Furtul calificat

Sentinţă penală 117 din 16.09.2010


Tip speţă: sentinta penală 117

Titlu: furt calificat

Data speţă: 16.09.2010

Prin rechizitoriul nr. 883/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi s-a pus în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:

-L.V., cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, fapta prev. si ped. de art.208 al.1-209 al.1 it.a, e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. raportat la art.99 al.3 C.pen.;

-L. V.-C. cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 al.1-209 al.1 lit.a, e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. sj art.75 lit.c C.pen. raportat la art.37 lit.a C.pen.

În actul de sesizare a instanţei s-au reţinut următoarele:.

În seara de 03.10.2009, dupa lasarea întunericului, inculpatul L.V. a mers la blocul nr.52 de pe strada T. V. din localitate, unde s-a întalnit cu inculpatul L.V.-C., care i-a propus sa mearga împreuna la o casa nelocuita de pe strada 8 Martie şi sa sustraga bunuri. Dupa ce s-au înteles in ceea ce priveste  realizarea infractiunii propuse, cei doi au sustras de la parterul blocului mai sus mentionat doua carucioare depozitate în casa scarii, dupa care s-au deplasat pe strada 8 Martie, au escaladat gardul în curtea imobilului cu nr.15 şi, din locuinta care nu era asigurata, au sustras o usa din lemn masiv si o canapea. In timp ce se deplasau spre domiciliu cu bunurile aflate în posesia lor, transportate pe cele doua carucioare, cei doi au fost surprinsj de organele MAI.

Prin savarsirea infractiunilor, inculpaţii au cauzat un prejudiciu în suma de 1.400 lei, care a fost recuperat în totalitate prin restituirea bunurilor catre partile vatamate.

Părţile au fost legal citate. În instanţă s-au prezentat inculpaţii L.V.-C., arestat in alta cauza, asistat de avocat din oficiu B. M., şi L.V. ( doar la termenul din data de 17.05.2010) asistat, respectiv, reprezentat de avocat din oficiu M. S..

Inculpatul L.V.-C. a fost audiat in cauza (fila 21 dosar), recunoscand savarsirea faptei. L.V. nu a putut fi audiat la termenul din data de 17.05.2010, intrucat nu avea documentele de identitate asupra sa. I s-a pus in vedere sa se prezinte in instanta in vederea audierii la termenul urmator, insa acesta nu s-a prezentat.

Inculpatii nu au solicitat administrarea de probe noi in cauza.

Instanţa a dispus audierea martorilor din lucrări A. D. (fila 22 dosar) si B. C. (fila 101 dosar). De asemenea, a dispus întocmirea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău (filele 59-62 dosar instanţă).

Partea vatamata P. C., audiata, s-a constituit parte civila cu suma de 1000 lei, reprezentand daune morale (fila 82 dosar).Dezbaterile asupra fondului au avut loc la data de 06.09.2010, când s-a pus in discutie schimbarea incadrarii juridice a faptei, in ceea ce-l priveste pe inculpatul L.V.-C.  , din infracţiunea prev de art 208 al.1-209 al.1 lit.a,e,g,i , cu aplicarea art.41 al.2 C.pen  şi art.75 lit.c C.pen.,raportat la art.37 lit.a C.pen. în infracţiunea prev. de art 208 al.1-209 al.1 lit.a,e,g,i  cu aplicarea art.41 al.2 C.pen  şi art.75 lit.c C.pen.,raportat la art.37 lit.b C.pen.

Pronunţarea în cauză a fost amânată pentru 13.09.2010, ulterior pentru data de 16.09.2010.

Din actele şi lucrările dosarului, analizând probatoriul administrat in cauză în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

La data de 03.10.2009, dupa lasarea întunericului, inculpatul L.V., minor la data savarsirii faptei, s-a întalnit cu inculpatul L.V.-C., care i-a propus sa mearga împreuna o casa nelocuita de pe strada 8 Martie şi sa sustraga bunuri. Dupa ce s-au înteles, cei doi au sustras de la parterul blocului mai sus mentionat doua carucioare depozitate în casa scarii,apartinand partilor vatamate B.I. si U.E., dupa care s-au deplasat pe strada 8 Martie, au escaladat gardul în curtea imobilului cu nr.15 şi, din locuinta care nu era asigurata, au sustras o usa din lemn masiv, pe care au transportat-o la locuinta lui B. C. situat pe str.T. V.. Ulterior, cei doi inculpaţi s-au întors la imobilul de pe strada 8 martie si au sustras o canapea. In timp ce încercau sa mute canapeaua peste gard, pentru a fi aşezată pe cele doua cărucioare, inculpaţii au fost surprinşi de organele MAI.

Vinovăţia inculpaţilor, sub forma intenţiei directe, este probată cu  procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f.6-7 DUP), cu dovezile de restituire a bunurilor sustrase (f.9-12 DUP),  cu declaraţiile martorilor din lucrări A. D. si B. C., date atat la urmărirea penală, cat şi în faţa instanţei ( f.16, 17 DUP, f. 22, f.101 dosar instanţă),  cu declaraţiile inculpaţilor L.V.-C.şi L.V. date la urmărirea penală şi în faţa instanţei, declaraţii în care aceştia au recunoscut săvârşirea faptei astfel cum a fost reţinută de către instanţă (f. 20-21, 24-25, 28,31-32 DUP, f. 21 dosar instanţă).

Instanta constata ca inculpatul L. V., minor la data savarsirii faptei, a fost trimis in judecata dupa implinirea varstei de 18 ani, in aceste conditii nefiind aplicabile dispozitiile procedurale referitoare la judecarea cauzelor cu minori.

În drept, faptele inculpaţilor L.V. si L.V.-C. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208 al.1-209 al.1 lit.a,e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen., cu aplicarea dispozitiilor prevazute la minoritate (art.99 al.3 C.pen.) pentru L.V., respectiv, cele referitoare la recidiva postexecutorie (art.37 lit.b C.pen.) si comiterea faptei impreuna cu un minor (art.75 lit.c C.pen.) pentru L.V.-C..

1. Analizand cazierul judiciar al inculpatului L. V.-C., instanta constata ca fapta a fost savarsita in conditiile prevazute de art.37 lit.b, ale carui prevederi urmeaza sa le aiba in vedere la individualizarea şi dozarea pedepsei ce va fi aplicata acestuia. De asemenea, se vor avea în vedere criteriile prev. de art. 72 C.P., respectiv prevederile părţii generale a codului penal; limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator; gradul de pericol social mediu al faptelor în modalitatea concretă de săvârşire( in timpul noptii, prin escaladare, impreuna cu un minor), de persoana inculpatului (având în vedere că are antecedente penale, suferind mai multe condamnari pentru infracţiuni de acelaşi tip). Pe baza acestor considerente, instanţa apreciază că scopul general al pedepsei, prevăzut de art. 52 C.P., respectiv acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni poate fi realizat doar aplicând inculpatului o pedeapsă privativă de libertate. Având în vedere prejudiciul relativ redus cauzat prin infracţiune, recuperat in totalitate prin restituire bunurilor catre partile vatamate, instanţa apreciază această împrejurare ca pe o circumstanţa atenuantă, motiv pentru care va face aplicarea art. 74 al.2, art. 76 lit. c C.pen., art. 80 C.pen., şi va reduce pedeapsa sub minimul special, aceasta fiind dozată în vederea reeducării inculpatului.

Aşa fiind, instanţa va dispune condamnarea inculpatului L. V.-C. la pedeapsa de 2 ani si 10 luni închisoare.

2. La individualizarea sancţiunii ce va fi aplicată inculpatului L. V. instanţa va ţine cont de dispoziţiile art. 100 Cod Penal, respectiv de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiţiile în care a fost crescut şi în care a trăit, astfel cum rezultă acestea din referatul de evaluare întocmit de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, de limitele de pedeapsa fixate de textul incriminator, de faptul că inculpatul nu a mai săvârşit fapte penale, de vârsta acestuia.

În baza tuturor acestor considerente instanţa apreciază că pentru îndreptarea inculpatului nu este suficientă aplicarea unei măsuri educative, fiind necesară aplicarea unei pedepse, scopul acesteia, prevăzut de art.52 Cod Penal, acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni şi de a asigura constrângerea şi reeducarea acestuia poate fi realizat în cauza prin aplicarea inculpatului a unei pedepse cu închisoarea sub minimul prevăzut de lege, având în vedere circumstanţele atenuante reţinute deja în cauză. În aceste condiţii instanţa va aplica inculpatului pedeapsa închisorii de 6 luni.

În temeiul art. 71 al.1 Cod penal va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a ll-a şi b Cod penal pe durata prevăzută de art. 71 al.2 Cod penal, cu următoarea motivare: conform art.71 Cod penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.278/2006, drepturile prevăzute în art.64 alin.1 lit. a) – c) Cod penal se interzic de drept în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii. Cu toate acestea, prin decizia nr. LXXIV din 5.11.2007 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a stabilit că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I – c din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul Penal.

În cauza de faţă instanţa apreciază că se impune ca inculpaţilor să li se interzică drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a ll-a, b Cod penal, condamnarea la pedeapsa închisorii nefiind compatibilă cu dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi cu dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, întrucât săvârşirea infracţiunii de furt nu are nicio legătură cu exercitarea vreunei funcţii, profesii sau ocupaţii, interzicerea dreptului prevăzut de art. 64 lit.c nu se justifică.

În cauză nu sunt însă temeiuri pentru interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. d şi e Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor aplicate inculpaţilor, instanţa apreciază că, in ceea ce-l priveste doar pe inculpatul minor, L.V, scopul preventiv – educativ al pedepsei poate fi atins chiar fără executarea efectivă, neimpunându-se scoaterea inculpatului din mediul familial şi social şi plasarea sa în mediu închis,  motiv pentru care în temeiul art. 110 rap.la art.81 C.pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor, iar în temeiul art. 82 şi 110 Cod penal va stabili termenul de încercare.

În temeiul art. 110 şi 71 al.5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii pentru acest inculpat pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

In temeiul art.359 C.pr.pen. va atrage atenţia inculpatului minor asupra prevederilor art. 83 Cod penal privitoare la cauzele de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va lua act că părţile vătămate B.I.si U.E. nu

s-au constituit parte civilă în cauză.

Având in vedere că partea vătămată P. C. s-a constituit parte civila cu suma de 1000 lei, reprezentand daune morale, „datorita comportamentului autorilor”, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea, având in vedere ca, prin savarsirea faptei  (care a lezat patrimoniul persoanei), care nu s-a adus vreo atingere demnitatii sau integrităţii persoanei vătămate.

În temeiul art. 189 şi 191 al. 1 şi 3 C.pr.pen. va obliga pe inculpaţi să plătească statului câte 775 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 600 lei reprezintă onorariile apărătorilor din oficiu în faza de judecată, sumă ce va fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bacău.

I.M.A.

1

Domenii speta