Tentativă la omor. Lovirea victimei în zone vitale. Intenţie indirectă.

Sentinţă penală 21/F/2012 din 16.07.2012


Tentativă la omor. Lovirea victimei în zone vitale. Intenţie indirectă.

Din modalitatea de comitere a faptei respectiv prin lovire cu picioarele şi cu un corp contondent, din zonele vitale vizate de inculpat şi din intensitatea loviturilor aplicate de inculpat părţii vătămate care i-au produs acesteia leziuni care i-au pus viaţa în primejdie rezultă, fără putinţă de îndoială că inculpatul, chiar dacă nu a urmărit suprimarea vieţii victimei, a acceptat eventualitatea producerii unui rezultat letal şi, prin urmare, vinovăţia sa, sub aspectul comiterii tentativei la infracţiunea de omor îmbracă forma intenţiei indirecte.

Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., dec. nr. 21/F/29 februarie 2012

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud,  nr.428/P/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului GI, pentru comiterea infracţiunii de omor în forma tentativei, prev. de art. 20  din Codul penal  rap.la art. 174  al. 1 şi 2 din Codul penal, constând în aceea că la data de 23 septembrie 2010 i-a aplicat mai multe lovituri cu picioarele şi un corp contondent părţii vătămate cauzându-i leziuni vindecabile în 44-45 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus în primejdie viaţa.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine în fapt următoarele:

La data de 23 septembrie 2010 partea vătămată MID lucra ca cioban  la turma de bovine a numitului BV din comuna Milaş, jud. Bistriţa Năsăud, turma fiind  poziţionată  pe raza  satului Ghemeş. Pe  parcursul zilei partea  vătămată a  consumat  băuturi alcoolice  şi s-a mai întâlnit  cu inculpatul  care,  la rândul său,  lucra  la  stâna  de  oi  a numitului FW, situată în aceeaşi zonă.

În noaptea acelei zile, inculpatul şi partea vătămată s-au reîntâlnit, ambii fiind sub influenţa alcoolului, prilej cu care inculpatul i-a cerut părţii vătămate o ţigară şi fiind refuzat între ei a izbucnit o ceartă care a degenerat rapid în exercitarea  de violenţe din partea inculpatului.

În concret, inculpatul a  luat o bâtă cu care  a lovit-o  pe partea  vătămată,  din spate,  în zona  toracelui, apoi în zona extremităţii cefalice, iar după  ce  victima a căzut, a  continuat  să o  lovească  cu bâta  şi cu picioarele  peste  tot corpul, oprindu-se în momentul  când  şi-a  dat seama  că nu mai mişcă.

Victima a zăcut în stare de inconştienţă până în dimineaţa zilei  următoare, când  s-a târât până la coliba sa aflată în apropiere, fiind găsită 2-3 ore mai târziu de proprietarul animalelor pentru care lucra  care a  luat măsurile necesare  pentru ca  aceasta  să ajungă la spital.

Partea vătămată a fost internată în intervalul 24 septembrie - 7 octombrie la Spitalul Judeţean de urgenţă Bistriţa, fiind supusă unei intervenţii  chirurgicale pentru a  i se  salva  viaţa.

Prin raportul de  constatare  medico – legală nr. 2587/II/a/51  din  data de 27 septembrie 2010, emis de către Serviciul judeţean de medicină  legală Bistriţa Năsăud, s-a concluzionat că partea vătămată prezintă leziuni corporale  traumatice ce s-au putut produce la data de 23 septembrie 2010 prin lovire  activă cu corpuri  dure, acestea  necesitând pentru vindecare  un număr de  44/45 zile de  îngrijiri medicale, leziunile întrunind  caracteristicile medico – legale ale noţiunii de punere în primejdie  a vieţii.

Inculpatul a fost prezent în instanţă la termenul de judecată din 6 aprilie 2011 când a solicitat amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării, după care nu s-a mai prezentat şi nici nu a mai fost găsit de organele de poliţie cu ocazia executării mandatelor de aducere emise de instanţă, dispunându-se citarea sa prin publicitate.

De menţionat este faptul că, în declaraţiile date în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut comiterea faptei precizând că l-a lovit pe partea vătămată întrucât acesta l-ar fi înjurat de mamă, aspect care, nu rezultă din nici o altă probă administrată în cauză neputându-se reţine, prin urmare, în favoarea acestuia scuza provocării prev. de art. 73 lit. b Cod penal.

În drept, fapta inculpatului reţinută mai sus întruneşte elementele  constitutive  ale  infracţiunii de  omor în forma tentativei prev. de art. 20 din Codul penal  rap. la art. 174  al. 1 şi 2 din Codul penal.

Astfel, din modalitatea de comitere a faptei respectiv prin lovire cu picioarele şi cu un corp contondent, din zonele vitale vizate de inculpat şi din intensitatea loviturilor aplicate de inculpat părţii vătămate care i-au produs acesteia leziuni care i-au pus viaţa în primejdie rezultă, fără putinţă de îndoială că inculpatul, chiar dacă nu a urmărit suprimarea vieţii victimei, a acceptat eventualitatea producerii unui rezultat letal şi, prin urmare, vinovăţia sa, sub aspectul comiterii tentativei la infracţiunea de omor îmbracă forma intenţiei indirecte.

În baza textelor de lege mai sus arătate şi având în vedere criteriile de individualizare ale pedepsei prev. de art. 72 Cod penal tribunalul îl va condamna pe inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lita,b Cod penal, făcând şi aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit. a, b Cod penal.

Totodată, în baza art. 7 din Legea 76/2008 se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În latura civilă a cauzei, în faza de urmărire penală, partea vătămată s-a constituit  parte civilă cu  suma de 10.000 lei, reprezentând  daune morale.

La termenul de judecată din 8 decembrie 2011, prezentă în instanţă, partea vătămată şi-a menţinut aceleaşi pretenţii precizând că acestea includ şi venitul nerealizat în perioada zilelor de îngrijiri medicale, fără însă a face dovada existenţei vreunui prejudiciu material şi a cuantumului acestuia.

Fără îndoială, părţii vătămată i s-a cauzat, prin fapta inculpatului, un prejudiciu moral constând în suferinţele fizice şi psihice la care a fost supus ca urmare a agresiunii, dar şi a faptului că acesta a fost nevoit să suporte o intervenţie chirurgicală, fiind, pe perioada spitalizării, scos din mediul său social obişnuit, însă tribunalul apreciază că suma de 6000 lei este suficientă pentru acoperirea acestuia.

De asemenea, Spitalul judeţean de urgenţă Bistriţa  s-a constituit parte civilă  cu suma  de 7.006 lei, reprezentând cheltuieli de  spitalizare ocazionate  cu tratamentul medical aplicat victimei.

Prin urmare, conform art. 346 rap. la art.14 Cod procedură penală tribunalul îl va obliga pe inculpat să plătească părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa 7006 lei despăgubiri civile, precum şi 6000 lei părţii civile cu titlul de daune morale, respingând ca neîntemeiate celelalte pretenţii civile formulate de acesta, iar în baza art. 118 lit b Cod penal va dispune confiscarea bâtei, corp delict.

Domenii speta