Exercitarea autorității părintești după divorț, de un părinte. Motive întemeiate

Decizie 92 din 23.01.2013


Articolul 396 din Noul Cod civil instituie regula ca, după divorț, autoritatea părintească să revină în comun ambilor părinți, în afară de cazul în care instanța de judecată decide altfel. Indicarea în motivarea cererii a termenului de drept pentru ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de unul din părinți, nu este suficientă pentru a fi admisă. Partea care a formulat cererea trebuie să dovedească existența motivelor întemeiate de o asemenea gravitate ce pun în pericol fie dezvoltarea fizică și morală, educația minorului, fie bunurile acestuia prin exercitarea autorităţii părinteşti şi de celălalt părinte.