Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 01.10.2020

Respingerea cererii de repunere în termenul de formulare a apelului incident, respingerea ca tardiv a apelului incident. Prescripția acțiunii prin care mandantul solicită despăgubiri de la mandatar pentru neîndeplinirea obligațiilor

Decizie - 26.03.2020

Acţiune în constatarea dării în plată

Sentinţă civilă - 09.03.2020

Reziliere contract, declinarea competență

Sentinţă civilă - 12.02.2020

Reziliere contract

Sentinţă civilă - 07.01.2020

Cerere de valoare redusă

Sentinţă civilă - 04.12.2019

Reziliere contract

Decizie - 18.03.2019

Act administrativ emis nelegal de autoritatea publică locală. Contract de concesiune. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concesionar. Distincția dintre reziliere şi denunţarea unilaterală a contractului

Sentinţă civilă - 12.03.2019

Reziliere contract închiriere UAT.

Sentinţă civilă - 21.02.2019

Reziliere contract

Sentinţă civilă - 15.01.2019

Reziliere

Sentinţă civilă - 19.12.2018

Reziliere contract

Decizie - 12.10.2018

Contract de închiriere a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ

Decizie - 18.04.2018

reziliere contract de intretinere

Hotărâre - 23.03.2018

Reziliere contract

Sentinţă civilă - 06.03.2018

cerere în anulare

Sentinţă civilă - 02.03.2018

Pretenţii.Reziliere contract

Sentinţă civilă - 07.11.2017

Rezilere vs rezoluțiune. Contract încheiat de părți în sensul negotium

Decizie - 02.11.2017

Rezilierea contractului reprezintă o sancţiune a neexecutării culpabile a contractelor sinalagmatice cu executare succesivă constând în desfiinţarea acestora, contractul reziliat încetând doar pentru viitor.

Decizie - 18.09.2017

2. Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca urmare a nerespectării obligatiilor contractuale de către societatea utilizatoare a autoturismului. Comiterea infractiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun.

Decizie - 25.05.2017

REZILIERE CONTRACT