Asigurare dovezi –cererea de omologare a raportului de expertiză este exclusiv în competenţa instanţei care judecă pricina în fond.

Hotărâre 0 din 04.12.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 11609/299/2014, reclamantii C.M. si C.C. au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii H.S.N., G.G. si I.S., efectuarea unei expertize tehnice imobiliare având ca obiective constatarea imbunataţirilor necesare şi utile aduse de reclamanţi imobilului situat în Bucureşti, sector 1, şi stabilirea contravalorii acestor îmbunătăţiri.

Prin încheierea din data de 31.03.2014 instanţa a admis cererea de asigurare a dovezilor, iar prin încheierea din data de 08.04.2014, a dispus efectuarea unei expertize în specialitatea construcţii civile având următoarele obiective: identificarea îmbunătăţirilor aduse imobilului situat în Bucureşti, sector 1; natura îmbunătăţirilor şi valoarea acestora; stabilirea caracterului necesar şi util al îmbunătăţirilor efectuate; dacă modificările au fost realizate în baza vreunui proiect sau autorizaţii de construcţie, iar, în caz afirmativ, conformitatea lucrărilor realizate cu proiectele ori autorizaţiile respective; dacă modificările au afectat structura de rezistenţă a imobilului; dacă sau realizat modificări faţă de anul 1983; evaluarea ipotetică a costurilor de aducere a imobilului în starea iniţială, în ipoteza în care nu există autorizaţie pentru lucrările efectuate.

Pentru efectuarea raportului de expertiză instanţa a desemnat pe expertul judiciar E.C. Faţă de faptul că acesta nu putea efectua expertiza mai devreme de 3 luni din cauza stării sale de sănătate, s-a procedat la înlocuirea sa, fiind desemnată ca expert, prin tragere la sorţi, doamna F.F.

 Raportul de expertiză (f. 65-77) a fost depus la dosar la data de 14.07.2014, fiind comunicat apărătorilor părţilor, care au formulat obiecţiuni. La termenul de judecată din data de 11.09.2014, instanţa a încuviinţat următoarele obiecţiuni la raportul de expertiză:

 1. În ceea ce priveşte obiecţiunea nr. 1 lit. b formulată de reclamanţi, să se menţioneze dacă există parchet fără plintă în antreu şi în camera nr.2. Dacă există, să se evalueze sau dacă nu se poate evalua, să se precizeze motivul pentru care nu a fost evaluat sau nu se poate evalua.

2. În ceea ce priveşte uşa de acces în imobil, să se arate de ce nu a fost luată în calcul şi evaluată, dacă a existat o omisiune să evalueze uşa respectivă, dacă nu o evaluează, să precizeze de ce.

3. Să se evalueze ridicarea vestibulului nr. 3 şi extinderea încăperilor 5 şi 6;

4.Cu privire la obiecţiunea nr 3 a reclamanţilor, să se precizeze dacă s-a folosit zidărie veche sau cărămidă nouă. Totodată, trebuie să se indice la ce s-a raportat expertul în momentul în care a evaluat „ zidărie cărămidă”- prevăzută la punctul 1 din anexa 2 a raportului de expertiză.

 5. Să se explice suma de 379,43 lei/mp-prevăzută la acelaşi punct şi să se indice cum s-a ajuns la această valoare.

6. Să se indice dacă preţul de 379,43 lei ron/mc provine din Buletinul tehnic de preţuri în mica construcţie şi reparaţii construcţii Matrix Rom, ed. Febr. 2014, autori A. C. şi S.T. În cazul unui răspuns negativ, să indice sursa de provenienţă.

7. Să se răspundă la obiectivul nr. 5 al raportului de expertiză din cadrul Concluziilor.

8. Să  se indice dacă s-a scăzut gradul de uzură din valoarea îmbunătăţirilor (în caz negativ să  arate care este gradul de uzură).

9. Cu privire la „turnarea şapei” în camera 2 şi antreul 4, să precizeze dacă acestea există. În caz contrar, să se scadă valoarea acesteia din valoarea îmbunătăţirilor.

10. Să se indice valoarea decopertării rigipsului montat pe pereţi.

11. Să se verifice şi să se indice dacă există o eroare de calcul între suprafeţele prevăzute în anexa 2 şi cele care rezultă din raportul de Expertiză. În caz afirmativ, să se refacă calculele.

La data de 03.11.2014 a fost depus răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză (f. 55-60), iar în data de 03.12.2014 expertul F.F. a depus lămuririle solicitate prin încheierea de şedinţă din data de 20.11.2014.

În conformitate cu dispoziţiile art. 362 C.proc.civ., instanţa constată administrată proba cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea construcţii civile, conform raportului de expertiză întocmit de expert F.F., astfel cum a fost lămurit şi completat.

În ceea ce priveşte cererea de omologare parţială a raportului de expertiză, formulată de pârâţi, prin reprezentant convenţional, instanţa reţine că aceasta este exclusiv în competenţa instanţei care judecă pricina în fond, pe calea unei cereri de asigurare a dovezilor neputându-se proceda la omologarea unui raport de expertiză tehnică judiciară.