Fara titlu

Hotărâre din 13.03.2007


2. divorţ cu copii, culpa exclusivă a unuia dintre soţi la deteriorarea raporturilor conjugale şi învoiala părinţilor cu privire la pensia datorată copiilor 

Prin sentinţa civilă nr……, din data de……., a fost admisă cererea reclamantei C.C.S., domiciliată în….., împotriva pârâtului C.C.M., domiciliat în ….., şi s-a dispus desfacerea prin divorţ a căsătoriei încheiate, din culpa exclusivă a acestuia, cu consecinţa revenirii fiecăruia din soţi la vechiul nume de familie. Subsidiar, s-a încredinţat reclamantei spre creştere şi educare minorele C.C. E., şi C.C. Ş. şi s-a menţinut obligaţia de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului prin sentinţa civilă nr.521/25.09.2006 a Judecătoriei Bălceşti. S-a luat act, totodată, de voinţa reclamantei de a renunţa la cheltuielile de judecată efectuate.

În justificarea cererii promovate reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 13.06.1993, din relaţia lor de convieţuire rezultând minorele sus numite. În ultimii 2 ani, atmosfera în familie a devenit tot mai tensionată, având în vedere că acesta a început să consume în exces băuturi alcoolice, cheltuind pentru satisfacerea viciului în patima căruia a căzut aproape toţi banii câştigaţi, să nu-i mai acorde sprijinul material şi moral necesar, să o agreseze fizic şi verbal. Mai mult, a părăsit domiciliul conjugal, mutându-se la părinţii săi în judeţul Giurgiu. A încheiat prin a informa că minorele au rămas în îngrijirea sa, dispunând de condiţii foarte bune pentru a le asigura un trai de viaţă decent.

În dovedire, s-au administrat probatorii scrise, constând în certificate de stare civilă, şi proba testimonială, concretizată în audierea a 2 martori. 

În apărare, pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar, prezent pe parcursul derulării procedurii judiciare, a achiesat în mare parte la pretenţiile afirmate, opinând pentru desfacerea căsătoriei din culpă comună câtă vreme reclamanta şi-a adus în mod direct şi în aceeaşi proporţie aportul la alterarea raporturilor maritale.

Deşi art. 1169 C.civ. statuează că, cel care face o propunere în faţa instanţei de judecată trebuie să o dovedească, în susţinerea celor afirmate pârâtul nu a uzat de niciun mijloc de probă. 

Cu privire la garanţiile morale şi materiale oferite la domiciliu de fiecare dintre părţi, a conduitei adoptate faţă de minore, a modului de creştere şi îngrijire, autorităţile tutelare competente şi-a exprimat opinia în cuprinsul referatelor de anchetă socială  de la  filele 18 dosar.

Cauzele mai sus învederate au făcut însă imposibilă evaluarea acestor condiţii la locuinţa pârâtului, după cum rezultă din adresele de la filele 15 şi 27 dosar.

Din examinarea probelor administrate s-a reţinut că, părţile s-au căsătorit la data de 13.06.1993, stabilindu-şi domiciliul conjugal pe raza localităţii Bălceşti, în gospodăria părinţilor reclamantei. După o relativă perioadă de convieţuire normală, în care s-au născut doi copii, actualmente în vârstă de 13 şi, respectiv 11 ani, pârâtul a  căzut în patima alcoolului, ceea ce a generat în familie certuri şi discuţii aprinse, chiar scandaluri, asociate uneori cu acte de agresiune fizică ori verbală. În iunie 2006, după un astfel de conflict, pârâtul a părăsit domiciliul conjugal, mutându-se la părinţii săi în judeţul Giurgiu.

Conduită adoptată de pârât în timpul mariajului, inadecvată vieţii de familie, caracterizată prin degradare morală, violenţe fizice şi verbale, ce a culminat în cursul anului trecut cu abandonarea fără motiv a căminului conjugal,  a fost apreciată de instanţă drept cauză determinantă a degradării raporturilor de familie, ce pleda în favoarea pronunţării divorţului din vina exclusivă a acestuia.

Corelativ, minorele au fost încredinţate spre creştere şi educare mamei reclamante, care gospodăreşte cu părinţii săi, locuind însă într-un imobil separat, proprietatea acestora, compus din 3 camere, mobilate şi utilate corespunzător, lucrează cu contract de muncă la o societate privată, unde realizează venituri în cuantum net de 360 lei/lună, are o bună comportare interrelaţională şi se bucură de stima şi consideraţia concetăţenilor. La luarea măsurii s-au mai luat în calcul gradul de ataşament, ajutorul material şi moral primit din partea bunicilor materni, dorinţa exprimată de minore cu prilejul audierii, cu consideraţia că acest părinte garantează pe deplin creşterea şi dezvoltarea lor normală, echilibrată din punct de vedere psihofizic, spiritual şi social.

Întrucât prin sentinţa civilă nr.521/25.09.2006 a Judecătoriei Bălceşti pârâtul a fost obligat să contribuie la întreţinerea minorelor cu câte 45 lei/lună, instanţa a menţinut în continuare această sumă, determinant în mare măsură poziţia reclamantei care a calificat-o ca suficientă în contextul sprijinului substanţial şi necondiţionat acordat de rudele  apropiate.

~ 1 ~