Legaturi personale cu minorul – Neconditionarea acestor legaturi de dovedirea posibilitatilor materiale ale parintelui

Sentinţă civilă 1075 din 29.03.2005


Legături personale cu minorul – Necondiţionarea acestor legături de dovedirea posibilităţilor materiale ale părintelui.

Prin Sentinţa civ. Nr. 1075/29.03.2005, Judecătoria Caracal a admis acţiunea formulată de J.I. împotriva pârâtului V.A. încuviinţând ca reclamanta să aibă legături personale cu minora V.A.

Împotriva acestei sentinţe civile, a formulat apel pârâtul V.A., iar Tribunalul Olt – Secţia Civilă, prin Decizia nr. 497/9 iunie 2005, a respins ca nefondat apelul.

Astfel, instanţa de control a stabilit că instanţa de fond  a făcut o corectă apreciere a probatoriilor administrate în cauză, precum şi a dispoziţiilor legale ce reglementează situaţia minorilor după desfacerea căsătoriei părinţilor acestora şi a drepturilor şi îndatoririlor părinţilor faţă de copiii minori.

Având în vedere susţinerile recurentului, s-a precizat în cuprinsul deciziei civile, că legăturile personale cu minorul nu sunt condiţionate de dovedirea posibilităţilor materiale ale părintelui ce solicită încuviinţarea acestora.