Infracţiunea de tâlhărie în formă continuată; participaţie penală (art. 211 alin. 1, alin 2 lit. b,c, alin. 21 lit. a şi e cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal)

Decizie 981 din 09.09.2010


Savârsirea de acte materiale multiple (constrângere morala, asigurarea pazei, exercitarea de violente si deposedarea efectiva de bunuri a partilor vatamate), la date diferite, asupra a patru parti vatamate, dar în scopul realizarii unei rezolutii infractionale comune si prealabile a faptuitorilor,  actele materiale având continutul oricareia dintre infractiunile absorbite în latura obiectiva complexa a tâlhariei, constituie pentru fiecare participant infractiunea de tâlharie în forma continuata.

Participatia penala a fiecarui inculpat la savârsirea infractiunii de tâlharie în forma continuata va fi retinuta daca cel putin pentru una dintre fapte toti inculpatii au actionat în calitate de autori, astfel ca, sunt absorbite si actele materiale de  complicitate la restul faptelor care întregesc elementul material al tâlhariei, conditionat de existenta rezolutiei infractionale unice, comune a tuturor inculpatilor.

Prin decizia penala nr. 981 din 9 septembrie 2010, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr. 32658/215/2009 au fost respinse ca nefondate recursurile inculpatilor retinându-se urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 494/23.02.2010 pronuntata de Judecatoria Craiova, în baza art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a, e C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. si art. 75 lit. c C.p., au fost condamnati inculpatii DI, DCI  si  BM  la pedeapsa de câte 7 ani închisoare cu executare în regim de detentie, iar inculpatul I.M.M. la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infractiunea prev de art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a, e C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. si art. 99 si urm. C.p., cu executarea în detentie.

Pentru toti inculpatii s-a dedus durata retinerii si arestarii preventive de la 19.02.2009 la zi, cu mentinerea starii de arest pentru toti inculpatii.

S-a luat act partea vatamata BH nu s-a constituit parte civila în procesul penal; au fost admise actiunile civile formulate de partile civile: CT pentru suma de 4000 lei; PI pentru suma de 700 lei; MLM pentru suma de 30000 lei, despagubiri la plata carora au fost obligati în solidar inculpatii, iar inculpatul minor IMM în solidar si cu partile responsabile civilmente IE si IG; în aceleasi conditii de solidaritate au fost obligati inculpatii si la plata cheltuielilor de spitalizare, în valoare reactualizata catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul nr. 2341/P/2009, Parchetul de pe lânga Judecatoria Craiova a dispus trimiterea în judecata - în stare de arest preventiv - a inculpatilor DCI, DI, BM SI IMM, pentru savîrsirea infractiunii de tâlharie prev. de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a, e C.p.cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., respectiv, art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a,e C.p.cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. si art. 99 si urmat. C.p, retinându-se în fapt, ca în perioada 03.02.2009 - 09.02.2009, în baza unei rezolutii infractionale unice, inculpatii DCI, DI, BM SI IMM au deposedat mai multe parti vatamate de gentile pe care le purtau asupra lor, în timp ce acestea se deplasau neînsotite pe diferite strazi din mun. Craiova.

Activitatea infractionala a celor patru inculpati a constat fie în aplicarea unor lovituri partilor vatamate, pentru a le împiedica sa opuna rezistenta în momentul deposedarii de bunuri, fie în smulgerea gentilor, asigurarea pazei si împartirea bunurilor de valoare gasite în genti, dupa cum urmeaza:

1. În seara zilei de 03.02.2009, în jurul orelor 19,40, în timp ce inculpatii se aflau pe str. DG din municipiul Craiova, au observat-o pe partea vatamata CT care se deplasa neînsotita, având asupra ei o geanta.

Cu intentia de a-i sustrage acest bun, inculpatul DCI a împins-o pe partea vatamata, care a cazut pe sol, dupa care i-a smuls geanta si împreuna cu ceilalti inculpati, a parasit în fuga locul faptei.

Potrivit declaratiei partii vatamate, în geanta sustrasa de inculpati se aflau mai multe bijuterii din aur, bonuri de masa, produse cosmetice, acte de identitate, carduri bancare, suma de 3.000 lei si doua telefoane mobile marca Nokia 2310 si, respectiv Nokia 1600 (filele 32-33 d.u.p.).

O parte din aceste bunuri au fost recuperate si restituite partii vatamate în cursul urmaririi penale, în urmatoarele împrejurari: cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la data de 19.02.2009, la locuinta inculpatilor DCI si DI au fost gasite cele doua telefoane mobile (filele 34, 161-162 d.u.p.). De asemenea, inculpatii au condus organele de politie pe str. Alexandria, nr. 27, unde a fost gasita geanta sustrasa de la partea vatamata si pe care acestia o abandonasera; în interiorul gentii, într-un buzunar, au fost gasite bijuteriile mentionate de partea vatamata, precum si cartea de identitate si un abonament R.A.T. (filele 44, 132-133 d.u.p.).

Din certificatul medico-legal nr. 230/A2 emis de Institutul de Medicina Legala Craiova, a rezultat ca partea vatamata CT a prezentat leziuni de violenta ce puteau data din 03.02.2009, care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure si pentru a caror vindecare a necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale (fila 46 d.u.p.).

2. În seara de 06.02.2009, în jurul orelor 19,45, inculpatii DCI, DI, BM SI IMM s-au deplasat în cartierul Catargiu din mun. Craiova, unde au observat-o pe partea vatamata B.H. în timp ce iesea din imobilul situat pe str. Rasinari nr. 71. Inculpatul DCI a ajuns-o pe partea vatamata pe str. Gheorghe Donici, i-a smuls geanta din mâna si, întrucât aceasta a început sa strige dupa ajutor, împreuna cu ceilalti inculpati a parasit în fuga locul faptei.

Întrucât în geanta nu au fost gasite bunuri de valoare, inculpatul a abandonat bunul sustras în curtea unui imobil de pe str. Sacelu, nr.26, unde în cursul urmaririi penale au condus organele de politie (filele 132-133 d.u.p.).

Proprietara imobilului - martora BR - a confirmat faptul ca a gasit în curtea locuintei o geanta de dama de culoare neagra, pe aruncat-o.

3. În seara de 09.02.2009, în jurul orelor 20,15, cei patru inculpati s-au deplasat pe str. Tabaci din mun. Craiova, în apropierea Parcului Independenta, unde au observat-o pe partea vatamata PI care purta asupra ei o geanta, fiind neînsotita. Cu aceeasi intentie de a sustrage geanta, toti cei patru inculpati au lovit-o pe partea vatamata, au deposedat-o de geanta, dupa care au parasit în fuga locul faptei.

Cautând bunurile de valoare din geanta, inculpatii au gasit un mobil marca Nokia, precum si suma de 40 lei, iar restul bunurilor le-au aruncat.

În cursul urmaririi penale, inculpatii au condus organele de politie unde abandonasera geanta sustrasa împreuna cu bunurile pe care le-au apreciat fara valoare, respectiv pe o alee dintre blocuri, unde au fost gasite documente ce se aflasera în geanta, respectiv o legitimatie Selgros, o legitimatie de serviciu si o situatie solduri BancPost, toate eliberate pe numele partii vatamate P.I..

Din certificatul medico-legal nr. 277/A2 emis de Institutul de Medicina Legala Craiova, a rezultat ca partea vatamata PI a prezentat leziuni traumatice care puteau data din 09.02.2009, care au putut fi produse prin lovire cu corp dur si compresiune si pentru a caror vindecare a necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Cu ocazia depistarii, în cursul aceleiasi seri, asupra inculpatului DCI a fost gasita o pereche de mânusi din piele, care fusese sustrasa de la partea vatamata PI si careia i-a fost restituita.

4. Dupa comiterea faptei mai sus expuse, inculpatii DCI, DI, BM SI IMM s-au deplasat pe B-dul. 1 Mai, unde, în apropierea magazinului "Helin" au observat-o pe partea vatamata MLM. În momentul când aceasta a trecut pe lânga ei, inculpatii i-au aplicat mai multe lovituri în zona fetei si au încercat sa îi smulga geanta, însa partea vatamata s-a opus, fiind doborâta pe sol si lovita cu picioarele de toti cei patru inculpati.

În încercarea inculpatilor de a smulge geanta, mânerele acesteia s-au rupt, iar DCI a luat geanta si, în timp ce toti paraseau în fuga locul agresiunii, a aruncat-o unui alt inculpat, dupa care a fost prins de martorul PVI si predat organelor de politie sosite la fata locului.

In cursul urmaririi penale, de la inculpatul BM a fost ridicat si restituit partii vatamate telefonul mobil marca Nokia 7210c.

Din raportul de constatare medico-legala nr. 551/Al emis de Institutul de Medicina Legala Craiova, a rezultat ca partea vatamata MLM a prezentat leziuni de violenta care puteau data din 09.02.2009, care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure, în conditiile agresiunii suferite si pentru a caror vindecare a necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale. Leziunile au pus în primejdie viata victimei, în lipsa interventiei chirurgicale, putându-se instala decesul. Pe de alta parte, a fost necesara practicarea splenectomiei (interventie chirurgicala de înlaturare a splinei) astfel încât fapta a avut drept consecinta pierderea unui organ si o infirmitate fizica permanenta.  Prin decizia penala nr. 31 de la 04 mai 2010 pronuntata de Tribunalul Dolj, s-a dispus respingerea apelurilor declarate de inculpatii  DCI, DI, BM SI IMM împotriva sentintei penale nr. 494/23.02.2010 pronuntata de Judecatoria Craiova si s-a dedus în continuare detentia inculpatilor, mentinându-se starea de arest a acestora.

Au fost obligati inculpatii la câte 320 lei, cheltuieli judiciare statului, din care, 300 lei onorariu avocat oficiu.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a constatat în esenta ca instanta de fond a stabilit o corecta starea de fapt si, totodata, împrejurarile savârsirii faptelor.

Trecând la individualizarea pedepselor, s-a apreciat ca s-a facut o justa aplicare a criteriilor generale de individualizare prev. de art. 72 c.pen., atât sub aspectul cuantumului pedepselor, cât si al modalitatii de executare, sens în care s-a tinut seama de gravitatea faptelor savârsite de cei trei inculpati majori, nuantata si de savârsirea ei împreuna cu un inculpat minor -IMM, dar si de urmarile grave produse, reliefate de leziunile suferite de partile vatamate, precum si de numarul mare de zile de îngrijiri medicale acordate acestora.

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs - în termen legal - inculpatii DCI, DI, BM SI IMM, invocând atât critici de nelegalitate - inculpatii BM si IMM- în sensul achitarii în temeiul art. 10 lit. c Cod Procedura penala, cu motivarea ca nu exista probe certe din care sa rezulte participatia penala la comiterea faptelor de tâlharie, cât si critici de netemeinicie, solicitând aplicarea art. 74, 76 Cod penal si reducerea corespunzatoare a pedepselor sub minimul special prevazut de lege, precum si schimbarea modalitatii de executare în suspendare sub supraveghere, conform art. 861 Cod penal.

Curtea, analizând recursurile formulate în cauza, retine:

Recurentii inculpati au fost trimisi în judecata pentru comiterea unei infractiuni de tâlharie în forma continuata, astfel cum este incriminata în art. 211 alin.1, alin. 2 lit. b si c, alin. 21 lit. a si e Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, retinându-se ca, împreuna au adoptat hotarârea infractionala de a deposeda, prin violenta, persoane aflate într-o situatie vulnerabila, dupa care s-au deplasat împreuna pe strada, si-au ales victimele - femei care circulau în zone cu trafic pietonal redus -, pe care le-au urmarit si le-au deposedat prin violenta de gentile pe care le purtau, ulterior împartindu-si bunurile rezultate din infractiune.

Astfel, s-a retinut ca inculpatii au actionat în grup, în sensul ca urmareau partea vatamata, separându-se în grupe de câte doi, primul grup apropiindu-se de victima si procedând la deposedarea acesteia, iar al doilea grup ramânea în apropiere, la mica distanta, atât pentru a asigura paza locului infractional, cât si pentru a întregi constrângerea morala asupra victimei infractiunii.

S-a retinut în acest sens ca deposedarea partilor vatamate s-a realizat prin smulgerea gentii, iar în cazul opozitiei la deposedare, inculpatii au aplicat lovituri partilor vatamate CT si ML, aceasta din urma declarând ca a fost agresata de catre toti cei patru inculpati (fiind relevante declaratiile partilor vatamate date în cursul cercetarii judecatoresti, la termenele din 27.03.2009 si 05.06.2009 - filele 34 si 121, dosar fond).

În acelasi mod se retine ca a declarat si martorul MIC(declaratia din 05 iunie 2009 - fila 124 dosar fond), care a aratat ca a fost prezent, alaturi de cei patru inculpati, la faptele din 06 februarie 2009 si 09 februarie 2009, însa, împreuna cu inculpatul IM , au ramas la o distanta fata de DI, care a deposedat pe partile vatamate si, de asemenea, inculpatii BM si DI nu au participat activ la comiterea infractiunii; ori, din modalitatea de actionare relatata de martor, rezulta ca fiecare dintre inculpati a realizat acte de participatie distincte, respectiv constrângere morala, asigurarea pazei si deposedarea efectiva de bunuri a partilor vatamate, în realizarea unei hotarâri infractionale comune.

Totodata, se retine si depozitia martorului CV(din 05.06.2009 - fila 122, dosar fond), care a participat în calitate de martor asistent la reconstituirea actelor materiale din continutul tâlhariei, acesta relatând ca savârsirea faptelor a fost recunoscuta de catre toti inculpatii, acestia furnizând detalii referitoare la participatia fiecaruia.

Fata de aceste împrejurari, se constata ca instantele de fond au retinut justificat participatia penala a fiecarui inculpat la savârsirea infractiunii de tâlharie în forma continuata, deoarece, aceasta absoarbe atât autoratul cât si complicitatea, inculpatii având calitatea de autori ai tâlhariei continuate daca, pentru cel putin una dintre fapte, toti inculpatii au actionat în calitate de autori, ceea ce în speta s-a întâmplat în cazul tâlhariei savârsita împotriva partii vatamate ML, în seara de 09 februarie 2009 - partea vatamata declarând ca s-a opus la deposedarea sa de geanta si, în acest moment, a fost lovita de toti cei patru inculpati, producându-i-se un traumatism major soldat cu pierderea unui organ (splina).

În raport de considerentele expuse, se retine ca vinovatia inculpatilor a fost în mod cert stabilita, recursurile inculpatilor BM si IMM- care au solicitat achitarea întrucât faptele au fost savârsite de alte persoane - fiind nefondate.

În privinta criticilor de netemeinicie formulate de toti inculpatii, referitor la retinerea circumstantele personale atenuante, reducerea pedepselor sub minimul special si schimbarea modalitatii de executare în suspendarea sub supraveghere, curtea retine ca aplicarea art. 74 Cod penal este justificata numai în cazul unor împrejurari personale speciale, care constituie garantia reinsertiei sociale a inculpatilor si în cazul unor sanctiuni mai blânde, ceea ce, în cauza nu este justificat, inculpatii majori neavând un loc de munca stabil, astfel ca si-au reprezentat activitatea infractionala drept o modalitate de existenta.

Astfel, se constata ca recurentii - inculpati au comis patru acte materiale reunite în continutul infractiunii de tâlharie continuata, astfel cum este incriminata de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b si c, al 21 lit. a,e Cp cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, pentru inculpatii  DI, DCM, BM, retinându-se si agravanta prev de art. 75 lit. c Cod penal (savârsirea faptei împreuna cu un minor), iar din împrejurarile reale de comitere invocate anterior, rezulta periculozitatea sociala sporita a inculpatilor, aceasta necesitând si un tratament sanctionator adecvat.

În aceste conditii, aplicarea unor pedepse egale cu minimul special prevazut de lege, cu executare în regim privativ de libertate,  este necesara în vederea realizarii scopului preventivo-educativ al pedepsei, astfel cum este reglementat de art. 52 Cod penal.

Pe cale de consecinta, recursurile inculpatilor sunt nefondate si, în conformitate cu prevederile art. 38515 pct. 1 lit. b Cod Procedura penala, vor fi respinse, iar în baza art. 350 Cod Procedura penala, se va deduce la zi perioada arestarii preventive pentru toti inculpatii, respectiv de la 04 mai 2010.