Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 1943 din 13.06.2013


Dosar nr.3838/108/2013

Calcularea punctajului de pensie prin aplicarea la punctajul de pensie determinat conform art.95, a indicelui de corecţie calculat, în conformitate cu prevederile art.170 din Legea nr.263/2010, nemodificat prin O.U.G. nr.1/2013.

Reclamantul a solicitat obligarea CJP Arad la calcularea punctajul de pensie prin aplicarea la punctajul de pensie determinat conform art.95 a indicelui de corecţie calculat, în conformitate cu prevederile art.170 din Legea nr.263/2010, nemodificat, în baza câştigului salarial mediu realizat de reclamant în anul 2010, anul precedent anului în care s-a înscris la pensie; obligarea pârâtei la plata pensiei conform punctajului astfel rezultat începând cu data de 01 ianuarie 2013, conform Legii nr.283/2011, cu cheltuieli de judecată în baza art.453 alin.1 Noul Cod pr. civ.

Prin sentinţa civilă nr. 1943/13.06.2012, instanţa a reţinut că contestatorul s-a pensionat prin decizia nr.282150/16.11.2011, drepturile la pensie fiindu-i calculate începând cu data de 26.09.2011, fiindu-i aplicabile dispoziţiile Legii nr.263/2010 care se aplică începând cu data de 01.01.2011.

Conform art.193 al.2 din Legea nr.263/2011 prevederile art.170 intră în vigoare doar începând cu data de 01.01.2012. Prin art.16 din OUG nr.80/2010 aprobată prin Legea nr.283/2011, termenul prevăzut la art.193 alin.2 din Legea nr.263/2010, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.

Prin urmare, potrivit acestor dispoziţii legale, aplicarea art.170 din Legea nr.263/2010 nu a fost suspendată, ci acest articol nu a intrat în vigoare decât începând cu data de 01.01.2013.

Prin OUG nr.1/2013 s-a modificat art.170 din Legea nr.263/2010 şi în art.III din OUG nr.1/2013 s-au prevăzut anumite dispoziţii speciale care prevăd că în anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art.95 din Legea nr.263/2010, este 1,06, iar acest indice se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011 şi el se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Astfel, reclamantului nu i se aplică dispoziţiile art.170 din Legea nr.263/2010, modificat prin OUG nr.1/2013, deoarece el nu a ieşit la pensie în cursul anului 2013, ci a ieşit la pensie în anul 2011, deci lui i se aplică dispoziţiile art.III din OUG nr.1/2013 care se referă la sfera persoanelor care au ieşit la pensie în perioada 01.01.2011 – 31.12.2012.

Acest indice de corecţie a fost stabilit de legiuitor la valoarea de 1,06 pentru anul 2013 şi se aplică şi persoanelor ale căror drepturi la pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, deci şi reclamantului al cărui drept la pensie s-a deschis în anul 2011, şi se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, deci asupra punctajului din luna ianuarie 2013, nu cum solicită reclamantul să i se aplice la câştigul salarial mediu realizat de el în anul 2010.

Dispoziţiile art.170 din Legea nr.263/2010, modificat prin OUG nr.1/2013, se aplică persoanelor ale căror drepturi la pensie se deschid în cursul anului 2013, iar indicele de corecţie este şi pentru aceste persoane de 1,06.

Astfel art.III din OUG nr.1/2013 constituie o dispoziţie specială faţă de dispoziţiile generale ale art.170 din Legea nr.263/2010, modificat prin OUG nr.1/2013, dispoziţie specială care se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, tocmai pentru a nu crea discriminări în ceea ce priveşte persoanele ale căror drepturi la pensie se deschid în cursul anului 2013, faţă de persoanele care au ieşit la pensie sub imperiul Legii nr.263/2010, adică de la data de 01.01.2011, pentru a beneficia şi acestea din urmă de aceeaşi corecţie la calculul punctajului de pensie.

Instanţa constată că pârâta a aplicat la calculul pensiei reclamantului indicele de corecţie de 1,06 la punctajul mediu anual aflat în plată în ianuarie 2013, drepturile de pensie fiind corect şi legal stabilite, respectându-se în totalitate dispoziţiile O.U.G. nr.1/2013.

Având în vedere considerentele anterior menţionate, în temeiul OUG nr.1/2013, instanţa a respins acţiunea reclamantului ca neîntemeiată.