Fara titlu

Sentinţă penală 14 din 18.02.2010


Sentinţa penală nr. 14 /18 februarie 2010 ,pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr.1020/181/2009.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ……. nr. 2/P/2009, înaintat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria ……. şi înregistrat  pe rolul acestei instanţe la data de  20.10.2009 sub nr. 1020/181/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în  stare de libertate a inculpatului D. P. pentru săvârşirea infracţiunilor  prev. de art. 31 alin.2 C.p, rap. la art. 108 alin.1 lit. a, alin.2 lit. a din Legea 46/2008, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Cp şi art. 110 alin.1 lit. a din Legea 46/2008, cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal, ambele infracţiuni cu aplic. art. 33-34 din Codul penal.

Se reţine prin actul de sesizare că la data de 23.12.2008,  Poliţia ……a fost sesizată de faptul că  inculpatul D. P., a tăiat de pe picior, din terenul cu vegetaţie forestieră gestionat de Ocolul Silvic …. situat în punctul „Fagu al Mare”, un număr de trei arbori de esenţă salcâm, fără ca aceştia să fie marcaţi de organele silvice, arbori pe care inculpatul şi i-a însuşit.

Urmare a sesizării, în urma cercetării efectuate la faţa locului de către un lucrător din cadrul Poliţiei …., însoţit de un reprezentant al Ocolului Silvic …., în prezenţa inculpatului şi a martorului asistent S. V., la data de 23.12.2008, au identificat un număr de 3 cioate de esenţă salcâm, provenite din tăierea de către învinuit a celor 3 arbori. Cu acea ocazie s-a constatat că cei trei arbori tăiaţi fac parte din fondul forestier naţional proprietate publică a statului.

Audiat, inculpatul a precizat că în toamna anului 2008, a solicitat în scris Ocolului Silvic ……. marcarea unor arbori de pe un teren proprietatea sa ,  arbori pe care i-a indicat, o parte nefiind supuşi regimului silvic, fiind în afara fondului forestier ( un nuc şi doi corcoduşi) iar ceilalţi arbori( trei salcâmi) nu puteau fi marcaţi deoarece făceau parte din fondul forestier.

Se arată că valoarea materialului lemnos este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, care la data constatării era de 86 lei/m3.

Concluzionează Parchetul de pe lângă Judecătoria …… că fapta inculpatului D. P., de a fi determinat cu intenţie pe numiţii S. Ghe. şi S. F., să taie arborii de esenţă salcâm, din terenul fond forestier naţional, cu nerespectarea regimului silvic, valoarea materialului lemnos fiind de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, realizează elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 31 alin.2 Cp, rap. la art. 108 alin. l litera a, alin.2 lit. a din Legea nr. 46/2008. De asemenea fapta inculpatului de a fi transportat singur în domiciliul său arborele de esenţă salcâm, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 110 alin.1 lit. a din Legea 46/2008.

Se arată că, dovedirea susţinerilor din rechizitoriu s-a făcut cu următoarele probe:proces-verbal de cercetare la faţa locului, schiţa cu locul de unde au fost tăiaţi arborii, declaraţiile martorilor, adresele organelor silvice şi declaraţiile inculpatului.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul, martorii J.C.  S. F. ,S.  Ghe., Z. S. S., C. I. I., declaraţiile fiind consemnate şi ataşate la dosar şi a fost ataşată fişa de antecedente a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

La data de 23.12.2008, organele de cercetare penală au fost sesizate cu privire la faptul că inculpatul D. P. a tăiat trei arbori de esenţă salcâm din fondul forestier naţional proprietatea statului.

În urma acestei sesizării organele de poliţie sau deplasat la faţa locului la data de 23.12.2008 unde în prezenţa inculpatului şi a martorului asistent  S. V. s-a constatat că au fost găsite două cioate provenite din tăierea a doi arbori de esenţă salcâm, cu diametrul de 40 cm  şi 44 cm, iar cioatele nu purtau marca organelor silvice.

Astfel, la începutul lunii octombrie 2008 inculpatul a solicitat martorului S. Ghe., ginerele său să îi taie doi dintre cei trei salcâmi, spunându-i acestuia că are aprobare de la ocolul silvic, astfel că, acesta a tăiat de pe picior cei doi arbori indicaţi de către inculpat. În cursul lunii noiembrie 2008 inculpatul a solicitat numitului S. F. să taie cel de al treilea arbore de esenţă salcâm, comunicându-i că are aprobarea organelor silvice. 

Din adresa nr. 861 din 14.04.2009 emisă de  O. S. ….  instanţa reţine că valoarea materialului lemnos rezultat din tăierea celor 2 arbori de esenţă salcâm este de 281,39 lei. De asemenea, din adresa nr. 753 din 30.03.2009 emisă de  Ocolului Silvic ……,  instanţa reţine că valoarea materialului lemnos rezultat din tăierea arborelui de esenţă salcâm cu dimensiunea la cioată de 55 cm este de 321,16 lei. Cum pădurea din care s-au tăiat cei trei arbori este încadrată în grupa I funcţională, valoarea prejudiciului se multiplică de două ori, conform art.105 alin.2 din Legea 46/2008, astfel că valoarea prejudiciului este de 1126,58 lei fără TVA, adică de peste cinci ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă care la data constatării era 74 lei.

Din întregul material probator administrat în cauză şi anume, recunoaşterea inculpatului în faza de urmărire penală, declaraţiile martorilor  audiaţi în instanţă reiese fără putinţă de tăgadă că inculpatul a determinat cu intenţie pe numiţii S, Ghe, şi S, F,să tăie cei trei arbori de esenţă salcâm, fără a purta marca organelor silvice.

Susţinerile inculpatului în faza de urmărire că a tăiat arborii cu acceptul reprezentanţilor din cadrul ocolului silvic nu pot fi reţinute, în condiţiile în care aceştia au refuzat marcarea arborilor.

Cu privire la lipsa laturii subiective, ca element constitutiv a infracţiunii de sustragere de material lemnos, instanţa inlătură această apărare întrucât sub aspect subiectiv această infracţiune poate fi săvârşită atât cu intenţie directă cât şi cu intenţie indirectă, aspect ce rezultă din cunoaşterea de către inculpat a necesităţii de a formula cerere la ocolul silvic în vederea marcării arborilor.

Reţinând această situaţie de fapt, în drept fapta inculpatului D.  P., de a fi tăiat, cu nerespectarea regimului silvic, cei doi arbori de esenţă salcâm, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 31 alin.2 Cod penal, rap. la art. 108 alin. l litera a, alin.2 lit.a din Legea nr. 46/2008. De asemenea, fapta inculpatului de a fi transportat singur în domiciliul său cei doi arbori de esenţă salcâm, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 110 alin.1 lit. a din legea 46/2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 72 Cod penal „La stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama pe dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală”.

Astfel, faţă de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, intrând pentru prima dată în conflict cu legea penală, este în vârstă, pensionar, instanţa consideră că scopul legii penale prin aplicarea pedepsei principale a amenzii penale atinge scopul prevăzut de legislaţia penală.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei ce urmează a fi aplicată, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executare, astfel că, în cauză se vor  face aplicarea disp. art. 81 cod penal.

Instanţa , în baza art. 359 cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 cod penal.

În baza art. 346 C.p.p., instanţa va  admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Silvică ……….şi va obliga inculpatul la plata sumei de 1126,58 lei către aceasta, cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art. 191 C.p.p. va obliga inculpatul să plătească cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 358 lei din care 200 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu, in conturile Ministerului Justiţiei.

Domenii speta