Condiţiile în care în sarcina unei persoane care nu realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente, se poate stabili obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Decizie 2217 din 10.06.2013


Temei de drept:  Legea nr. 95/2006

În cazul în care persoana asigurată prin efectul legii, nu a încheiat un contract de asigurări de sănătate cu una din casele de asigurări de sănătate ce funcţionează în România şi nici nu a realizat, într-o perioadă de timp determinată, venituri din activităţile independente desfăşurate, avute în vedere la emiterea deciziei de impunere, ea nu are obligaţia de a plăti cota de contribuţie la F.N.U.A.S.S., nici măcar la nivelul minim prevăzut de art. 257 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 95/2006, deoarece acel reper valoric este valabil doar în cazul existenţei unui angajament contractual.