Art.2781 Cod pr.penala

Sentinţă penală 204 din 30.10.2009


Dosar nr.1169/179/2009

Domeniu alocat : plângeri prealabile

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 204/30.10.2009

Titlu: art.2781 Cod pr.penala

Prin rezolutia nr. 536/P/2008 din 29.04.2009 Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag  a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului D.N. pentru savârsirea infractiunii prev. de disp. art. 250 alin.3 cod penal.

În baza art. 10 lit.a cod pr.penala s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de aceiasi persoana sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de disp. art.193 si 220 cod penal.

Prin aceiasi rezolutie s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitul P.S. pentru savârsirea infractiunilor prev. de disp. art. 193 si 220 alin.1 cod penal.

Pentru a se pronunta aceasta solutie s-a retinut ca partea vatamata Z.D. s-a adresat cu o plângere Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag împotriva padurarului D.N. si a sefului Ocolului Silvic Casimcea P.S. sustinând ca acestia în timp ce se aflau în exercitarea atributiunilor de serviciu l-au agresat, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 8 - 9 zile de îngrijiri medicale.

În dovedirea sustinerilor petentul a atasat certificatul medico legal nr. 1401/T din 13.08.2008 emis de L.M.L. Constanta.

 De asemenea Zamfir Dumitru a învederat ca cei doi au proferat amenintari la adresa sa si au patruns pe terenul atribuit Arhiepiscopiei Tomisului de catre Directia Silvica Tulcea în vederea construirii schitului "Sf. Vineri " , solicitând efectuarea de cercetari împotriva acestora pentru infractiunile prevazute de art. 193 si respectiv 220 din codul penal.

Cercetarile efectuate au stabilit ca în ziua de 30.07.2008 partea vatamata ajutata de martorii L.D., L.A. si S.S. efectua lucrari de împrejmuire a suprafetei de 1800 m.p., amplasata în cantonul " Mândra" gestionat de padurarul D.N., unde urma sa fie ridicat schitul.

Cu aceasta ocazie între petent si D.N. a avut loc o discutie contradictorie, padurarul reprosându-i partii vatamate ca a ocupat prin împrejmuire o suprafata mai mare de teren decât cea prevazuta în autorizatie. În aceiasi zi a sosit la fata locului si seful de ocol P.S., chemat de D.N, pentru a efectua masuratori.

Fiind audiatii martorii S.S., L.D. si L.A.I. au declarat ca în momentul în care padurarul se certa cu Z.D. ei se aflau la o distanta de 50 de metri si nu auzit schimbul de cuvinte dintre cei doi.

De asemenea au mai sustinut ca nu l-au vazut pe D.N. sa arunce cu pietre în partea vatamata, iar P.S. nu i-a adresat cuvinte jignitoare petentului cu ocazia masurarii suprafetei de teren care era împrejmuita.

Împotriva solutiei de netrimitere în judecata adoptata de procuror a formulat plângere petentul Z.D..

S-a motivat ca aceasta este netemeinica si nelegala, declaratiile date de catre  cei învinuiti de el precum si martorii L.D., L.A. si S.S. fiind false, la comiterea acestei fapte contribuind seful Postului de Politie din comuna Topolog C.S. împreuna cu ajutorul sau.

Cei doi l-au transportat apoi la Postul de Politie Stejaru unde i s-a luat o alta declaratie si aici a simtit ca a fost iradiat prin deschiderea unei usi si  patrundea în corpul sau a unei energii electrice.

A sustinut ca acest caz a fost musamalizat de catre lucratori de politie împreuna cu alte persoane, iar el hartuit, sicanat si obligat sa semneze ceea ce  au scris în declaratie organele judiciare, fara sa citeasca.

În sedinta publica din 27.10.2009 reprezentantul Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag a sustinut ca plângerea formulata de petent este tardiv introdusa si inadmisibila solicitând respingerea acesteia.

Examinând exceptiile ridicate prin prisma dispozitiilor legale aplicabile si a înscrisurilor înscrise depuse la dosar se retine ca din dovada a prezentata de petent cu prilejul dezbaterilor reiese ca acesta a primit rezolutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag nr. 35/II/2/2009 pronuntata de procurorul ierarhic superior, la data de 3.09.2009 .

Cum plângerea împotriva acestei solutii a fost adresata Judecatoriei Babadag la 16.09.2009 urmeaza a se constata ca aceasta a fost introdusa înlauntrul termenului de 20 de zile prevazut de codul de procedura penala.

Cu privire la inadmisibilitatea acestui demers este de observat ca desi partea vatamata a mentionat ca întelege sa formuleze plângere scrisa împotriva rezolutiei Prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, din continutul acesteia rezulta ca Z.D. reclama instrumentarea abuziva a cauzei de catre organele de politie.

De altfel, în cursul judecatii partea vatamata a declarat ca este nemultumita de ambele solutii adoptate si întelege sa formuleze plângere împotriva amândurora.

Pe fondul cauzei se retine ca petentul nu a prezentat dovezi din care sa reiasa ca s-a adresat cu plângere penala împotriva lucratorilor de politie care ar fi comis infractiuni cu prilejul efectuarii cercetarilor.

De asemenea, nu s-a stabilit ca martori L.D., L.A. si S.S. ar fi dat marturii mincinoase, acestia nefiind cercetati pentru savârsirea infractiunii prev. de disp. art. 260 cod penal.

Conform art., 75 cod pr.penala  declaratiile partii vatamate facute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevarului numai în masura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejuri ce rezulta din ansamblul probelor existente în cauza.

Pori în speta sustinerile petentului potrivit carora  acesta a fost victima unei agresiuni din partea lui D.N., care l-ar fi lovit cu o piatra, nu sunt confirmate de martorii audiati.

Este de observat ca unul dintre acestia, S.S., este ruda cu partea vatamata, iar Z.D. a refuzat o confruntare cu acesta.

Chiar daca certificatul medico legal nr. 1401/T/13.08.2008 prezentat de petent atesta leziuni traumatice care i-au fost provocate lui Z.D. în ziua de 30.07.2008 si necesitau îngrijiri medicale de 8 -9 zile, câta vreme  cel învinuit de savârsirea faptei nu a recunoscu-o iar martori audiati nu au confirmat sustinerile partii vatamate, nu se poate stabili o legatura de cauzalitate între leziunile înregistrate si prezumtiva conduita a lui D.N..

Aceiasi  martorii au negat si proferarea de amenintare de catre  padurar si seful Ocolului silvic Casimcea la adresa lui Z.D., ca si  eventuale actiuni din partea celor doi care sa se circumscrie faptei de tulburare de posesie.

Cu privire la infractiunea prev. de art. 220 cod penal este de observat ca prin sintagma " ocuparea în întregime sau în parte a unui, imobil fara drept, aflat în posesia altuia, " legiuitorul a avut în vedere intrarea efectiva în posesia imobilului, ceea ce în speta nu s-a produs deoarece padurarul si seful Ocolului silvic Casimcea, daca ar trebuie sa dam curs declaratiei partii vatamate, au contestat numai aliniamentul pe care se construia gardul împrejmuitor.

Dimpotriva, petentul a fost acuzat de catre autoritatile silvice ca a mutat din locul initial borna amenajistica nr. 9 si a smuls o bariera amplasata pe un drum forestier învecinat cu terenul care era împrejmuit în ziua de 30.07.2008.

Desi la încheierea procesului verbal de constatare a acestor fapte  au participat în afara de reprezentanti ai Protoieriei Babadag, seful Postului de Politie din comuna Topolog C.S., ing. P.S. si padurarul D.N., acest lucru nu poate conduce la concluzia ca în cauza nu au fost respectate dispozitiile codului de procedura penala relative la compatibilitatea persoanelor care efectueaza actele de procedura. Aceasta întrucât obiectul cauzei îl constituie faptele deduse judecatii prin plângerea formulata de Z.D. si nu eventualele abuzuri comise de partea vatamata împotriva ocolului silvic cu prilejul delimitarii suprafetei de teren pe care trebuia ridicat Schitul " Sf. Vineri".

Prin urmare, în mod corect Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag  a adoptat o solutie de netrimitere în judecata în cauza.

Nu are relevanta împrejurarea ca initial s-au efectuat cercetari împotriva padurarului D.N. cu privire la infractiunea prev. de art. 180 alin.2 cod penal, iar ulterior a fost schimbata încadrarea juridica în infractiunea de purtare abuziva prev. de art.205 alin.3 din acelasi cod, fara sa fie reaudiat faptuitorul, atâta timp cât pe baza probelor administrate nu s-a putut retine trasaturile constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente, deoarece disp. art. 250 alin.3 incrimineaza practic savârsirea acestei fapte de catre un subiect activ calificat - functionar public .

Pentru aceste considerente plângerea formulata de petent la vi respinsa ca nefondata.