr. 2008 al Judecatoriei B, s-a constatat ca, in evidenta financiar-contabila a SC „A”, marfa aferenta facturii nr. 2008 nu a fost receptionata, iar factura nu a fost inregistrata in balanta, respectiv in bilantul contabil pe anul 2008, reprezentantii SC „A” sustinand ca nu au primit marfa inscrisa in aceasta factura. 

Concluziile raportului de expertiza concorda cu declaratiile date de martorii B F, G N, B M, M P C, propusi de parti, adudiati in dosarul nr.Y/189/2008 al Judecatoriei B.

Astfel, prin declaratia sa, martorul G N, propus de creditoarea SC „TC”, a aratat ca, in calitate de salariat al SC „TC”, el era cel care efectua transportul marfii livrate de catre SC „TC” catre SC „A”, iar la predarea marfii catre SC „A” primitorul marfii nu semna factura pentru marfa predata. Cu privire la factura din data de 12.06.2008 (factura nr.6321732/12.06.2008), martorul a declarat ca semnatura de la rubrica „semnatura de primire” din factura a fost executata de catre el, G N, iar nu de catre reprezentantul  SC „A”, care a primit marfa.

Din niciuna din probele dosarului nu rezulta ca marfa in valoare de 12.773,8 lei, pentru care a fost emisa factura nr. 6321732/12.06.2008, ar fi fost predata catre SC „A”.

Aceasta situatie determina instanta sa aprecieze ca SC „TC”, dobandind fila CEC  BA 313 0 2511253 „a lucrat cu stiinta in paguba debitorului”, adica in paguba SC „A”.

Apreciind ca fiind indeplinite conditiile opozitiei la executare, prevazute de art. 23 din Legea nr. 59/1934, opozitia la executarea filei CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL din satul T, com. V, jud. V, contestatie formulata de oponenta  SC „A” SRL din satul T, com. V este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va constata ca SC „A” SRL nu datoreaza suma de 12.773,8 lei catre SC „TC”, motiv pentru care se va dispune anularea filei CEC  BA 313 0 2511253 emisa la data de 13.06.2008 de catre SC „A” SRL din satul T, com. V, jud. V, precum si anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. X/2009 al biroului executorului judecatoresc S M din B, inclusiv a incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 7.07.2009, pronuntata in dosarul nr. 2859/189/2009 al Judecatoriei B, a somatiei nr. X/14.07.2009 si a popririi infiintate de catre tertii popriti Banca Comerciala Romana Bucuresti, Banca Comerciala Carpatica B, Trezoreria B, asupra conturilor SC „A”.

Oponenta SC A a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.199 lei (194 lei taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar; 1.000 lei onorariu avocat).

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., SC „TC” SRL va fi obligata sa plateasca oponentei cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat.

Tehnored. /L.G. 14 Octombrie 2009/7 ex.

1