Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 31.01.2020

Nulitate contract vânzare-cumpărare

Sentinţă civilă - 20.01.2020

Hotarare care tine loc de act autentic

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Hotarare care tine loc de act autentic

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare contract de vânzare-cumpărare şi rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare; motive de nulitate relativă: lipsa discernământului vânzătorului, lipsa împuternicirii pentru cumpărare pentru o persoană juridică

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare contract de vânzare-cumpărare – acţiune şi apel respins; eroare asupra naturii juridice a contractului, menţionare expresă în contract a sumelor primite, declaraţii olografe în acest sens a reclamanţilor; intrarea sumei în patrimoniul reclamanţilo

Sentinţă civilă - 04.12.2019

Vânzarea unei suprafeţe

Sentinţă civilă - 06.11.2019

Hotărâre ce ține loc de act autentic de vânzare, vechiul cod civil. Acțiune în revendicare.

Decizie - 19.09.2019

Hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei.

Hotărâre - 09.05.2019

Antecontractul de vânzare-cumpărare înscris în cartea funciară nu reprezintă o sarcină a imobilului care să impună acordul promitenţilor cumpărători la încheierea operaţiunii de dezmembrare

Sentinţă civilă - 01.10.2018

Conflict negativ de competentă. Nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare. Valoarea impozabilă a bunului imobil – singurul criteriu de stabilire a competentei materiale a instantei.

Decizie - 14.05.2018

Inadmisibilitatea acțiunii în recunoașterea hotărârii străine care se referă la statutul personal al cetățenilor statului unde a fost pronunțată. Greșita reținere a excepției inadmisibilității acțiunii privind refuzul ofițerului de stare civilă de a efect

Hotărâre - 08.05.2018

Drept civil

Sentinţă civilă - 02.05.2018

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare

Sentinţă civilă - 24.04.2018

Acţiune în constatare clauze abuzive contract de credit.Legea nr. 193/2000

Decizie - 09.04.2018

Promisiune bilaterală de vânzare

Sentinţă civilă - 13.02.2018

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Llipsa acordului unuia dintre coproprietari. Incidenţa deciziei nr. 12/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii

Decizie - 31.01.2018

Litigii cu profesionişti. Aspecte de drept material

Sentinţă civilă - 09.01.2018

Obligaţie de a face. Vânzare apartament în baza Legii nr. 85/1992. Certificat de vacanţă succesorală. Apartament bun aflat în domeniul public

Sentinţă civilă - 04.12.2017

Contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 10.11.2017

Daune-interese rezultând din neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate prin contract de vânzare-cumpărare încheiat între profesionişti. Apel respins ca nefondat