Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1859 din 28.06.2011


INSTANTA

La data de 23.09.2010 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B, sub nr. 2010, plangerea formulata de petentul G R C impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr. 61290565 din 10.07.2010, intocmit de intimatul Ionspectoratul Judetean de Politie  V.

In motivarea in fapt a plangerii, petentul a invocat motive de nelegalitate si netemeinicie. A aratat ca nu a fost respectata perioada legala de notificare a contraventiei, respectiv de 30 de zile, conform  OG nr.2/2001, agentul constatator nu este acelasi cu agentul care a aplicat amenda, nu a fost intrebat petentul cine a condus autoturismul, in conditiile in care se afla in autoturism cu sotia sa, viteza retinuta nu este reala, intrucat petentul a circulat cu viteza mai mica de 82 km/h, dat fiind ca partea carosabila era umeda.

Intimatul a formulat intampinare, invocand exceptia nesemnarii plangerii si exceptia tardivitatii plangerii.  A precizat ca originalul procesului verbal contestat a fost inaintat Primariei sectorului 1 Bucuresti, pentru executare.

Intrucat, anterior intampinarii, petentul s-a conformat si a semnat plangerea, dupa  ce instanta i-a pus in vedere aceasta obligatie, prin incheierea din data de 16.11.2010, sub sanctiunea anularii, exceptia invocata de intimat in aceasta privinta a ramas fara obiect.

In ceea ce priveste exceptia tardivitatii plangerii, instanta a respins-o la termenul din 05.04.2011, deoarece intimatul nu a facut dovada datei cand a fost comunicat procesul verbal catre petent, in conditiile in care din adresele  Primariei sectorului 1 Bucuresti (filele 40 si 41) se retine faptul ca procesul verbal nu a fost comunicat contravenientului, conditie necesara pentru punerea in executare, motiv pentru care actul a fost restituit intimatului.  Potrivit art. 26 alin. 3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ,,In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.”

Pentru aceste motive, instanta a considerat plangerea formulata in termenul legal de 15 zile de la data indicata de petent in plangere – 07.09.2010 – ca fiind data primirii procesului verbal prin posta de catre paznicul blocului.

Prin precizarile depuse la data de 08.03.2011, intimatul a aratat ca petentul a luat cunostinta de procesul verbal la data intocmirii, astfel incat se poate considera ca a fost comunicat, chiar daca nu a fost semnat de petent, invocandu-se o sentinta a Judecatoriei V.

La data de 05.05.2011 intimatul a depus la dosar planse fotografice in copie, executate dupa inregistrarea video, precum si buletinul de verificare metrologica.

La solicitarea instantei, Biroul Roman de Metrologie Legala a comunicat interpretarea mentiunilor inscrise pe plansele foto depuse de intimat.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr. 61290565 din 10.07.2010 s-a retinut in sarcina petentului ca, in ziua de 10.07.2010, la ora 20,31, pe DE 581, in loc. Tutova, jud. V, ,,a condus autoturismul cu numarul de inmatriculare Xpe raza localitatii Tutova cu 82 km/h, abatere filmata cu aparatura din dotarea autoturismului cu nr. X”.

Fapta a fost incadrata in dispozitiile art.101 alin.2 si art. 108 alin.1 lit.c) pct.3 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si a fost aplicata sanctiunea amenzii in cuantum de 360 lei.

Analizand legalitatea procesului verbal, in temeiul art. 34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta constata ca acesta indeplineste conditiile de legalitate impuse de dispozitiile art.17 din acelasi act normativ.

Intrucat mentiunea privind  refuzul petentului de a semna  procesul verbal nu a fost contestata de acesta, nu a mai fost necesara audierea martorului asistent ce a semnat procesul verbal contestat, semnatura sa fiind necesara tocmai pentru a confirma motivul nesemnarii procesului verbal, conform art. 19 din OG nr.2/2001.

Motivele de nelegalitate a procesului verbal contestat invocate de petent nu sunt intemeiate, pentru urmatoarele considerente:

- necomunicarea procesului verbal de contraventie in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii atrage prescriptia executarii sanctiunii amenzii, conform art. 14 din OG nr.2/2001, ce poate fi invocata doar in faza executarii.

- in legatura cu persoana care a condus autoturismul filmat de aparatul radar, petentul nu a contestat ca ar fi condus autoturismul respectiv, ci doar a insinuat ca nu s-a dovedit cine era la volan, fara a produce probe care sa conduca la concluzia ca autoturismul sau era condus in ziua si la ora inregistrarii, de catre o alta persoana.

Prin simple insinuari nu poate fi rasturnata prezumtia relativa de legalitate si veridicitate de care se bucura procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recunoscuta si de jurisprudenta Curtii EDO.  Faptul ca agentul nu l-a intrebat cine a condus autoturismul poat atrage eventual doar nulitatea relativa, in conditiile in care ar fi facut dovada unei vatamari ce nu poate fi inlaturata altfel, decat prin anularea procesului verbal. Motivele de nulitate absoluta sunt prevazute limitativ in art.17 din OG nr.2/2001. Neregularitatile invocate pot fi inlaturate prin insasi formularea prezentei plangeri si dovedirea faptelor sustinute, ceea ce garanteaza dreptul la aparare al petentului.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta constata ca probele administrate – plansele foto depuse de intimat – nu confirma viteza de circulatie retinuta de agentul constatator, pentru considerentele urmatoare:

In speta, organul constatator a adus probe incontestabile de vinovatie a petentului, insa viteza cu care a circulat acesta nu este cea retinuta in procesul verbal, ci cea care rezulta din plansele foto depuse de intimat si ale caror mentiuni au fost interpretate de Biroul Roman de Metrologie Legala (fila 75).

In majoritatea planselor foto depuse la dosar, nu se identifica prin numar de inregistrare autoturismul petentului, cu exceptia celor de la filele 65 si 66.  De asemenea, apar doua viteze, una indicata prin litera ,,T” si alta, indicata prin litera ,,F”.  Conform precizarilor intimatului, litera ,,F” (Fasted speed) reprezinta o functie activa ce reda cea mai mare viteza de circulatie dintre doua autoturisme care intra in raza de actiune a aparatului radar, iar in dreptul literei ,,T” (Target) este redata viteza cu care a circulat primul autoturism, pana in momentul in care a iesit din raza de actiune a aparatului radar.

In prima plansa foto sunt vizualizate doua autoturisme al caror numar nu poate fi identificat si se indica ora efectuarii inregistrarii – 20:30:58. Printre mentiunile de pe fotografie, apare litera ,,F” care indica viteza de 82 km/h. In dreptul literei ,,T”, care semnifica ,,target” (imaginea autoturismului si valoarea vitezei masurate a acestuia), potrivit interpretarii date de Biroul Roman de Metrologie Legala, este indicata viteza de 64 km/h. 

In urmatoarele 4 planse este vizualizat doar autoturismul petentului, al carui numar se observa clar in cele de la filele  65 si 66, fiind indicate in continuare tot doua viteze, desi primul autoturism a iesit din raza de actiune a aparatului radar.  La fila 64, ora 20:31:01 in dreptul literei T se indica viteza 58 km/h, iar in dreptul literei F se indica viteza de 69 km/h.

In ultimele doua planse, de la filele 65 si 66, unde apare doar autoturismul petentului, se indica doar viteza de 58 km/h, simbolizata prin litera ,,T”, la ora 20,31:05, iar in dreptul literei F nu se mai indica nici o viteza. 

Avand in vedere succesiunea fotografiilor, la intervale foarte scurte de timp, de 4 - 5 secunde, se confirma ca este vorba de acelasi autoturism, cel condus de petent si inregistrat cu viteza initiala de 64 km/h, apoi redusa la viteza de 58  km/h si nu este vorba nicidecum de viteza de 82 km/h, redusa apoi la 69 km/h.

Din raspunsul Biroului Roman de Metrologie Legala rezulta ca elementele impuse de pct. 3.5.1 din NML 021-05 sunt:  imaginea autoturismului si valoarea vitezei masurate a acestuia, simbolizata prin litera ,,T”, care este de 64 km/h in a doua fotografie, de la fila 62, efectuata la ora 20:30:58, ajungand la viteza de 58km/h, la ora 20:31:05 (plansa de la fila 65).  In acelasi raspuns, Biroul Roman de Metrologie Legala a aratat ca celelalte informatii cuprinse in plansele fotografice nu cad sub incidenta aprobarii de model si controlului metrologic legal.

Prin urmare, elementul simbolizat de litera ,,F” nu inlatura datele ce rezulta din interpretarea vitezei cu care a fost inregistrat autoturismul condus de petent, in conditiile in care elementul care intereseaza in speta, potrivit normelor metrologice legale, este litera ,,T”.  Intimatul nu a adus dovezi tehnice incontestabile privind inregistrarea vitezei simbolizate prin litera ,,F”,  respectiv motivul pentru care a apreciat ca viteza de 82 km a fost cea a autoturismului petentului si nu viteza celuilalt autoturism filmat.

Avand in vedere garantiile fundamentale consacrate de art. 6 paragrafele 2 si 3 din Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, printre care figureaza prezumtia de nevinovatie, obligatia de prezentare a probelor  in materie penala revine acuzarii si indoiala e folosita in avantajul acuzatului (in dubio pro reo). Orice sistem juridic cunoaste prezumtiile de fapt si de drept. De principiu, Conventia recunoaste existenta unei prezumtii de legalitate si temeinicie a procesului verbal de constatare a contraventiei, dar in anumite limite date, intre altele, de prezumtia de nevinovatie, care protejeaza indivizii in fata posibilelor abuzuri ale autoritatilor,  tinand cont de gravitatea mizei si pastrand drepturile la aparare.

Intrucat inregistrarea video nu confirma viteza mentionata in procesul verbal contestat, ci o viteza care atrage o alta incadrare juridica, instanta va admite in parte plangerea si procedand la o noua incadrare a faptei, in contraventia prevazuta de art. 99 alin.2 raportat la art. 108 alin. 1 lit. a)  pct. 4 din OUG nr.195/2002, va reduce corespunzator cuantumul amenzii, de la suma de 360 lei,  la suma de 134 lei, conform prevederilor mentionate, coroborate cu prev. art. 98 alin. 4 lit. a) din OUG nr.195/2002.

3