Calificarea cererii de chemare in judecata. principiul disponibilitatii. competenta instantei de contencios administrativ de a solutiona cererea privind obligarea univeristatii sa elibereze diplome de licenta

Hotărâre 4628/2013 din 18.03.2013


Prin sentinta civila nr. 4628/18.03.2013, pronuntata in dosarul nr. 10574/197/2012, Judecatoria Brasov a dispus declinarea competentei materiale de solutionare a cererii formulate de reclamantii SM, MC, SC, MS, BIC, SGE, C.R in contradictoriu cu parata Universitatea SH in favoarea Tribunalului Brasov.

Pentru a dispune in acest sens, instanta a retinut fata de petitele deduse judecatii, prin care s-a solicitat obligarea paratei eliberarea inscrisurilor ”Diplome de licenta” catre toti reclamantii si la plata, conform art. 1536 NCC si la plata daunelor moratorii reprezentand dobanda legala calculata de la data scadentei obligatiei de a face (09.07.2010) si pana la indeplinirea obligatiei, asupra echivalentului in bani a obligatiei neexecutate, respectiv cate 100.000 lei pentru fiecare din reclamanti ca potrivit art. 2 pct.1 lit. d C.p.civ tribunalele judeca procesele si cererile in materie de contencios administrativ, in afara de cele date in competenta curtilor de apel.

De asemenea, instanta a mai avut in vedere ca parata Universitatea S.H a fost infiintata prin Legea nr. 443/05.07.2002 ca institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, fiind asadar asimilata unei autoritati publice descentralizate din punct de vedere teritorial, conform disp. art. 2 alin. 1 lit. b teza a doua din L. nr. 554/2004. Astfel, actele administrative ale paratei sunt consecinta unei delegari de competenta iar nu a investirii sale cu dreptul de a lucra in regim de putere publica, la nivelul intregului sistem de invatamant, autonomia universitara neplasand-o in varful ierarhiei organizatorice a sistemului de invatamant. In acest context, obiectul litigiului este reprezentat de obligarea paratei ca institutie de invatamant superior la eliberarea unor diplome de licenta, astfel incat nu pot fi primite apararile reclamantilor ca cererea de fata ar constitui o obligatie de a face intemeiata pe dreptul comun iar instanta are obligatia sa dea calificarea corecta cererii de chemare in judecata, raportat la obiectul si motivele de fapt ale acesteia.

Pentru stabilirea competentei materiale, art. 10 alin. 1 din L. nr. 554/2004 instituie doua criterii, cel al rangului autoritatii care emite  sau dupa caz, incheie actul  administrativ dedus judecatii, in sistemul organelor administratiei publice, respectiv criteriul valoric.

In cauza, judecatoria a retinut ca este aplicabil primul criteriu iar intrucat competenta materiala se constituie drept o conditie de valabilitate a actului jurisdictional pronuntat de catre orice instanta judecatoreasca, fiind reglementata prin norme cu caracter imperativ, instanta a dispus admiterea exceptiei si declinarea competentei materiale in favoarea Tribunalului Brasov (sectia a II-a civila).