Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1603 din 12.11.2009


Judecătoria Bacău

contestaţie la executare- cod. 54

Sentinţa civilă 9603/ 12.11.2009

Asupra cauzei de faţă constată următoarele.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău din 18.07.2009, contestatorul D I a formulat în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA , contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. 586442/,  prin care a arătat că nu a luat cunoştinţă de procesul verbal întocmit şi că acesta conţine fapte neadevărate.

În susţinerea contestaţiei, contestatorul a depus acte.

Intimata nu a formulat întâmpinare, însă a ataşat la dosar  actele de executare emise, şi procesul verbal de contravenţie.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin procesul verbal de constatarea contravenţiei seria nr., emis de Poliţia Municipiului Bacău, s-a aplicat contestatorului sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1000 de lei. Procesul verbal de contravenţie nu este semnat de contravenient şi nu este comunicat acestuia prin poştă, sau prin afişare, din comunicările ataşate la dosar la filele 19, 20 reieşind că nu a fost înmânat contravenientului.

Procesul verbal de contravenţie constituie potrivit art. 110 alin 3 din OG 92/2003, titlu de creanţă dacă el este definitiv şi a fost comunicat petentului în modalităţile prevăzute de OG 2/2001 privind regimul juridic al contzravenţiilor.

Potrivit art. 14 din OG 2/2001, executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

Cum procesul verbal a fost încheiat la 16.09.2008, iar intimata nu a făcut dovada comunicării acestuia către contravenient în modalităţile prevăzute de OG 2/2001, în temeiul art. 14 din OG 2/200 constatând prescris dreptul de a executa sancţiunea aplicată prin procesul verbal de constatarea contravenţiei  , emis de Poliţia Municipiului Bacău, Secţia 1 Poliţie.