Apel declarat tardiv

Sentinţă penală 273 din 27.05.2009


Drept Penal: Apel declarat tardiv.

Dosar nr  856/324/2006

Prin decizia penală nr. 273/ 27.05.2009 a  Tribunalului  Galati

S-a hotarat:

Respinge ca tardiv formulat apelul declarat de inculpatul C A,  în prezent deţinut la

Penitenciarul Galaţi, împotriva sentinţei penale nr. 1122/07.11.2006 a Judecătoriei Tecuci.

În baza art. 189 C.pr.pen, onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 200

lei, se va vira către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 192 alin 2 C.pr.pen obligă pe apelantul-inculpat să plătească către stat

suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel, din care 200 lei reprezintă onorariul de

apărător.

In motivarea deciziei  s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală 1122/07.11.2006 a Judecătoriei Tecuci a fost condamnat

inculpatul C A la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.

31 alin. 1, 4 lit. a din Legea nr. 75/2002 cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod

penal.

A fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev. de art. 98 alin. 1, 4 din Legea nr. 26/1996 cu aplicarea art. 37

lit. a Cod penal.

Conform art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b Cod penal s-a dispus ca inculpatul

să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 2 luni închisoare, sporită la 1 an şi 6

luni închisoare.

Conform art. 7 din Legea nr. 543/2002 s-a revocat beneficiul graţierii condiţionate

a restului de 1026 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni

închisoare, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 641/2002 a Judecătoriei Tecuci,

rest de pedeapsă ce se va executa alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă,

inculpatul urmând să execute în total o pedeapsă de 1 an şi 6 luni şi 1026 zile închisoare.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.

64 lit. a şi b Cod penal pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal.

Conform art. 14 Cod procedură penală raportat la art. 998 Cod civil cu referire la

art. 1003 Cod civil, a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile T I suma de

4.000.000 lei ROL şi părţii civile M T suma de 3.500.000 lei ROL cu titlu de despăgubiri

civile (despăgubiri civile la care a fost obligat şi inculpatul B O S prin sentinţa penală nr.

1286/24.11.2004 a Judecătoriei Tecuci.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în sumă de 100,00 lei a fost avansat

din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tecuci.

A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 180,00lei cu titlu de

cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 100.00 lei reprezintă onorariul de avocat.

S-a reţinut printre altele că la data de 10.06.2004 inculpatul însoţit de B O S, s-au

deplasat cu două căruţe, aparţinând familiei B, în pădurea situată pe raza comunei Poiana,

în punctul F – R. De aici cei doi au tăiat un număr de 11 arbori esenţă tei pe care i-au

fasonat şi i-au încărcat în căruţe.

În momentul în care intenţionau să transporte arborii la domiciliu, cei doi autori

au fost surprinşi de organele de poliţie. Inculpatul C A a abandonat căruţa şi a fugit,

motiv pentru carea fost identificat numai B O S. Pentru faptele comise, acesta a fost

trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 1488/P/2004 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Tecuci.

Pe parcursul cercetărilor s-a constatat că arborii au fost tăiaţi din pădurea

aparţinând părţilor vătămate T I şi M T, având o valoare totală de 10.637.500 lei vechi şi

însumând un volum de 8.934 m.c.

După comiterea faptelor, inculpatul C A s-a sustras de la urmărirea penală iar în

prezent există date că a părăsit ţara.

Prejudiciul cauzat părţilor vătămate T I şi M T nu a fost recuperat.

Partea vătămată T I se constituie parte civilă cu suma de 400,00 lei reprezentând

contravaloarea arborilor ce i-au fost tăiaţi şi luaţi fără drept, iar partea vătămată M T prin

procurit Haret Gh. Ionel, s-a constituit parte civilă cu suma de 350,00 lei.

În timpul urmăririi penale inculpatul C A nu a recunoscut săvârşirea faptei

reţinute în sarcina sa. La instanţă inculpatul nu s-a prezentat şi nu a putut fi audiat.

Vinovăţia inculpatului este pe deplin dovedită în cauză cu plângerea şi declaraţia

părţilor vătămate T I şi M T, procesul verbal de constatare din care rezultă că atunci când

a fost prins, numitul B O S a declarat că a fost împreună cu inculpatul în pădure, procesul

verbal de cercetare la faţa locului, adresa nr. 4260/21.11.2005 a D.S.V. Galaţi; declaraţia

martorilor B O S şi B V, date atât la urmărirea penală cât şi la instanţă, din care rezultă că

inculpatul împreună cu B O S au mers în pădure şi au tăiat arbori pe care i-au încărcat în

căruţe, moment în care au fost surprinşi de poliţie inculpatul reuşind însă să fugă.

În drept, faptele inculpatului C A care în ziua de 10.06.2004, împreună cu altă

persoană, a tăiat şi a sustras un număr de 11 arbori în valoare totală de 10.637.500 lei

ROL şi un volum de 8.934 mp din pădurile aparţinând părţilor vătămate T I şi M T,

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere şi furt de arbori, prevăzute de

art. 31 alin. 1, 4 lit. a din Legea nr. 75/2002 şi art. 98 alin. 1, 4 din legea nr. 26/1996.

Împotriva sentinţei penale menţionate a declarat apel inculpatul C A.

La termenul de judecată din 18.05.2009, pe fondul cauzei, apărătorul inculpatului

a cerut achitarea acestuia conform art. 10 lit. a C.p.p., întrucât a fost condamnat în baza

unei singure declaraţii, a coinculpatului B O S.

Apelul este tardiv.

Inculpatului C A i s-a aplicat o pedeapsă rezultantă de 1 an, 6 luni şi 1026 zile

închisoare prin s.p. 1122/07.11.2006 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la

27.11.2006.

S-a emis mandatul de executare nr. 2420/2006 din 27.11.2006, fiind extrădat în

baza acestuia din Germania. A fost arestat provizoriu în Germania, în vederea extrădării

la data de 01.12.2008 şi încarcerat în România la 16.01.2009, conform datelor

comunicate de Biroul Naţional Interpol.

Inculpatul nu a fost prezent la judecata în fond şi nici la pronunţarea s.p.

1122/2006 a Judecătoriei Tecuci. În aceste condiţii, ţinând cont şi de art. 365 al. 1 C.p.p.,

termenul de apel de 10 zile curge de la data începerii executării pedepsei.

Acest moment al începerii executării pedepsei de către inculpatul C A este data de

01.12.2008, când acesta a fost arestat provizoriu în Germania în vederea extrădării şi i s-a

adus la cunoştinţă toate informaţiile referitoare la privarea sa de libertate, inclusiv

condamnarea şi fapra comisă din sentinţa penală apelată, precum şi conţinutul mandatului

de executare.

Cererea de apel a inculpatului a fost redactată la data de 21.01.2009 şi primită la

instanţă la 30.01.2009, fiind depăşit termenul de 10 zile menţionat anterior. Astfel spus,

apelul a fost tardiv declarat, iar Tribunalul nu mai poate analiza fondul cauzei.