Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 29.09.2022

Drept de superficie. Modalități de dobândire.

Sentinţă civilă - 22.09.2022

Superficie. Aplicabilitatea art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938

Decizie - 30.06.2021

Renunţarea la accesiunea imobiliară artificială. Drept de superficie

Decizie - 18.12.2020

Compania Națională Poșta Română S.A. – dobândire drept de proprietate asupra imobilului construcție și dobândire drept de superficie teren aferent construcției ambele ope legis

Decizie - 19.09.2019

Pretenţii plata lipsă folosinţă

Decizie - 22.05.2019

Drept de superficie. Aplicarea legii în timp. Dovada existenţei acordului proprietarului terenului. Principiul bunei credințe

Decizie - 22.03.2019

Constituire drept de superficie

Decizie - 11.12.2018

stabilire cuantum drept de superficie-contravaloare lipsa de folosinta teren

Sentinţă civilă - 29.05.2018

Recunoasterea dreptului de superficie

Sentinţă civilă - 19.02.2018

Accesiune

Decizie - 29.01.2018

Drept de superficie (superficie cu titlu oneros sau gratuit, dobândirea dreptului ope legis, stabilirea judiciară a prestației superficiarului, interesul superficiarului de a promova acțiunea confesorie, deși are posesia bunului, transformarea dreptului d

Sentinţă civilă - 25.01.2017

Instituirea dreptului de superficie modificat în acţiune confesorie de servitute

Sentinţă civilă - 28.12.2016

Stabilire drept de superficie.

Sentinţă civilă - 15.02.2016

Superficie

Sentinţă civilă - 21.07.2015

Superficialitate şi comoditate la punerea în valoare a personalului silvic şi neglijenţă din partea firmei de exploatare

Hotărâre - 18.06.2015

Emitere ordonanta de plata

Hotărâre - 05.06.2015

Superficie

Sentinţă civilă - 24.04.2015

Intabulare

Decizie - 28.01.2015

Superficie. Conditii de constituire. Teren proprietatea unei persoane fizice, drept intabulat în Cartea funciară. Preluare abuzivă de către stat a terenului şi atribuirea acestuia unei societăti economice de stat din turism pt.edif. unui complex hotelier

Hotărâre - 22.05.2014

Superficie