Contestatie la executare

Sentinţă civilă 154 din 27.01.2010


DOSAR NR.  2647/324/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GALAŢI

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ

ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.154 din 27.01.2010

 Pentru astăzi fiind amânată  soluţionarea  recursului declarat de recurentul R.P. împotriva sentinţei civile nr. 

din pronunţată de Judecătoria Tecuci, în dosarul civil nr.  în contradictoriu cu  intimata SC P.C.SRL, având ca obiect

contestaţie la executare.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de  21.01.2010 când instanţa a avut nevoie de timp pentru

deliberare şi a amânat pronunţarea cauzei la data de  27.01.2010.

T R I B U N A L U L,

Deliberand asupra recursului de fata constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata sub nr.2647/324/2009 la Judecatoria Tecuci, reclamantul R. G. a solicitat in

contradictoriu cu SC P.C. SRL anularea ppririi infiintate asupra drepturilor sale banesti si suspendarea executarii silite

pana la solutionarea contestatiei.

In motivarea contestatiei a aratat ca prin sent.civ.nr.376/2009 a Judecatoriei Tecuci a fost obligat sa achite

intimatei suma de 4.250 lei reprezentand cotnravaloarea unei betoniere. Imediat dupa pronuntarea sentintei,

contestatorul a achitat aceasta suma si, cu toate acestea, societatea a solicitat executorului judecatoresc infiintarea

popririi asupra veniturilor sale.

 Betoniera fusese cumparata de catre intimate de la SC M.  SRL, iar el a platit direct acesteia, conditii in care

solicita anularea popririi.

In drept a invocat disp.art.399 si urm.c.pr.civ.

 In dovedirea contestatiei a depus inscrisuri.

Intimata a formulat intampinare, solicitand respingerea contestatiei ca nefondata. A aratat ca suma nu a fost

achitata societatii, iar in urma conrolului Garzii Financiare I s-a pus in vedere sa rezolve aceasta problema pentru a

nu mai figura cu betoniera pe firma, in caz contrar urmand a fi amendat.

 Prin sentinta civila nr.1803/25.08.2009 a Judecatoriei Tecuci a fost respinsa contestatia la executare ca

nefondata.

 S-a retinut in motivarea hotararii ca SC P. C. este societatea creditoare, iar nu SC M., iar intre cele doua

societati exista un alt raport juridic. Contestatorul trebuia sa respecte titlul executoriu, pentru ca si creditoarea sa

poata justifica existenta betonierei in actele sale contabile.

 Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatorul, aratand ca hotararea este nelegala si netemeinica

. In dezvltarea motivelor de recurs a aratat ca a fost asociat la SC P. C.  SRL dar s-a retras din societate, betoniera

ramanand in folosinta sa. Datorita divergentelor dintre el si adminsitratorul acestei societati, contestatorul nu i-a putut

plati acestuia, dar a platit societatii de la care se cumparase betoniera, astfel ca SC P. C. nu mai are acum calitatea

de debitoare a SC M.

 A mai precizat ca in cauza a operat novatia prin schimbare de debitor, operatie juridical la care instanta nu a

facut referire. De asemenea, instanta de fond nici nu a precizat in ce consta acel alt raport juridic existent intre cele

doua societati. Avand in vedere ca potrivit disp.art.1131 c.civ. novatia poate opera si fara concursul primului debitor,

solicita admiterea recursului si, in rejudecare, admiterea contestatiei si anularea formelor de executare.

Legal citata intimata nu s-a prezentat in instanta si nici nu a depus intampinare.

 Verificand legalitatea sentintei civile nr.1803/25.08.2009  a Judecatoriei Tecuci prin prisma motivelor de

recurs invocate dar si sub toate aspectele sale, asa cum prevad dispozitiile art. 3041 c.pr.civ., instanta de control

judiciar retine ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente :

 Apararea recurentului constand in aceea ca in cauza de fata , prin plata efectuata, a operat novatia cu

schimbare de debitor nu poate fi primita. Novatia, ca mod de transformare a unei obligatii este in primul rând un

contract, contract care in speta nu exista (nici in forma scrisa, nici verbala). Fata de aceasta imprejurare devine inutila

cercetarea celorlalte conditii ale novatiei care, oricum nu sunt indeplinite in cauza.

 Chiar daca contestatorul, fiind de buna-credinta, a platit direct tertului de la care intimate a achizitionat

betoniera, raporturile juridice dintre parti nu s-au stins prin aceasta plata. Astfel, nici titlul executoriu nu a fost

executat, nici contestatorul –in calitate de debitor al SC P.C. SRL- nu a fost liberat de obligatia stabilita prin acest

titlul, iar intimate a ramas in continuare debitoarea SC M. SRL. Altfel spus, contestatorul a facut cu buna-credinta si

din eroare o plata nedatorata, caci sarcina platii catre SC M. ii revenea SC P. C. SRL.

In aceste conditii, in mod corect instanta de fond a apreciat ca debitorul nu s-a conformat titlului executoriu.

Creditorul are dreptul la executarea integrala a obligatiei, iar potrivit art.3711 c.pr.civ. executarea silita are loc

pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu.

In consecinta, chiar daca debitorul ar urma sa plateasca in realitate a doua oara, ii ramane dreptul de actiune

in regres in contra celui care i-a platit fara sa datoreze nimic, respective ii ramane dreptul la actiune impotriva SC M.

SRL pentru restituirea platii nedatorate.

De asemenea, examinand cauza de fata sub toate aspectele in baza dispozitiilor art. 304 ind. 1 C.P.Civ.

instanta nu constata alte motive de nelegalitate, care sa determine modificarea sau casarea sentintei civile recurate

conform dispozitiilor art. 304 pct. 1-9 c.pr.civ.

Fata de considerentele expuse si de dispozitiile legale mentionate, recursul declarat de contestator se

priveste ca nefondat cu consecinta respingerii lui si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei civile

nr.1803/25.08.2009 a Judecatoriei Tecuci .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul R .P. împotriva sentinţei civile nr.1803 din 25.08.2009

pronunţată de Judecătoria Tecuci, în dosarul civil nr.2647/324/2009 în contradictoriu cu  intimata SC P. C. SRL

TECUCI, având ca obiect contestaţie la executare.

 Irevocabilă.

 Pronunţată în şedinţa publică din  27.01.2010.

1