Acţiune în constatare- acţiune scutită de taxa de timbru conform art.-6 din legea 247/2005

Sentinţă civilă 222 din 21.02.2008


Sentinţa civilă nr.222/21.02.2008

Acţiune scutită de taxa de timbru potrivit art.6 din Legea 247/2005.

Prin acţiunea înregistrată la 04.12.2007, reclamantul S.C. a chemat în judecată pe pârâţii S.L., S.G. şi M.J., ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate valabilitatea convenţiei de vânzare-cumpărare, materializat printr-un înscris sub semnătură privată, intitulat "Chitanţă", prin care pârâţii i-au înstrăinat suprafaţa de teren de 3 ha, cu preţul de 3600 lei RON, iar hotărârea ce se va pronunţa să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

În motivarea cererii, au arătat că pârâţii au refuzat să se prezinte la notar pentru a încheia actul autentic.

În drept, a invocat disp.art.5 alin.2 din Legea 247/2005 şi art.1073,1077 Cod Civil.

De asemenea, reclamantul a arătat că în conformitate cu art.6 din  legea 247/2005, acţiunea este scutită de taxă de timbru, întrucât terenul a  fost cumpărat în vederea comasării.

Cu adeverinţa nr.150/2008 eliberată de Primăria comunei Verbiţa, reclamantul a făcut dovada că a cumpărat terenul în vederea comasării cu alte suprafeţe de teren pe care le deţinea în aceeaşi tarla.

Prin sentinţa civilă 222/21.02.2008 a fost admisă acţiunea şi s-a constatat valabilitatea convenţiei de vânzare încheiată între părţi, hotărârea pronunţată ţinând loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Instanţa a constatat că acţiunea este scutită de taxa de timbru, având în vedere disdp.art.6 din Legea 247/2005.