Circulaţie rutieră

Sentinţă civilă 2 din 30.01.2009


PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ

PROCES VERBAL ÎNTOCMIT PENTRU NERESPECTAREA

DISPOZIŢIILOR OUG 195/2002

Deliberând asupra cererii de fată, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 20.02.2008 sub nr. 23659 /l 80/2008 petentul C. I. a solicitat acestei instanţe în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Poliţie al Judeţului anularea procesului verbal seria PCA nr. 2041174 întocmit la data de 15.02'.2008.

Cererea este scutită de la plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar în baza art. 36 din O.G. nr. 2/2001.

A arătat petentul în motivare, în esenţă, că a depăşit linia continuă motivat de faptul că în faţa sa circula cu viteză foarte redusă o Dacie cu o încărcătură mare de scânduri de lemn şi carosabilul era acoperit cu zăpadă, marcajele nefîind vizibile.

A mai arătat petentul că nu a fost oprit nici un martor ocular pentru a semna procesul verbal.

A fost anexat plângerii contravenţionale dovada de reţinere a permisului de conducere nr. 244904.

Intimata a depus în termen legal întâmpinare la cererea de chemare în judecată solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului verbal contestat, ca fiind legal şi temeinic.

O dată cu întâmpinarea a fost înaintat instanţei şi un raport al agentului de poliţie ce a întocmit procesul verbal, precum şi copia procesului verbal contestat.

Instanţa a administrat în cauză proba cu înscrisuri şi testimonială cu martorii M. B. R şi L. D. S.

Analizând procesul verbal din punct de vedere al temeiniciei şi legalităţii, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare seria PCA nr. 20411714 întocmit de intimată la data de 15.02.2008 a fost sancţionat petentul C. I. cu amendă contravenţională în cuantum de 200 lei şi aplicarea măsurii complementare a reţinerii permisului de conducere pentru săvârşirea de către acesta a contravenţiei prevăzute de art. 120 al 1 lit h din HG nr. 1391/2006 şi sancţionată de art. 100 al 3 lit e din OUG nr. 195/2002.

S-a reţinut astfel în sarcina petentului faptul că în data de 15.02.2008 , ora 16 20 a condus autoturismul marca Mercedes -Benz cu numărul de înmatriculare BC-79-XXX  pe DN 1 direcţia Bacău-Oneşti efectuând manevra de depăşire a

 

auto marca Dacia cu nr. BC-30-YYY în zona de acţiune a indicatorului „depăşirea interzisă".

în drept, potrivit dispoziţiilor art. 120 ai 1 lit h din HG nr. 1391/2006, este interzisă depăşirea vehiculelor în zona de acţiune a indicatorului „depăşire interzisă", nerespectarea acestei obligaţii fiind sancţionată potrivit dispoziţiilor art. 100 al 3 lit e din OUG nr. 195/2002 cu amendă de ia 4 la 5 puncte amendă.

Sub aspectul legalităţii procesului verbal, instanţa constată că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, cuprinzând descrierea faptei, încadrarea sa în textul de lege, data şi locul întocmirii.

Au fost respectate în cauză şi dispoziţiile art, 19 din OG nr. 2/2001, procesul verbal fiind semnat de către un martor asistent, faţă de refuzul petentului în acest sens.

Prin urmare, deşi petentul a afirmat că procesul verbal nu a fost semnat şi de un martor, din cuprinsul acestuia şi din declaraţia martorului asistent audiat în cauză, rezultă că a fost îndeplinită şi această cerinţă.

Faţă de cele reţinute anterior, instanţa reţine că procesul verbal a fost legal întocmit.

In ce priveşte temeinicia procesului verbal, petentul a arătat că nu a ştiut că exista semn de circulaţie cu „depăşirea interzisă" şi că nu se vedea nici marcaj în acest sens pentru că pe carosabil era zăpadă, A mai susţinut petentul că nu putea rula cu viteză mică în spatele autoturismului Dacia, încărcat cu lemne.

Faţă de aceste apărări ale petentului, instanţa reţine că toţi conducătorii auto au obligaţia să respecte indicatoarele prezente pe marginea drumului în sensul lor de mers, nici un conducător auto nu poate invoca faptul că nu poate fi atent şi la trafic şi la indicatoarele ce reglementează circulaţia, în cazul în care s-ar putea lua în calcul o astfel de situaţie, semnele de circulaţie şi-ar pierde cu totul semnificaţia.

In ce priveşte faptul că drumul era acoperit cu zăpadă şi nu se observau marcajele de pe drum, nici acest aspect nu va fi reţinut de instanţă, tocmai datorită faptului că pe sectorul de drum respectiv era instalat indicatorul corespunzător marcajului, respectiv cel cu „Depăşirea interzisă", astfel cum a rezultat din probele administrate în cauză.

în privinţa obstracţionării dramului de către Dacia ce ducea scânduri de lemn, instanţa reţine că din declaraţia conducătorului acestui vehicul, audiat în cauză (f. 49), rezultă că afirmaţia petentului nu este adevărată, deşi celălalt martor (f. 38) a declarat că Dacia pe care a depăşit-o petentul transporta material lemnos. Instanţa nu va reţine însă această ultimă declaraţie, considerând-o subiectivă datorită relaţiilor de prietenie dintre părţi, însă o va reţine pe cea a şoferului de Dacia, care a fost martor ocular şi nici nu cunoaşte părţile implicate.

Având în vedere astfel că petentul a efectuat o depăşire pe un sector de drum pe care acţiona indicatorul „depăşire interzisă", fapt ce rezultă din probele

 

administrate în cauză, instanţa reţine că situaţie de fapt a fost corect reţinută în procesul verbal contestat.

Având în vedere că procesul verbal seria PCA nr. 20411714/15.02.2008 a fost legal şi temeinic întocmit, instanţa urmează să respingă plângerea petentului C. I. ca neîntemeiată.