Infracţiuni de conducere pe drumurile publice fără permis

Sentinţă penală 1114 din 06.06.2013


Obiect : infractiuni de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de catre o persoana care nu poseda permis de conducere , fapte prev de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002r si fals privind identitatea prev de art 293 al. 1 Cp, totul cu aplic. art 33 lit. a Cp si art. 37 lit. a Cp.

Prin rechizitoriul nr. 8688/P/2011 din data de 27.07.2012 al Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau a fost trimis in judecata inculpatul PA sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de catre o persoana care nu poseda permis de conducere , fapte prev de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002r si fals privind identitatea prev de art 293 al. 1 Cp, totul cu aplic. art 33 lit. a Cp si art. 37 lit. a Cp.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Bacau la data de 14.08.2012 sub nr. 11101/180/2012.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In seara zilei de 23.09.2011 inculpat PA a condus autoturismul marca cu numarul de inmatriculare T din satul C pana in comuna T, fara a poseda permis de conducere. De asemenea, inculpatul PA a declarat in fata organelor de politie, in seara zilei de 23.09.2011 ca se numeste RG.

Fapta retinuta in sarcina inculpatului este dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: declaratiile inculpatului din timpul urmaririi penale prin care aceta recunoaste faptele astfel cum au fost retinute mai sus, coroborate cu procesul verbal de depistare, rezultatul testarii inculpatului cu aparata etilotest marca D, procesul verbal de verificare a inculpatului in baza de date a detinatorilor de permis de conducere declaratia martorului …. mijloace de proba care atesta ca care atestă că inculpatul a savarsit faptele pentru care a fost trimis in judecata.

Prin urmare, din analizarea şi coroborarea mijloacelor de probă ce preced, instanţa constată, în mod indubitabil, împrejurarea că situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută în considerentele ce preced, a fost pe deplin dovedită.

In drept, faptele inculpatului CG intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de catre o persoana care nu poseda permis de conducere , fapta prev de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002r si fals privind identitatea prev de art 293 al. 1 Cp, totul cu aplic. art 33 lit. a Cp si art. 37 lit. a Cp. Astfel, fiind făcută dovada faptelor ce constituie infracţiuni, dar şi văzând că acestea au fost comise cu vinovăţie de către inculpat (forma de vinovăţie a intenţiei directe, în accepţiunea prevederilor art. 19 alin1 pct.1 lit.a C.pen.), în temeiul art. 345 al. 2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului CG pentru savarsirea infractiunilor prev de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002r si art. 293 al. 1 Cp  cu aplicarea art. 37 lit. a Cp si art. 33 lit. a Cp.

La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 72 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului  prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002r si art. 293 al. 1 Cp.

 Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la acest articol. Se va avea în vedere şi faptul că inculpatul este recidivist, având antecedente penale.  Dată fiind  conduita procesuală corectă a inculpatului, manifestată ulterior savarsirii infractiunilor, vor fi  aplicabile dispoziţiile art. 74 alin. 2 C.pen., dându-se eficienţă juridică, în baza art. 76 al. 1 lit. d, e Cp, art. 80 C.p.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicând cate o pedeapsă de 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prev de art. 86 al. 1 si  2 luni pentru savarsirea infractiunii prev de art. 293 al. 1 Cp,  aceste pedepse vor  avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.

Instanţa reţine de asemenea incidenţa dispoziţiilor art. 83 Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei cu privire pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinta penala nr. 1003/19.05.2008 a Judecătoriei Bacau in dosarul nr. 3582/180/2008, definitivă prin neapelare la data de 02.06.2008  , aceasta urmand sa fie executată alaturi de fiecare pedeapsa aplicata in cauza, rezultand 2 pedepse de cate 1 an si 10 luni inchisoare si respectiv 1 an si 8 luni inchisoare, pedepose care vor fi contopite in cea mai grea de 1 an si 10 luni inchisoare, pe care inculpatul o va executa in regim de detentie.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptei săvârşite conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a şi b din C.pen. , cu excepţia dreptului de a alege.

Se va lua act ca inculpatul a fost reprezentat de aparator ales.

In temeiul art.191 al. 1 C.p.p. va fi obligat inculpatul la plata sumei de 500 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat.

Domenii speta