Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3121 din 16.11.2011


Asupra cauzei de fata ;

Cu nr.5030 din 20 .10.2011 s-a inregistrat contestatia prin care contestatorul S I, a solicitat in contradictoriu cu intimata Directia generala a finantelor publice- Agentia nationala de administratie fiscala Administratia finantelor publice B anularea formelor de executare din dosarul de executare 373020012106856 din 29 sept.2011- Somatia  373020020463085 din 29.09. 2011 si Titlul executor 373020012106856 /29.09.2011.

Motivand contestatia contestatorul a sustinut ca i s-a aplicat amenda de 200 lei si a fost obligat la suma de 50 lei cheltuieli judiciare prin Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pronuntata in dosarul /2007 de Parchetul de pe langa Judecatoria M. Impotriva ordonantei a formulat plangere si a fost exonerat de plata sumelor de mai sus. A depus copie de pe titlul executor si de pe somatia emisa de intimata.

Prin intampinare intimata , Agentia nationala de administratie fiscala B, a solicitat respingerea contestatiei.

A motivat ca au fost respectate disp. O.G. 92/2003 privind codul de procedura fiscala iar somatia si titlul de executoriu au fost intocmite potrivit art.136-141-145 din O.G. 92/2003.

 S-a atasat dosarul de executare 373020012106856 din 29 sept.2011.

Examinand contestatia formulata  de contestator, instanta retine ca titlul de executat ce face obiectul dosarului de executare 373020012106856 din 29 sept.2011,existent la Agentia nationala de administratie fiscala B  reprezinta o  creanta de recuperat  certa, lichida si exigibila stabilita de Parchetul de pe langa Judecatoria M  prin Ordonanta de scoatere de sub urmatire penala a  contestatorului in dosarul penal 502/P /2007.

Contestatorul  a invocat in motivarea contestatiei ca nu datoreaza sumele consemnate in  titlu ,respectiv suma de 200 lei amenda penala si 50 lei cheltuieli judiciare catre stat fiind exonerat de aceste sume prin admiterea plangerii introduse impotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala.Situatia  invocata de contestator nu rezulta din dosarul de executare si nu a fost dovedita de contestator.La dosar exista cererea inaintata de Parchetul de pe langa Judecatoria M  potrivit disp.art.442 si 443 din codul de proc .penala si art.1 ,42 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.J. 760/c/1999 prin care s-a solicitat executarea Ordonantei 502/P/2007 din 2 aprilie 2008 in ceea ce priveste amenda cu caracter administrativ de 200 lei si suma de 50 lei cheltuieli judiciare.

Potrivit art.173 din O.G.92/2003 ,persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod, de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii.  Potrivit al (3) din acelasi act normativ , contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu, in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.

Fata de acest text , instanta apreciaza ca neintemeiata si nelegala contestatia  formulata de contestator ,pe considerentul ca sumele din titlu nu exista .Sumele de executat sunt certe , lichide , exigibile si sunt stabilite printr-o ordonanta de scoatere de sub urmarire penala emisa de Parchetul de pe langa Judecatoria M. Cuantumul acestor sume nu poate fi contestat pe calea contestatiei in baza textului invocat iar inexistenta sumelor din titlu nu a fost dovedita de contestator.Organul de executare a respectat disp. art.136 -141-145 din O.G. 92/2003 iar contestatia la executare este neintemeiata si urmeaza sa se respinga.

2