Clauze abuzive. Condiţii pentru calificarea ca abuzive a unor clauze contractuale. Lipsa calităţii procesuale active şi inadmisibilitatea acţiunii consumatorului, ca urmare a respingerii procedurii la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumator...

Decizie 151 din 26.09.2012


Clauze abuzive. Condiţii pentru calificarea ca abuzive a unor clauze contractuale. Lipsa calităţii procesuale active şi inadmisibilitatea acţiunii consumatorului, ca urmare a respingerii procedurii la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Modificarea „comisionului de risc” în „comision de administrare” după încheierea contractului bancar. Acţiune în restituirea prestaţiilor în temeiul „comisionului de administrare” necontestat

Constatarea caracterului abuziv al unei clauze de instanţa de judecată produce efecte juridice ce pot fi asimilate instituţiei juridice a nulităţii absolute, astfel că instanţa nu a reţinut instituţia nulităţii relative invocată de pârâtă, instituţie supusă prescripţiei extinctive prevăzută de Decretul nr. 167/1958.

Clauza privind data ajustării dobânzii din condiţiile speciale ale convenţiei de credit este o clauză abuzivă care a şi fost eliminată din convenţie, deoarece art. 4 din Legea nr. 193/2000 prevede în mod expres că o clauză contractuală, care nu a fost negociată direct cu consumatorul, va fi considerată abuzivă, dacă prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Noţiunea de clauză abuzivă care răspunde dezideratului de justiţie şi echitate în raporturile contractuale şi care marchează dezechilibrul considerat ca semnificativ este o chestiune de apreciere a comportamentului celor două părţi, a comportamentului abuziv a băncii care a deţinut poziţia de supremaţie la încheierea contractului.

Comisionul de administrare, având un alt scop, făcând parte, în principiu, din categoria comisioanelor permise de lege, este distinct de comisionul de risc. În ipoteza în care reclamanţii considerau comisionul de administrare ca fiind abuziv şi nedatorat, aveau la dispoziţie alte mijloace juridice pentru înlăturarea efectelor acestuia. Pe cale de consecinţă, nu pot fi restituite reclamanţilor prestaţiile plătite cu titlu de comision de administrare.

Temei de drept: Legea nr. 193/2000, art. 4 ; Directiva 93/13/CEE

Decizia civilă nr. 151/26.09.2012