Actiunea stabilire drept de superficie. Admisibilitate. Stabilire drept de proprietate asupra constructiei edificata in perioada 2005-2006, cu acordul paratilor pe terenul proprietatea lor si un drept de folosinta asupra. Evacuarea reclamantului-para...

Sentinţă civilă 3462 din 21.12.2007


JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA NR. 3462

din 21 decembrie 2007

Actiunea stabilire drept de superficie. Admisibilitate. Stabilire drept de proprietate asupra constructiei edificata in perioada 2005-2006, cu acordul paratilor pe terenul proprietatea lor si un drept de folosinta asupra. Evacuarea reclamantului-parat .Obligare reclamantii - parati  sa plateasca paratilor o suma de bani, lunar cu titlu de despagubiri reprezentand lipsa de folosinta a terenului Respinge exceptia inadmisibilitatii acestui capat de cerere.

La data de 12 februarie 2007, cu nr.  584 a fost inregistrata la instanta, actiunea prin care reclamantii Dumitru Vasile si Dumitru Irina au solicitat in contradictoriu cu paratii CI si CV ,pronuntarea unei hotarari prin care sa se stabileasca dreptul lor de superficie, in sensul de a  se constata dreptul de proprietate asupra constructie formata din doua camere si hol gard, edificata in perioada 2005-2006 cu acordul paratilor pe terenul proprietatea acestora situat in Barlad, str. Opanez, nr.6, jud.Vaslui si de a se stabili dreptul lor de folosinta cu privire la suprafata de 80 m.p.  aferent constructiilor, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantii sustin ca sunt ginerele si fiica paratilor si in anul 1996 au ingrijit-o pe numita EE si deoarece mostenitorii acestuia si-au exprimat dorinta de a le vinde casa, iar aceasta a decedat in anul 1998 cand ei se aflau in Turcia, au convenit cu paratii sa incheie pe numele lor actul de vanzare cumparare, urmand ca la revenirea lor in tara actul sa fie incheiat pe numele lor.

Deoarece au platit integral pretul imobilului, trimitand bani paratilor timp de doi ani, iar acesta refuza sa le transfere dreptul de proprietate asupra imobilului au formulat prezenta actiune intrucat ei si-au construit o casa noua alaturi de cea veche, cumparata de la numita EE, paratii fiind de acord cu constructia casei.

Prin intampinare, paratii au solicitat respingerea actiunii  deoarece imobilul vechi este proprietatea lor, cumparata cu banii lor, iar pe cale reconventionala au solicitat evacuarea reclamantului din casa veche, obligarea reclamantilor la o chirie lunara reprezentand folosinta terenului pe care este amplasata constructia noua edificata de acestia, obligarea reclamantului DV sa le plateasca suma de 2600 lei  din care 1200 lei reprezentand contravaloarea a 100 foi tabla mici proprietatea lor folosite de reclamant la constructia casei noi, 1200 lei reprezentand contravaloarea a 3 metri cubi de scandura proprietatea lor folosita de reclamant la constructia casei noi, 20 lei reprezentand contravaloarea recamierului aflat in constructia veche pe care l-a instrainat, urmand a fi obligat si la restituirea  unei butelii pe care i-a imprumutat-o in luna decembrie 2005 sau la plata contravalorii acesteia de 200 lei.

In motivarea cererii reconventionale, paratii sustin ca reclamantul a ridicat o constructie noua situata in Barlad, str. Opanez, nr.6, jud.Vaslui, dar continua sa locuiasca si in casa veche fara  a detine titlu si pentru ca folosesc terenul prin constructia casei noi solicita obligarea acestora la plata unei chirii lunare reprezentand folosinta terenului, dar si la restituirea materialelor proprietate lor folosite de reclamant la constructia casei, respectiv 100 foi de tabla mici si 3 metri cubi scandura.

Referitor la recamier sustin paratii ca reclamantul l-a instrainat, iar butelia refuza sa o restituie.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu interogatoriul paratilor, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii BI, NDC, DC FC, s-a efectuat o expertiza tehnica in constructii prin care s-a identificat imobilul cu privire la care s-a solicitat stabilirea dreptului de superficie, dar si suprafata necesara pentru folosirea casei, o expertiza agricola prin care s-a stabilit contravaloarea lipsei de folosinta pentru terenul aferent constructiei.

Prin interogatoriu, paratii CI si CV au precizat c a au fost de acord ca paratii sa-i construiasca imobilul , casa de locuit pe terenul lor, iar expertul in constructii a identificat imobilul, casa de locuit si terenul aferent pentru ca imobilul sa functioneze ca o unitate locativa distincta, respectiv suprafata de 124,75 m.p., teren individualizat pe punctele de contur 1-2-4-3-1  din schita anexa a raportului de expertiza.

Reclamantii si-au majorat pretentiile pentru stabilirea dreptului de folosinta pentru suprafata de 124,75 m.p., iar paratii au precizat ca sunt de acord cu cererea reclamantilor privind stabilirea dreptului de superfice, considerent pentru actiunea formulata de reclamanti a fost admisa de instanta,  intrucat dreptul de superficie a luat nastere in domeniul relatiilor de familie fiind dovedita situatie  contrara prev. de art.492 Cod civil.

Referitor la cererea  reconventionala, paratii reclamanti CI si CV au solicitat evacuarea reclamantului parat din imobilul vechi, situat in Barlad,str.Opanez, nr.6, jud.Vaslui,capat de cerere  care a fost  admis in baza art.480 Cod civil intrucat din contractul de vanzare cumparare  autentificat sub nr. 580 din din 23 iulie 2001 al Biroul Notarului Public  Dorin Blanaru rezulta ca paratii reclamanti sunt proprietarii imobilului.

Cu privire la capatul de cerere, obligarea reclamantilor la plata unei chirii lunare  reprezentand folosinta terenului, reclamantii au invocat, exceptia inadmisibilitatii actiunii intrucat intre parti nu s-a incheiat un contract de inchiriere. Instanta a respins exceptia invocata intrucat prin cererea formulata paratii solicita contravaloarea chiriei lunare reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului si nu o suma stabilita arbitrar.

Intrucat reclamantilor li s-a stabilit dreptul  de folosinta pentru suprafata de 124,75 m.p. teren, iar in acest mod paratii sufera un  prejudiciu prin lipsa de folosinta, instanta  a apreciat in baza art.998 Cod civil ca actiunea este intemeiata si  a admis acest capat de cerere obligand pe  paratii la plata unei despagubiri lunare pentru suprafata de 124,75 m.p. teren,  tinand cont de valoarea despagubirii stabilita de expertul agricol, raportata la suprafata atribuita reclamantilor.

Prin cererea reconventionala, paratii au solicitat si obligarea rec lamantului la plata sumei de 2600 lei reprezentand contravaloarea a 100 foi tabla mici si trei metri cubi scandura, contravaloarea unui recamier instrainat  de reclamant, restituirea unei butelii.

Exceptia insuficientei timbrajului  a fost respinsa, intrucat taxa de timbru a fost achitata la valoarea pretentiilor formulate conform disp. art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.146/1997.

Pe fond acest capat de cerere  a fost respins in baza art.1169 Cod civil deoarece prin intampinare reclamantii paratii au aratat ca in curtea locuintei cumparate in anul 2001 a existat o jumatate m.c.scandura veche pe care  au folosit-o la construirea unui cofraj cu acordul paratilor, dar si 30 foi tabla veche folosita de ei tot cu acordul paratilor. Mai mult decat atat, chiar parata CV, recunoaste la interogatoriu ca nu a pretins nimic de la reclamanti pentru tabla si scandura si nu s-a dovedit ca a existat o intelegere cu privire la restituirea acestor materiale, iar referitor la recamier  s-a mentionat ca era unul vechi si nu exista certitudinea ca l-a insusit reclamantul. Nu s-au facut dovezi nici cu privire la imprumutul buteliei.

In consecinta, cererea reconventionala  a fost admisa in parte, numai cu  privire la capatul  de cerere evacuarea paratului reclamant  din imobilul vechi, situat in Barlad, str.Opanez. nr.6, jud.Vaslui si cel privind plata despagubirilor reprezentand lipsa de folosinta a terenului.

Domenii speta