Pensie de întretinere.Stabilire cuantum la venitul minim pe economie în situatia în care persoana obligata la plata pensiei de întretinere obtine venituri mai mici decât venitul minim pe economie

Sentinţă civilă 841 din 13.05.2004


Pensie de întreţinere.Stabilire cuantum la venitul minim pe economie în situaţia în care persoana obligată la plata pensiei de întreţinere obţine venituri mai mici decât venitul minim pe economie.

 În situaţia în care cel care urmează să fie obligat la plata pensiei de întreţinere nu realizează venituri, baza de calcul asupra căreia se aplică cotele prevăzute de art.94 din Codul familiei,o reprezintă venitul minim pe economie.

Prin sentinţa civilă nr.841 din 13.05.2004 a Judecătoriei Balş s-a admis cererea de majorare pensie întreţinere formulată de reclamantă,în numele şi ca reprezentant legal al minorului, împotriva soţului pensionar. S-a motivat că în cazul în care cel care urmează să fie obligat la plata pensiei de întreţinere este pensionar şi cuantumul lunar al pensiei este sub nivelul minim pe economie, cuantumul pensiei la plata căreia urmează să fie obligat, se va stabili la nivelul salariului minim pe economie. În caz contrar, ar fi inechitabil ca o persoană care nu realizează venituri să fie obligată la plata unei pensii mai mari decât cel care realizează venituri sub venitul minim pe economie.