Infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., art.37 lit.b C.pen

Sentinţă penală 48 din 18.01.2013


Obiect: infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2  C.pen., art.37 lit.b C.pen

Inculpatul CF  a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 9606/P/2012 din 14.12.2012, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2  C.pen., art.37 lit.b C.pen., fapte constând în acelea că inculpatul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 06.10-16.11.2012, a pătruns prin escaladare şi efracţie în locuinţele părţilor vătămate MM şi DL şi MG de unde a sustras bunuri în valoare totală de 4950 lei, prejudiciu recuperat parţial.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la data de 18.12.2012 şi s-a fixat termen pentru judecarea pe fond a cauzei la data de 15.01.2013.

În timpul urmăririi penale inculpatul a fost arestat preventiv de către Judecătoria Bacău prin încheierea din 27.11.2012 în dosarul  16322/180/2012, conform art. 148 lit. f din C.p.p., pe o perioadă de 29 de zile , până la data de 25.12.2012 inclusiv, ulterior fiind menţinut arestul conform art.300/1 C.p.p.

La termenul de judecată din data de 15.01.2013, înaintea citirii actului de sesizare inculpatul CF  a declarat că recunoaşte comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, aşa cum s-au reţinut în rechizitoriu, fiind de acord ca judecata sa se facă în baza probelor administrate în timpul urmăririi penale, probe pe care le cunoaşte şi le însuşeşte,  aplicându-se procedura simplificată prevăzută de art.3201 din C.p.p.

Cu aceeaşi ocazie, inculpatul CF  a precizat că recunoaşte pretenţiile civile astfel cum acestea au fost solicitate de către părţile civile.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul CF, în perioada 06.10-16.11.2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,  a pătruns prin escaladare şi efracţie în locuinţele părţilor vătămate MM şi DL şi MG de unde a sustras bunuri în valoare totală de 4950 lei, prejudiciu recuperat parţial.

Actele materiale au fost comise de către inculpatul CF în următoarele împrejurări:

În data de 06.10.2012, inculpatul, pe timp de noapte,  a pătruns prin efracţie şi prin escaladarea gardului, în curtea părţii vătămate MM, situată în com. Letea Veche, jud. Bacău, apoi în locuinţa acesteia de unde a sustras două calorifere electrice, un televizor auto, un fier de călcat, două biciclete Tohan, un radio-casetofon, haine, o motocositoare.

În noiembrie 2012, în baza aceleiaşi hotărâri infracţionale, inculpatul, pe timp de noapte,  a pătruns prin escaladarea gardului, în curtea părţii vătămate MM, apoi dintr-un grajd al acesteia, de unde a sustras şase roţi de maşină. Prejudiciul total produs părţii vătămate MM este de 4450 lei, aceasta constituindu-se parte civilă cu suma antemenţionată.

Într-o noapte de la începutul  lunii noiembrie 2012, inculpatul, prin escaladare şi efracţie (anume prin spargerea geamului de la uşa de acces în locuinţă), a pătruns în curtea şi apoi în locuinţa părţii vătămate Domnica Vasile Lucian,  situată în com. Letea Veche, jud. Bacău, loc de unde a sustras o butelie de aragaz tip voiaj şi aproximativ 10-12 kg de fasole boabe, cauzând un prejudiciu de 200 lei, aceasta constituindu-se parte civilă cu suma de 170 lei.

În noaptea de 15/16.11.2012, inculpatul, prin escaladare şi efracţie (anume prin spargerea geamului de la uşa de acces în locuinţă), a pătruns în curtea şi apoi în locuinţa părţii vătămate MG, loc de unde a sustras un geamantan cu haine şi o staţi de amplificare audio, cauzând un prejudiciu de 250 lei. Numitul BI, persoana care se ocupă cu administrarea bunurilor părţii vătămate MG (ce este plecată din România) s-a constituit  parte civilă cu suma de 250 lei.

Fapta reţinută în sarcina inculpatului este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

- declaraţiile inculpatului prin care acesta recunoaşte întocmai faptele, aşa cum acestea au fost descrise anterior (filele 49, 51, 61 du.p.), coroborate cu declaraţia martorilor care arată că au identificat în locuinţa lor mai multe bunuri sustrase de către inculpatul CF, fiul, respectiv, fratele acestora ,declaraţii părţi vătămate/civile , prin care acestea descriu bunurile sustrase, le identifică în momentul în care le-au fost prezentate pentru recunoaştere.

-  proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe fotografice ,prin care se constată urme de efracţie în locuinţele părţilor vătămate/civilă, precum şi lipsa bunurilor sustrase de către inculpat.

-  proces-verbal de reconstituire şi planşe foto aferente , prin care inculpatul descrie în amănunt modalitatea în care a acţionat în dauna fiecărei părţi vătămate.

-  Proces-verbal de percheziţie domiciliară (filele 79-84 d.u.p.), ocazie cu care au fost identificate/ridicate o parte din bunurile sustrase de către inculpat.

- fişa cazier judiciar-fila 45 d.u.p.

În drept, fapta inculpatului  CF astfel cum a fost reţinută de către instanţă, întruneşte  elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. g, i cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. (există pentru cele patru acte materiale de furt, unitate de conţinut constitutiv, unitate de subiect activ şi unitate de rezoluţie infracţională- aceasta rezultând din modalitatea similară de comitere a celor patru acte materiale, de intervalul scurt de timp dintre momentele săvârşirii acestora), art. 37 lit. b cod penal.

Instanţa a  reţinut starea de recidivă postexecutorie raportat la  Sentinţa penală nr. 1948/10.12.2010 a Judecătoriei Bacău, definitivă la data de 24.02.2011, prin care s-a aplicat inculpatului o pedeapsă de 2 ani închisoare, executarea acesteia începând la data de 12.05.2010, fiind liberat condiţionat la data de 14.09.2011 cu un rest neexecutat de 240 zile (fişa cazier judiciar-fila 45 d.u.p.) Raportat la această condamnare, care constituie primul termen al recidivei,  se constată că prezenta infracţiune, care constituie cel de al doilea termen al recidivei, a fost comisă în data de 16.11.2012,  înainte de împlinirea termenului de reabilitare judecătorească prevăzut de art.135 alin. 1 lit. a C.pen., deci în cauză sunt întrunite condiţiile stării de recidivă postexecutorie.

Astfel, în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată.

  La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia instanţa, conform art. 72 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.208 - 209 al.1 lit. g,i  din C.pen. ( patrimoniul persoanei ), iar  inculpatul este recidivist (recidivă postexecutorie) fapt pentru care vor fi avute în vedere şi prevederile art.37 lit. b din C.pen. Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la art.208 - 209 al.1 lit. g, i  din C.pen., limite de pedeapsă  reduse  cu o treime  conform art.3201 al.7 din C.proc.pen., fiind aplicabile în cauză regulile pentru procedura simplificată prevăzută de art.3201 din C.proc.pen.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că aplicând o pedeapsă de 2 ani şi 2 luni închisoare, aceasta va avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptelor săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a şi b din C.pen. , cu excepţia dreptului de a alege.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arest, fiind reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză începând cu data de 26.11.2012, astfel încât, având în vedere şi condamnarea acestuia prin prezenta hotărâre, conform art.350 alin. 1 C.proc.pen.,  instanţa va menţine această măsură şi va deduce perioada executată de la 26.11.2012 până la zi , conform art.88 din C.pen.

În ceea ce priveşte latura civilă , instanţa va constata că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, dar şi faptul că inculpatul a recunoscut pretenţiile civile astfel cum acestea au fost solicitate de către părţile civile, astfel încât, conform art. 14 C.proc.pen. şi art. 346 C.proc.pen., art.16/1 C.proc.pen. raportat la art. 1357 C.civ.  va admite acţiunea civilă şi va obliga pe inculpatul CF la plata următoarelor sume, reprezentând despăgubiri materiale:

- 4450 lei către partea civilă Micu Mircea;

- 170 lei către partea civilă Domnica Vasile Lucian;

- 250 lei către partea civilă Bulciu Ion;

În  temeiul art.191 alin.1 C.proc.pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

În temeiul articolului 189 C.proc.pen. onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu, se va avansa din Fondul Ministerului Justiţiei.

1