Exercitarea autorităţii părinteşti

Sentinţă civilă 5397/12.09.2013 din 12.09.2013


Rezumatul speţei:

1.Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe petenţii V. T. A. şi B. C. au solicitat instanţei să ia act de acordul de mediere încheiat la data de 04.09.2013 la Birou de mediator H. C. V.

În cuprinsul acordului de mediere încheiat la data de 04.09.2013 s-a reţinut că, din căsătoria lor, încheiată la data de 12.12.1991, a rezultat minora V. C. V., născută la data de 29.10.2000 în Satu Mare, iar prin Sentinţa civilă nr.429/09.02.2005 a Judecătoriei Satu Mare pronunţată în dosar nr.9202/2004 a fost desfăcută căsătoria părţilor şi că minora V. C. V. a fost încredinţată spre creştere şi educare mamei ei.

Petenţii arată că sunt de acord ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun  de ambii părinţi, cu privire la minora V. C. V., ambii părinţi având dreptul şi îndatorirea de supraveghere a activităţii copilului. 

De asemenea, sunt de acord ca împreună, să ia decizii cu privire la creşterea şi educarea fiicei lor, cu privire la monitorizarea stării de sănătate şi tratarea medicală a copilului, urmând să se informeze reciproc imediat ce apar modificări privind sănătatea psihică şi fizică a copilului.

Prin prezentul acord, părţile convin ca fiica lor să nu fie supusă niciunei forme de abuz emoţional, fiecare dintre părinţi având obligaţia de a sprijini relaţia acesteia cu celălalt părinte şi de a nu prezenta o imagine negativă a celuilalt părinte. 

Locuinţa minorei va fi la tatăl ei B. C. S.

Contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională se va realiza în natură, părinţii, urmând să contribuie  la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională, fiecare părinte asigurând copilului toate cele necesare pe perioada cât copilul va locui la el.

Părţile  stabilesc de comun acord un program de vizitare astfel:

Perioada vacanţelor de vară minora o va petrece la domiciliul mamei. Data exactă când aceasta va veni la mamă şi va pleca de la domiciliul mamei se va stabili de către părinţi  de comun acord, tatăl B.C. S. urmând a suporta cheltuielile de călătorie ale fiicei minorei.

2.În cauză sunt incidente dispoziţiile legale în materia medierii.

Potrivit art.59 alin.(2) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, „părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 438-441 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

3.Analizând cererea formulată, prin prisma motivelor invocate, precum şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză şi raportat la depunerea acordului de mediere, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, că respectă voinţa liberă şi neviciată a ambilor soţi, şi, după verificarea expresă a consimţământului acestora, în şedinţa camerei de consiliu din data de 12.09.2013, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a consfinţi înţelegerea părţilor consemnată în acordul de mediere din data de 04 septembrie 2013 la Biroul de mediere H. C. V.

Ca atare, instanţa va lua act de înţelegerea părţilor, potrivit căreia :

Autoritatea părintească cu privire la minora V. C. V., va fi exercitată în comun de ambii părinţi, aceştia având dreptul şi îndatorirea de supraveghere a activităţii copilului. 

De asemenea, părţile sunt de acord ca împreună, să ia decizii cu privire la creşterea şi educarea fiicei lor, cu privire la monitorizarea stării de sănătate şi tratarea medicală a copilului, urmând să se informeze reciproc imediat ce apar modificări privind sănătatea psihică şi fizică a copilului.

Prin prezentul acord, părţile convin ca fiica lor să nu fie supusă niciunei forme de abuz emoţional, fiecare dintre părinţi având obligaţia de a sprijini relaţia acesteia cu celălalt părinte şi de a nu prezenta o imagine negativă a celuilalt părinte. 

Locuinţa minorei va fi la tatăl ei B. C. S.

Contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională se va realiza în natură, părinţii, urmând să contribuie  la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională, fiecare părinte asigurând copilului toate cele necesare pe perioada cât copilul va locui la el.

Părţile  stabilesc de comun acord un program de vizitare astfel:

Perioada vacanţelor de vară minora o va petrece la domiciliul mamei. Data exactă când aceasta va veni la mamă şi va pleca de la domiciliul mamei se va stabili de către părinţi  de comun acord, tatăl B.C. S. urmând a suporta cheltuielile de călătorie ale fiicei minorei.

Prin urmare, instanţa consfinţeşte înţelegerea părţilor, V. T. A., şi B. C., având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti.

Ia act de înţelegerea părţilor potrivit căreia autoritatea părintească cu privire la minora V. C. V., va fi exercitată în comun de ambii părinţi, aceştia având dreptul şi îndatorirea de supraveghere a activităţii copilului. 

Părţile vor lua împreună decizii cu privire la creşterea şi educarea fiicei lor, cu privire la monitorizarea stării de sănătate şi tratarea medicală a copilului, urmând să se informeze reciproc imediat ce apar modificări privind sănătatea psihică şi fizică a copilului.

Ia act de acordul părţilor potrivit căruia fiica lor să nu fie supusă niciunei forme de abuz emoţional, fiecare dintre părinţi având obligaţia de a sprijini relaţia acesteia cu celălalt părinte şi de a nu prezenta o imagine negativă a celuilalt părinte. 

Stabileşte locuinţa minorei la tatăl ei, B. C. S.

Contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională se va realiza în natură, părinţii, urmând să contribuie  la cheltuielile de creştere, educare şi pregătire profesională, fiecare părinte asigurând copilului toate cele necesare pe perioada cât copilul va locui la el.

Ia act de programul de vizitare stabilit de părţi de comun acord, după cum urmează:

Perioada vacanţelor de vară minora o va petrece la domiciliul mamei. Data exactă când aceasta va veni la mamă şi va pleca de la domiciliul mamei se va stabili de către părinţi  de comun acord, tatăl B. C. S. urmând a suporta cheltuielile de călătorie ale fiicei minorei.

Ia act de renunţarea la calea de atac, conform art.404 alin.(1) C.pr.civ. Definitivă.