Art. 32 alin. 3 din o.g. nr. 96/98

Sentinţă penală 64 din 05.01.2009


Sentinta penala nr.64

Art. 32 alin. 3 din O.G. nr. 96/98

Prin rechizitoriul nr. 809/P/2006 din 14.05.2007 Parchetul de pe lânga Judecatoria Bicaz a pus în miscare si a trimis în judecata pe inculpatul H. D. pentru savârsirea infractiunii de taiere fara drept de arbori din fondul forestier national, fapta prevazuta si pedepsita de art. 32 alin. 3 din O.G. nr. 96/1998.

În expunerea rechizitoriului s-a retinut ca, în cursul primaverii anului 2006, la o data ce nu a fost stabilita cu exactitate, inculpatul s-a deplasat în punctul Sabasita – UP IV Sabasa din Borca., judet Neamt cu intentia de a exploata masa lemnoasa de pe suprafata de teren ce îi revenea sotiei sale, nepoata de sora a numitei S. Z., coproprietara a acestui teren conform procesului-verbal de punere în posesie nr. 440/18.01.2006. Inculpatul a taiat fara drept, de pe picior, un numar de 6 arbori în stare verde, nemarcati de catre organele silvice, a caror valoare a fost stabilita de catre reprezentantii ITRSV Suceava la 8576 lei.

Actul de sesizare se probeaza cu declaratiile persoanei vatamate  (filele 12-13), declaratiile martorilor (filele 18-22), declaratiile inculpatului (filele 14, 16, 17) si alte înscrisuri, respectiv act de control de fond (fila 9), fila carnet marcare-inventariere (fila 10), proces-verbal de punere în posesie nr. 440/2006 (fila 25) si acte medicale în circumstantiere.

Analizând în mod coroborat ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Cercetarile efectuate au stabilit ca, în urma unui control efectuat la data de 26.07.2006, organele de politie si cele din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Vânatoare Suceava au fasit gasit un numar de 6 cioate ale unor arbori taiati în mod ilegal, fara a fi marcati în prealabil, pe terenul cu vegetatie forestiera din punctul Sabasita – UP IV Sasbasa din comuna Borca, judetul Neamt, teren cu care au fost pusi în posesie S. Z., S.V. si S. M., prin procesul-verbal de punere în posesie nr. 440/18.01.2006. Astfel cum rezulta atât din declaratiile martorilor audiati în cauza, precum si din cea data de catre inculpat în faza urmaririi penale, arborii au fost taiati în primavara anului 2006 (înainte de a se obtine autorizatia de exploatare nr. 317/2006 – fila 26 dup) de catre inculpat, sotul nepoatei lui S. Z., acesta considerându-si sotia coproprietara a terenului si astfel îndreptatit la exploatarea acestuia; întrucât sotia sa era suferinda, având nevoie de medicamente, din lipsa mijloacelor materiale, inculpatul a luat decizia de a taia arbori de pe teren cu intentia de a-i valorifica si a obtine banii necesari tratamentului pe care aceasta avea sa îl urmeze.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânatoare Suceava a calculat valoarea masei lemnoase extrasa ilegal la suma de 8570 lei(fila 71 ).

În drept, fapta inculpatului, care în primavara anului 2006, a taiat fara drept, de pe picior, 6 arbori aflati în stare verde si nemarcati de catre organele silvice, cu o valoare de 8570 lei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de taiere de arbori în mod ilegal din fondul forestier national, prevazuta si pedepsita de art. 32 alin. 3 din O.G. nr. 96/1998.

În temeiul art. 74 lit a si c Cod penal instanta urmeaza a avea în vedere împrejurarea ca inculpatul nu are antecedente penale, asa cum rezulta din fisa de cazier judiciar depusa la dosar, ca acesta s-a prezentat în fata organelor judiciare si a dat declaratii având o conduita sincera, recunoscând savârsirea faptei. De asemenea,se vor avea în vedere împrejurarile si scopul comiterii faptei, inculpatul apreciindu-se îndreptatit de a taia arbori din padurea matusii sotiei sale, pentru a obtine banii necesari pentru achizitionare de medicamente pentru sotia sa.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanta va tine seama de criteriile generale de individualizare prevazute de art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsa prevazute de partea speciala si reduse conform art. 76 al.1 lit. d  C.p., aplicând o pdeapsa sub minimul special.

În ceea ce priveste modalitatea  de executare a pedepsei, fata de toate  circumstantele personale ale inculpatului, instanta apreciaza ca reeducarea acestuia este posibila chiar si fara executarea în regim de detentie a pedepsei închisorii ce urmeaza a i se aplica, întrucît pronuntarea condamnarii va constitui un avertisment suficient pentru a-l determina sa nu mai comita pe viitor alte infractiuni.

Fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 81 Cod penal si apreciindu-se ca reeducarea inculpatului se va realiza si fara executare efectiva, se vor aplica prevederile referitoare la suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada termenului de încercare stabilit conform art. 82 Cod penal, cu atragerea atentiei inculpatului  asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind conditiile si consecintele revocarii suspendarii.

În ceea ce priveste solicitarea reprezentantului Ministerului Public de a se interzice ca pedeapsa accesorie drepturile prevazute de art. 64 Cod penal cu suspendarea lor conditionata conform art. 71 alin. 5 din Codul penal, instanta, având în vedere ca fapta retinuta în sarcina inculpatului este savârsita anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 278/2006 nu va face aplicarea acestor prevederi, apreciind ca dispozitiile legale de la data savârsirii faptei sunt favorabile inculpatului.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedura penala îl va obliga pe inculpat sa plateasca statului suma de 250 lei reprezentând cheltuieli judiciare.