Art.184 Cod penal

Sentinţă penală 41 din 17.03.2009


Dosar nr.1372/179/2008

Domeniu alocat : loviri si alte vatamari

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 41/17.03.2009

Titlu: art.184 Cod penal

Prin  rechizitoriul nr.191/P2008 întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului D.C.N. pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de disp. art. 184 alin.2 si 4 cod penal.

Din actele si lucrarile dosarului instante retine urmatoarele:

In ziua de 16 iunie 2007 inculpatul D.C.N. au urcat la volanul autoutilitarei Dacia 1305 având numarul de înmatriculare B 32  pornit din municipiul Tulcea catre Bucuresti. Locul din fata dreapta era ocupat de partea vatamata D.C. coleg de serviciu cu D.C.N..

Circulând pe relatia Nicolae Balcescu - Ciucurova pe DN 22 A, în interiorul unei curbe periculoase la dreapta cu  105 km/h inculpatul nu a adaptat viteza la conditiile de drum sl a pierdut controlul volanului. Autoutilitara a ajuns cu rotile din stânga pe acostamentul benzii de circulatie din sens invers si ca urmare a diferentei de nivel dintre acostament si partea carosabila  masina a revenit greu cu toate rotile pe carosabil dupa ce inculpatul a  manevrat brusc volanul spre dreapta. Din acest moment D.C.N. nu a mai reusit sa controleze autovehiculul iar acesta s-a rostogolit pe partea dreapta a directiei de mers catre Bucuresti, timp în care atât D.C.N. cât si partea vatamata D.C., neavând cuplate centurile de siguranta au fost catapultati afara din autoutilitara.

Urmare accidentului produs D.C. a înregistrat leziuni grave deoarece în timpul rostogolirii autoutilitara a trecut peste partea vatamata.

Din cuprinsul raportului medico legal nr. 22/12.02.2008 al Serviciului Medico legal Tulcea rezulta ca D.C.  prezinta sechele neurologice( paraplegie flasca bilaterala, tulburari sfincteriene) ale unui traumatism vertebro medular toracal. A necesitat îngrijirii medicale timp de 100 zile de la da producerii leziunilor ramânând cu infirmitate permanenta.

Desi legal citati inculpatul si partea vatamata nu s-au prezentat în instanta.

Inculpatul D.C.N. din luna martie 2008 presteaza munca în Spania în calitate de muncitor necalificat si a fost citat în conformitate cu disp. art. 177 cod pr.penala prin afisare la sediul Consiliului Local în carei raza teritoriala s-a comis infractiunea.

În ce o priveste pe partea vatamata aceasta ca urmare a leziunilor produse în urma accidentului nu s-a putut deplasa solicitând desemnarea din oficiu a unui avocat care sa-i reprezinte interesele .

Cererea formulata a fost admisa în conformitate cu disp. art. 173 alin. ultim cod pr. penala, desemnându-se  în calitate de aparator Cristian Nicolae din cadrul Baroului de avocati Tulcea.

Potrivit art. 63 alin.2 cod pr. penala probele nu au o valoare mai dinainte stabilita . Aprecierea fiecarei probe se face de instanta de judecata în urma examinarii tuturor probelor administrate, în scopul aflarii adevarului.

Din cuprinsul materialului probator administrat în faza de urmarire penala, rezulta ca inculpatul a recunoscut savârsirea faptei în modalitatea descrisa prin actul de acuzare.

Depozitia sa se coroboreaza cu declaratia partii vatamate D.C., cu procesul verbal de cercetare la fata locului, continutul raportului medico legal nr. 22/12.02.2008, întocmit de Serviciul Medico Legal Tulcea si concluzii expertizei tehnice judiciare auto efectuata în cauza.

În drept, fapta inculpatului D.C.N. care în ziua de 16 iunie 2007 prin nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice i-a pricinuit partii vatamate D.C. vatamari care au avut drept consecinta ramânea acesteia cu o infirmitate permanenta întruneste trasaturile constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de disp. art. 184 alin.2 si 4 cod penal.

La individualizarea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 cod penal. Potrivit acestui text de lege  la stabilirea si aplicarea pedepselor se va tine seama de dispozitiile partii generale a codului penal, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savârsite, de persoana infractorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Din aceasta perspectiva este de observat ca anterior savârsirii faptei care formeaza obiectul cauzei, inculpatul a avut o conduita buna în societate, împrejurare ilustrata de fisa de antecedente penale aflata la dosar.

De asemenea inculpatul si victima se aflau în relatii de amicitie, cunoscându-se de aproximativ 20 de ani si locuind în acelasi bloc, în Aleea Florin Ciungan nr. 1  din Bucuresti.

Prin urmare se va retine în favoarea  lui D.C.N. circumstanta atenuanta prev. de art. 74 alin.1 lit.a cod penal .

Ca o consecinta, fiind incidente disp. art. 76 lit.e cod penal instanta îl va condamna pe inculpat pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de disp. art. 184 alin.2 si 4 cod penal la 3 luni închisoare.

În baza art. 81 cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate.

Conform art. 82 cod penal termenul de încercare se  compune din cuantumul pedepsei aplicate la care se va adauga un interval de timp de 2 ani.

Se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 83 - 85 cod penal.

Potrivit art. 998 cod civil orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara.

Prin prejudiciu în sensul textului de lege sus mentionat trebuie sa se înteleaga atât prejudiciul de ordin  patrimonial cauzat prin savârsirea faptei cât si cel nepatrimonial.

Prejudiciul moral produs partii vatamate, constând în suferintele fizice si psihice înregistrate trebuie reparat, acordându-se acesteia o satisfactie compensatorie pentru atenuarea urmarilor produse.

În cursul procesului penal partea vatamata a solicitat sa fie despagubita de catre inculpat cu 25.000 euro reprezentând  daune materiale, 10.000 euro daune morale si de asemenea obligarea lui D.C.N. la o prestatie lunara în cuantum de 200 euro .

Examinarea materialului de urmarire penala releva însa ca partea vatamata nu produs nici un fel de dovezi din care sa rezulte ca a înregistrat vre-un prejudiciu patrimonial.

Aceasta  fost internata dupa accident la Spitalul de Urgenta Bagdasar Arseni din Bucuresti, unitatea care a efectuat cheltuieli de spitalizarea în suma de 2522,24 lei cu victima, prejudiciu care va fi considerat ca reprezentând daune materiale si va fi suportat de inculpat.

Din actele medicale depuse la dosar în cursul urmaririi penale, reiese ca partea vatamata în urma evenimentului rutier din data de 16 iunie 2007 a ramas paralizata si nu se poate deplasa decât cu scaunul cu rotile.

Evident ca prin fapta savârsita s-a produs acesteia suferinte fizice. La vârsta de 27 de ani D.C. a ramas cu o infirmitate fizica permanenta, având un handicap fata de ceilalti tineri. Prejudiciul înregistrat îi reduce sansele de a-si întemeia o familie.

Urmare a leziunilor produse a fost marcat si din punct de vedere psihic, accidentul produs  punându-si pecetea asupra vietii sale pe viitor.

Prin urmare, se va aprecia ca suma de bani solicitata  cu titlu de daune morale este rezonabila, urmând ca instanta sa-l oblige pe inculpat la plata a 10.000 euro catre partea vatamata.

Actele medicale au confirmat infirmitatea lui D.C. este ireversibila.

Ca atare pentru a se bucura de viata de zi cu zi si a ajunge la tonusul anterior producerii traumatismului, partea vatamata trebuie sa depuna un efort suplimentar atât fizic cât si intelectual.

Din acest considerent instanta îl va obliga pe D.C.N. catre partea vatamata si la plata unei contributii lunare în cuantum de 200 euro la cursul de schimb de la data platii, începând de la ramânerea definitiva a hotarârii si pâna al încetarea starii de nevoie.

În baza art. 191 cod pr. penala inculpatul va fi obligat catre stat la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.