Acţiune în reziliere antecontract de vânzare-cumpărare. Regula unanimităţii

Decizie 197 din 18.05.2011


Acţiune în reziliere antecontract de vânzare-cumpărare. Regula unanimităţii

Temei de drept: C.civ. art. 1073, art. 1074, art. 1079, art. 1020, art. 1021; CEDO, art. 6 alin. 1, C.pr.civ. art. 41, art. 47, art. 48.

Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, ce sunt egale în drepturi şi în ce priveşte executarea lor.

Rezilierea unui act juridic nu poate fi dispusă la cerere numai pentru una din părţile ce şi-au asumat o anumită obligaţie, în speţă de a vinde, deoarece drepturile şi obligaţiile părţilor având izvorul în convenţie sunt indivizibile.

Decizia civilă nr. 197 din 18 mai 2011