Contestatie la executare .Neimplinirea termenului de prescriere a executarii pedepsei .

Sentinţă penală 82 din 12.04.2010


Domeniu:PenalTip:sentinta Nr/data:. 82/12.04.2010

Autor :Judecatoria Adjud

Contestatie la executare .Neimplinirea termenului de prescriere a  executarii pedepsei .

Asupra cauzei penale deduse judecatii ,constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul Jud Adjud sub nr. 480/173/2010 contestatorul D. V. a formulat contestatie la executare impotriva executarii pedepsei aplicate acestuia prin sentinta penala nr.69/04.03,2002 de Jud Adjud in dosarul penal nr 1914/2001.

In motivarea cererii sale ,contestatorul a aratat ca prin sentinta penala mentionata a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune prev.de art.215 al.1 c.pen.Aceasta hotrarare a ramas definitiva prin neapelare .In conformitate cu dispozitiile art 126 lit c din cod penal s-a implinit termenul de prescriptie a executarii pedepsei .

Astfel a solicitat admiterea contestatiei .

Cererea a fost motivata in drept potrivit disp.art 461 lir d c.p.p,126 lit b din c.pen.

In cauza s-au solicitat relatii de la Biroul Executari Penale din cadrul Jud Adjud ,respectiv sentianta penala nr. 69/04.03.2002 pron de Jud.Adjud in dos. nr .1914/2001 insotita de referat cu privire la stadiul punerii in executare a pedepsei aplicate prin aceasta.

Contestatorul,legal citat in cauza nu s-a prezentat in fata instantei de judecata.

Examinand actele si lucrarile cauzei ,instnta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr 69/04.03.2002 pronuntata de Jud Adjud in dos. Nr. 1914/2001 ,definitiva prin neapelare la data de 26.03.2002, s-a aplicat contestatorului o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru infractiunea de inselaciune prev de art .215 al.1 cod penal .Din referatul Biroului Executari Penale din cadrul Jud Adjud rezulta ca  in baza hotararii judecatoresti definitive, a fost emis manfdatul de executare a pedepsei inchisorii nr 99/29.03.2002 ,condamnatul find urmarit gereal prin dispozitia IGPR nr 123957/06.12.2002 si urmarit international prin mesajul BNI nr.2246 /18.02.2004.S-a formulat cerere pentru arestarea provizorie a condamnatului in vederea extradarii ,fiind pronuntata incheierea din data de 19.03.2009 si emis mandatul de urmarire nternationala in vederea extradarii nr 99/19.03.2009si mandatul european de arestare nr 8/19.03.2009.

Potrivit art 126 al 1 lit b din codul penal ,termenul de prescriptie a executarii pedepsei este in cazul de fata de 5 ani plus durata pedepsei deci de 8 ani de zile ,si potrivit al.3 al aceluiasi articol ,se calculeaza de la data  ramanerii definitive a hotararii .

Potrivit dispozitiilor art 35 al.2 din  Legea 302/2004 emiterea mandatului European de arestare intrerupe cursul prescriptiei executarii pedepsei,daca acesta nu s-a implinit pana la acea data .Astfe ,intrucat cursul prescriptii a fost interrupt la data de 19.03.2009 ,data la care termenul de prescriptie nu era implinit(acesta s-ar fi implinit la data de 29.03.2010) ,fata de cele aratate instanta ,in temeiul art 461 lit d c.pr. pen va respinge contestatia la executare ca nefondata.