Validare poprire. Lipsa titlului executoriu

Sentinţă civilă 795 din 01.10.2008


Domeniu: Popriri

Tip: sentinta

Nr. 795/01.10.2008

Autor: Judecatoria Adjud, complet civil

Validare poprire. Lipsa titlului executoriu.

Creditoarea S.C. U. S.A. a solicitat in contradictoriu cu debitorii S.M. si S.C., sa se dispuna validarea popririi pentru suma de 896,98 lei, pe care tertul poprit C.N.C.F.R. “C.F.R.” S.A. Regionala CFR Galati, o datoreaza debitoarei S. C.

In motivarea cererii s-a aratat ca prin hotarare judecatoreasca, S.M. a fost obligat la plata sumei de 3604,08 lei catre S.C. U. S.A., reprezentand c/val prestari servicii apa, canal si salubritate, majorari de intarziere, sentinta fiind pusa in executare silita, astfel ca  s-a inceput procedura de urmarire silita imobiliara a imobilului proprietatea debitorului S.M. si a sotiei acestuia S. C.

In timpul procedurii de evaluare a imobilului debitorul a achitat o parte din suma datorata, ramanand un rest pentru care creditoarea solicita validarea popririi pe veniturile debitoarei S.C., pentru care tertul poprit C.N.C.F.R. “C.F.R.” S.A. Regionala CFR Galati nu a confirmat pana in prezent infiintarea popririi desi executorul judecatoresc a facut adresa in acest sens.

Tertul poprit a formulat intampinare in cauza, solicitand desfiintarea popririi , pe motiv ca din actele communicate de executorul judecatoresc nu rezulta calitatea de debitor a lui S.C., astfel ca s-a restituit intreaga documentatie.

Instanta a respins ca nefondata cererea pentru validare poprire si a desfiintat poprirea dispusa de biroul executorului judecatoresc asupra veniturilor debitoarei S.C. retinand ca in mod corect a procedat tertul poprit neconfirmand infiintarea popririi, intrucat S.C. nu are calitate de debitor in cauza.

S-a mai retinut ca in cauza exista titlu executoriu doar pe numele debitorului S.M., astfel, concluzia executorului judecatoresc ca datoria din hotararea judecatoreasca este una comuna sotilor S. excede cadrului stabilit prin titlul executoriu.

Cum cererea de validare a popririi pe veniturile debitoarei S.C. s-a constatat a fi nefondata, intrucat aceasta nu are calitate de debitor, in baza art. 460 alin. 2 teza I C.pr.civ. a fost desfiintata poprirea dispusa de executorul judecatoresc.

Domenii speta