Revizuire

Sentinţă penală 91 din 22.04.2009


Dosar nr.326/179/2009

Domeniu alocat : revizuire

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 91/22.04.2009

Titlu: revizuire

Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a înaintat instantei cererea de revizuire formulata de revizuentul N.D., cerere prin care a acesta a solicitat revizuirea sentintei penale nr.6 din 11 ianuarie 1973 a Judecatoriei Babadag , pronuntata în dosarul nr.929/1972 , în baza careia  a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.20 Cod penal rap.la art.223 alin.1 cod penal (tentativa la delapidare ) si fals intelectual  prev. de art.289 cod penal .

În motivarea cererii de revizuire, revizuentul N.D. a sustinut ca nu este vinovat de savârsirea infractiunilor pentru care a fost condamnat, ca ancheta i-a fost "înscenata" la comanda sefului fabricii de produse lactate din Babadag si a organizatiei de partid, iar martorii au fost obligati sa declare împotriva sa pentru a se crea convingerea ca este vinovat, învederând ca în anul 1970 a fost încadrat în munca, în calitate de sef de depozit la fosta Întreprindere de Industrializare a Laptelui Tulcea - Fabrica de Produse Lactate Babadag .

A învederat revizuentul ca refuzând sa adere la Partidul Comunist Român a intrat într-o stare conflictuala cu fostul sau sef , M.G. , care dorea sa-l schimbe din functie si sa-l înlocuiasca cu persoane fidele .

S-a învederat de asemenea ca pe acest considerent , în luna noiembrie 1970, cu ocazia livrarii unei cantitati de marfa la IJECOOP Slobozia i s-a înscenat o încalcare a dispozitiilor legale.

Astfel, a sustinut ca la data de 17.11.1970 a livrat catre IJECOOP Slobozia cantitatea de 5993 Kg brânza telemea de vaca, calitatea I , ambalata în 32 de butoaie si 117 putini , pentru care a întocmit avizul de expeditie nr. 6030.S-a sustinut ca masina cu care s-a transportat marfa a fost încarcata de muncitori din cadrul fabricii de produse lactate Babadag , revizuientul învederând ca nu a fost de fata la efectuarea acestei activitati .

La plecarea din unitate a autovehiculului s-a sustinut ca nu s-au constatat diferente fata de actul întocmit, însa cu ocazia realizarii receptiei la unitatea destinatoare s-a constatat ca în afara de marfa trecuta în aviz se mai gasea în plus cantitatea de 10 butoaie de telemea, calitatea a II-a , situatie în care pentru a nu se întoarce cu acea marfa la Babadag, a trecut-o pe aviz , modificând si cifrele reprezentând ambalajul .

De la aceasta stare de fapt s-a apreciat ca s-a pornit la înscenarea unei anchete penale la comanda sefului fabricii de produse lactate si a organizatiei de partid, martorii fiind obligati sa declare împotriva sa pentru a se crea impresia  ca este vinovat de savârsirea infractiunilor pentru care a fost condamnat prin sentinta penala a carei revizuire s-a solicitat.

În drept, au fost invocate prevederile art.394 alin.1 lit.a cod pr.penala.

Pentru dovedirea sustinerilor, revizuentul a depus , în copie sentinta penala nr.6/11.01.1973 a Judecatoriei Babadag, pronuntata în dosarul nr.929/1972 si biletul de liberare nr.9271/4 ianuarie 1974 emis de Ministerul Afacerilor de Interne - Penitenciarul Tulcea .

Prin sentinta penala nr.42 pronuntata la data de 2 martie 2006 , instanta a respins cererea de revizuire formulata de revizuientul N.D. .

Pentru a pronunta hotarârea , instanta a considerat ca revizuientul nu a precizat care sunt faptele si împrejurarile noi ce s-ar fi descoperit ulterior pronuntarii hotarârii penale de condamnare cu ajutorul carora sa dovedeasca netemeinicia sentintei penale sus mentionate.

Prin decizia penala nr.94/2 mai 2006 , Tribunalul Tulcea a respins apelul declarat de revizuient retinând ca infractiunile pentru care a fost condamnat N.D. nu au conotatii politice , vinovatia sa a fost probata fara echivoc prin înscrisurile întocmite chiar de catre acesta , iar în cauza nu sunt întrunite cerintele prevazute de codul de procedura penala privind revizuirea.

Prin decizia penala nr.423/2006, Curtea de Apel Constanta a admis recursul declarat de revizuient si a casat ambele hotarâri, trimitând dosarul la Judecatoria Babadag pentru rejudecare, cu citarea tuturor partilor, inclusiv a celor vatamate asa cum prevad disp.art.402 cod pr.penala.

Rejudecând , prin sentinta penala nr.80/24 aprilie 2007 pronuntata în dosarul nr.8/179/2006(numar vechi 734/16 august 2006) Judecatoria Babadag a respins cererea de revizuire formulata de revizuientul N.D..

Potrivit deciziei de casare, instanta a dispus citarea SC D.L.SA Tulcea, succesoarea în drepturi si obligatii a fostei Întreprinderi de Industrializare a Laptelui Tulcea si a stabilit urmatoarele:

Conform sustinerilor revizuientului, dosarul a fost instrumentat de fostele organe de militie ale judetului Tulcea, care într-o prima faza au trimis cauza la procuratura Babadag, cu propunere de neîncepere a urmaririi penale .La arhiva Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, nu a mai fost însa gasit dosarul la care facea referire N.D. . De asemenea, cauza cu nr.929/1972, în care s-a pronuntat sentinta penala nr.6/11 ianuarie 1973 a Judecatoriei Babadag , în baza careia a fost condamnat revizuientul la 2 ani închisoare , cu privare de libertate, nu se mai afla în pastrarea acestei instante, deoarece termenul de conservare a expirat.

Proba testimoniala  cu martorul N.V., solicitata de revizuentul N.D. pentru dovedirea motivelor de revizuire, s-a respins deoarece martorul propus a avut calitatea de procuror de sedinta la judecarea cauzei ce a format obiectul dosarului, si a cerut condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunilor prev.de disp.art.289 si art.20 rap.la art.223 cod penal.

Ori , fata de cazul de revizuire invocat s-a retinut ca  nu era posibila descoperirea unor fapte sau împrejurari care sa nu fi fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei.

Chiar daca revizuentul si-ar fi întemeiat cererea pe disp.art.394 al.1 lit.d cod pr.penala, s-a retinut ca audierea martorului propus tot nu ar fi condus la stabilirea unei alte situatii de fapt, deoarece nu s-a dovedit prin hotarâre judecatoreasca definitiva ca procurorul a comis o infractiune în legatura cu cauza a carei revizuire se cere .

S-a retinut ca revizuentul nu a facut dovada ca cererea sa se încadreaza în vreunul din cazurile prevazute de disp.art.394 cod pr.penala, iar audierea tuturor martorilor mentionati în sentinta penala nr.6/1973 ar fi însemnat readministrarea probelor existente la dosar pentru dovedirea unor împrejurari cunoscute de prima instanta si de instanta de recurs.

Retinând aceeasi motivare , în fapt si în drept , prin decizia penala nr.108 din 25.09.2007, pronuntata în dosarul penal nr.8/179/2006 Tribunalul Tulcea a respins apelul declarat de revizuientul N.D. ca nefondat.

Împotriva deciziei tribunalului, revizuentul a declarat recurs  criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie .

Prin decizia penala nr.529/P/30 octombrie 2007 Curtea de Apel Constanta a admis recursul declarat de revizuientul N.D., si a casat hotarârea recurata si rejudecând, a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag, pentru a se conforma dispozitiilor art.399 cod pr.penala, retinându-se ca atâta timp cât nu s-a procedat la verificarea principalelor documente ce au stat la baza condamnarii revizuientului (daca este cazul , prin reconstituirea lor ), ascultarea martorilor propusi de revizuient , nu se poate stabili daca sunt sau nu fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta în sensul art.394 lit.a cod pr.penala.

Pentru considerentele expuse, s-a retinut ca, hotarârile atacate sunt supuse casarii pentru cazul prevazut de art.3859  pct.10 cod pr.penala, recursul apreciindu-se astfel ca fiind fondat.

S-a retinut totodata ca trebuie avut în vedere si faptul ca potrivit art.6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dreptul la un proces echitabil presupune asigurarea celor necesare apararii, respectiv cercetarea sustinerilor acesteia si nu obstacularea pentru motive formale.

Cu adresa nr.3/III/6 din 23 ianuarie 2008 Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a înaintat acestei instante cererea de revizuire însotita de materialul de cercetare si concluziile sale cu propunerea de respingere a cererii de revizuire, ca nefondata, cauza  fiind înregistrata sub nr.58/179/2008 din 23 ianuarie 2008 pe rolul acestei instante.

Sustinându-se netemeinicia cererii de revizuire s-a conchis ca revizuentul a refuzat sa se prezinte la Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag, pentru a formula eventuale completari la cererea întocmita initial cât si pentru a depune noi probe, desi organul de urmarire penala a procedat la invitarea acestuia la Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag .

În cauza s-a procedat la reaudierea martorilor Lefter Ilie - paznic la Fabrica de produse lactate Babadag si P.Gh. , dogar la aceeasi unitate, în perioada când revizuentul era încadrat la unitatea sus mentionata , martori ascultati la judecarea cauzei în fond si ale caror marturii au fundamentat si hotarârea de condamnare, fara a se conforma tuturor dispozitiilor si evaluarilor date prin decizia de casare .

Desi prin decizia de casare s-a dispus a se proceda la verificarea principalelor documente ce au stat la baza condamnarii revizuentului ( daca este cazul , prin reconstituirea lor ) ascultarea martorilor propusi de revizuent , altii decât cei reaudiati , pentru a se stabili daca sunt sau nu fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta în sensul art.394 lit.a cod pr.penala , organul de urmarire penala nu s-a conformat acestor dispozitii si evaluari , context în care sa apreciat ca nu s-a conformat dispozitiilor art.399 cod pr.penala pentru verificarea temeiniciei acesteia .

Cum procurorul nu a întreprins actele de cercetare dispuse în lumina deciziei de casare si apreciate necesare pentru verificarea temeiniciei cererii de revizuire , s-a apreciat ca se impune restituirea cauzei procurorului , spre a se conforma prevederilor art.399 cod pr.penala , .

Cu adresa nr. 3/III/6/2008  Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag a înaintat concluziile sale de respingere a cererii de revizuire în conformitate cu dispozitiile art.403 cod pr. penala, învederându-se ca motivele învederate de condamnat nu se încadreaza în niciunul dintre cazurile expres si limitativ prevazute de dispozitiile art. 394 cod pr. penala .

Au fost efectuate acte de cercetare de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag, iar în referatul procurorului în care s-au formulat concluzii de respingere s-a retinut ca fiind audiat la data de 16.01.2009 la Parchetul de pe lâna Judecatoria Babadag , revizuentul  a solicitat sa fie audiati martorii A.A.Gh. , fost sef birou personal la ICIL Tulcea , U.T. , fosta laboranta la ICIL Babadag , I.H. , fost contabil sef la ICIL Babadag , M.G. , fost director la ICIL Tulcea , ulterior director la Fabrica de brânzeturi Babadag si Ceamurlia de Sus si N.V. , fost procuror .

S-a  retinut ca martorul A.A.Gh. , fost secretar de partid , a declarat ca nu a avut cunostinta de nici o neîntelegere între M.G. si N.D. iar în cazul în care ar fi existat ar fi fost informat.

Martorul I.H., fost contabil sef la ICIL în perioada 1967-1983 a declarat ca stie doar faptul ca N.D. ar fi avut niste probleme  cu ambalajele, dar nu cunoaste amanunte referitoare la aceste aspecte si la condamnarea revizuentului.

A sustinut ca daca ar fi existat neîntelegeri între revizuent si M.G., ar fi aflat aspecte despre aceasta stare de relatii de la ceilalti angajati ai unitatii.

Martorul M.G. a declarat ca a detinut functia de director la fabrica de brânzeturi Babadag, în anul 1971, învederând ca marfa se expedia pe baza avizului de expeditie, portarul având obligatia de a verifica cele înscrise în actul de expeditie cu  stocul faptic la iesirea din fabrica a autovehiculului cu care se realiza livrarea marfii. De asemenea a învederat ca confirmarea marfii livrate  mentionate în avizul de expeditie se realiza de catre unitatea beneficiara. A aratat totodata martorul ca  nu a fost în relatii de dusmanie cu Naum Dima, infirmând sustinerile revizuentului  ca i-ar fi înscenat cazul si ca a avut  vreo legatura cu dosarul penal întocmit  acestuia.

S-a retinut ca martorii L.I.  si P.Gh. si-au mentinut depozitiile ce au fundamentat hotarârea de condamnare. Din depozitia martorului L.I. reiese ca revizuentul a însotit autoturismul cu marfa expediata, acesta solicitându-i sa-i prezinte avizul de expeditie al marfii. S-a sustinut ca nu a putut numara cu exactitate butoaiele cu brânza ce se aflau în autoturism datorita întunericului, învederând ca conducatorul autovehiculului a anuntat organele de militie din Slobozia ca a gasit un numar de 4 butoaie cu brânza telemea de oaie, în plus fata de cantitatea înscrisa în avizul de expeditie. A sustinut martorul ca revizuentul i-a cerut a doua zi sa stearga din registrul de poarta numarul butoaielor cu care a iesit din fabrica si sa faca mentiunea ca 4 butoaie erau goale, lucru pe care a sustinut ca nu l-a acceptat, procedând la informarea conducerii unitatii. A sustinut martorul ca a depus depozitie în procesul penal în urma caruia revizuentul în speta a fost condamnat,  împrejurare care a cunoscut-o si  martorul P.Gh., care a lucrat ca  dogar în acea perioada.

Cu privire la audierea martorului N.V., fost procuror, s-a sustinut ca nu se impune audierea acestuia întrucât nu s-a dovedit prin hotarâre judecatoreasca definitiva ca procurorul a comis o infractiune, în legatura cu cauza a carei revizuire se cere.

Referitor la  documentele care au stat la baza condamnarii, s-a învederat ca dosarul penal nr. 929/1972 a fost predat la DCA, întrucât a expirat termenul de conservare , iar urmare solicitarii scrise catre SC D.L. SA Tulcea , fosta ICIL Tulcea  , aceasta a comunicat prin adresa nr. 134/20.02.2009 ca documentele de livrare din anul 1970 nu se regasesc în arhiva societatii , întrucât termenul de pastrare a expirat , fata de aceasta împrejurare neputându-se reconstitui aceste documente .

Astfel, s-a concluzionat ca în urma efectuarii actelor de cercetare dispuse de instanta, în conformitate cu prevederile art.399 cod pr.penala nu s-au probat fapte ori împrejurari care sa justifice admiterea cererii de revizuire a sentintei penale nr. 6/11.01.1973 a Judecatoriei Babadag .

Examinând admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire, potrivit art. 403 cod pr.penala se retine ca revizuirea este o cale extraordinara de atac, a carei admisibilitate este în mod strict circumstantiata cazurilor de revizuire expres si limitativ prevazute de art. 394 lit. a - e cod pr.penala. Instanta învestita cu judecarea cererii de revizuire nu poate proceda la rejudecarea fondului pricinii decât în masura în care gaseste admisibila în principiu calea de atac, iar aceasta se realizeaza doar în situatia existentei vreunuia din cazurile de revizuire. Nici o alta împrejurare de fapt, oricâta relevanta ar avea, si nici un alt considerent invocat în motivarea cererii de revizuire nu ar putea conduce la rejudecarea pricinii, nefiind permis a se aduce atingere autoritatii de lucru judecat de care se bucura hotarârea atacata decât în cazurile expres si limitativ prevazute de lege.

Revizuentul nu doar ca nu face trimitere la vreunul din cazurile de revizuire prev. de art., 394 cod pr.penala, ci, mai mult, si-a reiterat practic sustinerile formulate cu ocazia judecarii cauzei în fond si în recurs si prin care a sustinut nevinovatia sa.

Revizuentul a solicitat reaudierea martorilor audiati la Parchet în urma desesizarii instantei si trimiterii cauzei pentru a se conforma disp. art. 399 cod pr.penala, reiterând sustinerile din cererea de revizuire, cerere apreciata ca nejustificata în raport de prevederile art. 403 cod pr.penala care statueaza etapele judecarii cererii de revizuire.

Art.394 Cod pr.penala , învedereaza cinci situatii care permit introducerea revizuirii . La stabilirea cauzelor respective s-au avut în vedere cauzele care în genere pot provoca erorile judiciare , aceste cauze putând fi grupate în jurul a trei surse : accidentalitatea, lipsa probei , frauda procesuala .

Primul caz cuprins în art.394 al.1 lit.a Cod pr.penala prevede ca revizuirea poate fi ceruta când s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei .

Dispozitia se conjuga cu prevederile al.2 din acelasi articol , care completeaza ipoteza de mai sus precizând ca motivul constituie cauza de revizuire, daca pe baza faptelor sau împrejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotarârii de achitare , de încetare a procesului penal, ori de condamnare .

Astfel , potrivit art.394 lit.a Cod pr.penala , revizuirea hotarârii se poate obtine numai în urma descoperirii unor fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei , daca , prin aceste fapte sau împrejurari noi , se poate dovedi netemeinicia unei solutii de achitare sau de încetare a procesului penal ori de condamnare , dupa caz . Aceasta înseamna ca nu este admisibila decât revizuirea hotarârilor netemeinice sub aspectul existentei sau inexistentei faptei ori a vinovatiei autorului , precum si a celor ce sunt netemeinice sub aspectul prevederilor legale referitoare la încetarea procesului penal .

Reiterarea în revizuire a unor aparari cunoscute de instantele de fond si de recurs nu poate fi considerata drept invocare a unor fapte sau împrejurari noi, descoperite dupa solutionarea cauzei.

În speta revizuentul solicita în esenta o reapreciere a probelor si o prelungire a probatiunii pentru fapte si împrejurari cunoscute si verificate de instantele care au solutionat cauza.

Prin solicitarile formulate nu se tinde la dovedirea unor fapte sau împrejurari noi, ci la prelungirea probatiunii referitor la fapte si împrejurari deja cunoscute si verificate de instanta, la readministrarea unor probe din cadrul judecatii în fond a procesului.

Referitor la sustinerile revizuentului, cum ca martori au declarat mincinos, acestea nu au suport probator, nefacându-se dovada ca acesti martori au fost condamnati printr-o hotarâre judecatoreasca pentru infractiunea de marturie mincinoasa, nedovedindu-se de altfel ca procurorul care a sustinut vinovatia condamnatului a fost condamnat prin hotarâre judecatoreasca definitiva ca ar fi comis o infractiune, în legatura cu cauza a carei revizuire se solicita.

Constatându-se astfel ca în cauza nu sau descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, asa cum cer dispozitiile art.394 lit.a cod pr.penala,  motivele invocate de catre revizuent apreciindu-se ca nu se regasesc printre cele enumerate în mod limitativ în celelalte dispozitii ale art. 394  din codul de procedura penala, se apreciaza ca se impune respingerea cererii de revizuire formulata de condamnat ca nefondata.

Vazând si disp. art. 192.alin.2 cod pr.penala urmeaza a obliga revizuentul la 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.