Discuţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.pen. şi art. 40 ind. 1 C.pen.

Decizie 332 din 28.03.2013


Dispoziţiile Deciziei nr.42/2008 dată de Î.C.C.J. în recurs în interesul legii prevăd: „În cazul în care instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, dintre care una anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 85 din Codul penal.

Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel:

- se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două infracţiuni deduse judecăţii;

- se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pronunţate anterior;

- se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, pedeapsa a cărei executare a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putându-se adăuga un spor de pedeapsă;

- pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru fapta săvârşită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă.”

Dispoziţiile art. 40 alin. 1 C.pen. prevăd: „Când după condamnarea definitivă cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune, înainte de începerea executării pedepsei, în timpul executării acesteia sau în stare de evadare, şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă, pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni.”

Prin sentinţa penală a instanţei de fond s-a dispus: „Condamnă inculpaţii:

- C.D.,…, cu antecedente penale, la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a),g), şi i) C.pen. cu aplicarea art. 75 lit. c) C.pen.; art.74 lit. a,b şi 76 lit. c C.pen.

În baza art. 81 şi 82 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei fixându-i termen de încercare de 2 ani şi 8 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra respectării disp.art.83 C.pen.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, în temeiul disp.art.71 alin.5 C.pen. dispune şi suspendarea pedepselor accesorii.

- D.I.-S., minor, cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

- 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 217 alin. 1 şi 4 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen;

- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. i) C.pen;

- 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. 1 lit. a, g şi i C.pen. şi alin. 2 lit. b C.pen., aceasta din urmă cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.,art. 99 şi urm. C.pen. şi art. 320 ind. 1 alin. 1 şi 7 C.proc.pen.

Constată faptul că cele trei infracţiuni de distrugere prin incendiere reţinute în formă continuată (săvârşite în perioada 26.12.2011 -03.01.2012) au fost comise înainte de pronunţarea sentinţei penale nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, prin care inculpatului i s-a aplicat pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi distrugere, cu art.81 şi 110 C.pen., termenul de încercare fiind de 1 an.

În baza art.85 alin.1 C.pen. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi rămasă definitivă prin nerecurare.

În baza art.33 lit. a C.pen. raportat la art.34 lit. b C.pen. contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, în pedeapsa cea mai grea, respectiv în pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Constată că fapta de furt calificat (comisă la data de 10.04.2012 în dauna părţii vătămate A.I.), fapta de furt calificat (comisă în noaptea de 22/23.10.2012 în dauna părţii vătămate S.C.) şi fapta de furt calificat (comisă la data de 24.10.2012 în dauna părţii vătămate Ţ.L.) au fost săvârşite în formă continuată, în termenul de încercare fixat prin sentinţa penală nr. 119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi rămasă definitivă prin nerecurare.

În baza art.83 C.pen. dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.119/27.03.2012 a Judecătoriei Huşi, rămasă definitivă prin nerecurare şi cumulează pe rând această pedeapsă de 2 luni închisoare cu fiecare din pedepsele de 2 ani închisoare şi respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare aplicate în prezenta cauză, obţinându-se astfel două pedepse de 2 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a C.pen. raportat la art. 34 lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani şi 2 luni închisoare şi 2 ani şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare.

Pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.(numai după împlinirea vârstei de 18 ani).

În baza art. 350 C.proc.pen. menţine starea de arest a inculpatului.

În temeiul dispoziţiilor art. 88 C.pen. deduce la zi durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului începând cu data de 25.10.2012.

În baza art. 348 C.proc.pen. constată că părţile vătămate Ţ.M., Ţ.L., A.I. şi S.C. şi-au recuperat prejudiciile.

În baza art. 14 şi 346 C.proc.pen. şi art. 998 C.civ. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente să achite părţii vătămate P.Ş. suma de 25.000 lei, părţii vătămate C.V. suma de 3.000 lei, părţii vătămate S.I. suma de 8.000 lei, toate sumele cu titlu de despăgubiri.

Obligă fiecare inculpat, iar pe inculpatul minor D.I.-S. în solidar cu partea responsabilă civilmente, să achite câte 700 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat din care câte 300 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu, se stabilesc în sarcina Ministerului Justiţiei şi vor fi virate în conturile Baroului Avocaţilor Vaslui.”

Considerăm că rezolvarea situaţiei juridice a inculpatului a fost nelegal realizată, dispoziţiile art. 83 C.pen. fiind greşit aplicate.

Pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare trebuia contopită cu fiecare dintre pedepsele aplicate prin sentinţa recurată pentru infracţiunile de furt calificat.