Tâlhărie în variantă agravantă

Sentinţă penală 805 din 13.05.2011


Obiect: tâlhărie în variantă agravată

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău  nr.3608/P/2010 din 25.06.2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului ID,  pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:  art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. (faptă din 07.05.2010, parte vătămată/parte civilă BA); art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. (faptă din 13.05.2010, parte vătămată/parte civilă SC); art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. (faptă din 19.05.2010, parte vătămată/parte civilă MI), fapte constând în aceea că:

în data de 07.05.2010, orele 17, 00, după o înţelegere prealabilă cu un alt tânăr neidentificat, au urmărit-o pe persoana vătămată BA  care se deplasa pe aleea dintre clădirea M şi A şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia poşeta în care se aflau telefoane mobile, acte de identitate şi alte bunuri, în valoare totală de 1000 lei.

în data de 13.05.2010, orele 17, 00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul PI, au urmărit-o pe persoana vătămată CS care se deplasa pe aleea din parcul . şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia poşeta în care se aflau bunuri, în valoare totală de 640 lei.

în data de 19.05.2010, orele 17, 55, după o înţelegere prealabilă cu un alt tânăr, au urmărit-o pe persoana vătămată MI care se deplasa pe aleea din parcul .. şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia telefonul mobil Nokia şi poşeta, în care se aflau bunuri în valoare totală de 1600 lei.

În cursul cercetării  judecătoreşti au fost audiaţi nemijlocit de către instanţă: inculpatul, părţile civile, precum şi toţi martorii din lucrări.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1. Inculpatul DI, în data de 07.05.2010, orele 17, 00, după o înţelegere prealabilă cu un alt tânăr neidentificat până în prezent, au urmărit-o pe partea civilă BA care se deplasa pe aleea dintre clădirea M şi A şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia poşeta în care se aflau telefoane mobile, acte de identitate şi alte bunuri, în valoare totală de 1000 lei. Ca urmare a violenţei fizice întrebuinţate a rezultat şi vătămarea corporală a părţii civile BA constând în leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 7-9 zile de îngrijiri medicale.

2. Inculpatul DI, în data de 13.05.2010,  după o înţelegere prealabilă cu inculpatul PI, au urmărit-o pe partea civilă CS care se deplasa pe aleea din parcul . şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia poşeta în care se aflau bunuri, în valoare totală de 640 lei. Ca urmare a violenţei fizice întrebuinţate a rezultat şi vătămarea corporală a părţii civile CS constând în leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

3. Inculpatul DI, în data de 19.05.2010, , după o înţelegere prealabilă cu un alt tânăr, au urmărit-o pe partea civilă Miron Iuliana care se deplasa pe aleea din parcul . şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia telefonul mobil Nokia şi poşeta, în care se aflau bunuri în valoare totală de 1600 lei. Ca urmare a violenţei fizice întrebuinţate a rezultat şi vătămarea corporală a părţii MI constând în leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 5-6  zile de îngrijiri medicale.

Faptele reţinute în sarcina inculpatului sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

declaraţia inculpatului prin care acesta recunoaşte faptele, aşa cum acestea au fost descrise anterior;

declaraţia părţilor vătămate

coroborate cu declaraţia martorilor, înscrisuri medicale din care rezultă că părţile vătămate au suferit leziuni traumatice; proces-verbal de reconstituire, anexe foto; dovadă ridicare bun sustras;  proces-verbal de cercetare la faţa locului.

În drept, fapta inculpatului  DI constând în aceea că,  în data de 07.05.2010, orele 17, 00, după o înţelegere prealabilă cu un alt tânăr neidentificat până în prezent, au urmărit-o pe partea civilă BM care se deplasa pe aleea dintre clădirea M şi A şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia poşeta în care se aflau telefoane mobile, acte de identitate şi alte bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în variantă agravată, prevăzută de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen.

În drept, fapta inculpatului  DI constând în aceea că, în data de 13.05.2010, orele 17, 00, după o înţelegere prealabilă cu inculpatul PI, au urmărit-o pe partea civilă CS care se deplasa pe aleea din parcul . şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia poşeta în care se aflau bunuri,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în variantă agravată, prevăzută de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen.

În drept, fapta inculpatului  DI constând în aceea că, în data de 19.05.2010, orele 17, 55, după o înţelegere prealabilă cu un alt tânăr, au urmărit-o pe partea civilă MI care se deplasa pe aleea din parcul . şi, prin întrebuinţarea de violenţe, i-au sustras acesteia telefonul mobil Nokia şi poşeta,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în variantă agravată, prevăzută de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen.

Elementul material al infracţiunilor consumate de tâlhărie este realizat din corelarea, de tipul mijloc-scop, dintre acţiunea principală de furt, realizată prin împosedarea inculpaţilor cu bunurile sustrase, şi acţiunea adiacentă de împingere, lovire şi respectiv căderea la pământ a părţilor vătămate, comisă în scopul de a facilita deposedarea acestora şi pentru a-şi asigura scăparea şi de a păstra bunurile furate.

Întrucât faptele au fost săvârşite pe străzi din municipiu, de două persoane în coautorat, se va reţine forma agravată, prevăzută de art.211 alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen.

Urmarea imediată, dat fiind caracterul pluriofensiv al infracţiunii de tâlhărie, constă, pe de o parte, în pricinuirea unei pagube în patrimoniul părţilor vătămate, iar, pe de altă parte, în vătămarea adusă integrităţii corporale aceloraşi părţi vătămate.

Din perspectiva laturii subiective, inculpatul DI a săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, respectiv intenţie indirectă deoarece şi elementul material este complex ( deposedare, violenţă). În primul rând, există scopul specific furtului, constând în însuşirea bunurilor, iar în al doilea rând, activitatea secundară are ca scop asigurarea scăpării şi  păstrării bunurilor furate. Astfel, inculpatul DI a prevăzut rezultatul faptelor sale, respectiv sustragerea bunurilor şi utilizarea violenţei pentru a-şi asigura scăparea, şi a urmărit producerea primului rezultat, respectiv, au acceptat producerea celui de al doilea rezultat-vătămările corporale ce au necesitat pentru vindecare un număr de zile de  îngrijiri medicale.

Astfel, întrucât s-a făcut dovada certă că faptele există, constituie infracţiuni de tâlhărie şi că au fost comise cu vinovăţie de către inculpatul DI,  în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru comiterea următoarelor infracţiuni:  art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. (faptă din 07.05.2010, parte vătămată/parte civilă BA); art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. (faptă din 13.05.2010, parte vătămată/parte civilă CS); art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. (faptă din 19.05.2010, parte vătămată/parte civilă MI).

La alegerea pedepselor, precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa, conform art. 72 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art. 211 alin.1, 2 lit. c alin. 2/1 lit. a C.pen. ( patrimoniul şi integritatea corporală/sănătatea persoanei ). Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen. Se va avea în vedere şi faptul că inculpatul este la prima abatere de la rigorile normelor penale, neavând antecedente penale şi că acesta a avut o atitudine sinceră şi cooperantă faţă de organele judiciare, motiv pentru care se vor reţine în cauză prevederile art. 74 alin.1 lit.a , c C.pen. şi art.76 alin.1 lit.b C.pen.

 Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că inculpatului ID câte o pedeapsă de  3 ani închisoare pentru fiecare dintre cele trei  infracţiuni prevăzute de art. 211 alin.1, alin.2 lit.c alin. 2/1 lit. a C.pen., aceste pedepse  vor avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.

În baza art.34 lit.b C.pen. raportat la art.33 lit.a C.pen. instanţa va contopi pedepsele stabilite pentru inculpat şi va aplica pedeapsa cea mai grea, anume aceea de 3 ani închisoare, având de executat pedeapsa rezultantă unică de 3 ani închisoare.

Inculpatul ID a fost cercetat în stare de arest , fiind reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză  începând cu data de 31.05.2010 până în data de 22.10.2010 inclusiv, astfel se va deduce perioada executată de la 31.05.2010 până în data de 22.10.2010 inclusiv, conform art.88 din C.pen.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, se reţine că natura faptelor săvârşite de către inculpat conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a şi b din C.pen. , cu excepţia dreptului de a alege.

Instanţa apreciază, dat fiind faptul că inculpatul ID nu are antecedente penale şi că a avut o atitudine procesuală sinceră, că reeducarea şi reinserţia socială a acestuia  poate fi realizată şi fără executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea. Astfel,  conform art. 86/1 C.pen. va  dispune suspendarea executării pedepsei principale sub supravegherea Serviciul de Probaţiune, pe durata termenului de încercare de 5 ani, termen calculat conform art. 86/2 C.pen.

Conform art.71 al. 5 din C.pen. va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de  5 ani.

Conform art. 863 al. 1 din C.pen., inculpatul DI va avea următoarele obligaţii:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău ;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu,  reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile,  precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Toate aceste date se vor comunica Serviciului de Probaţiune

În baza art. 863 al. 3 lit. a din C.pen. va obliga pe inculpatul DI să presteze 56 ore de muncă în folosul comunităţii, la Consiliul local , jud. Bacău, activitate ce va fi supravegheată de Serviciului de Probaţiune.

Se va atrage atenţia inculpatului DI asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen., art. 83 din C.pen. referitoare la revocarea beneficiului suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni ori al neîndeplinirii cu rea credinţă a obligaţiilor stabilite de lege şi de instanţă.

În ceea ce priveşte latura civilă, fiind întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, în baza art.14 C.proc.pen., art. 346 C.proc.pen., art. 998 C.civ. va admite acţiunea civilă şi va obliga pe inculpatul DI la plata sumei de 500 lei către parte vătămată/parte civilă BA, a sumei de 1210 lei către parte vătămată/parte civilă CS, a sumei de 200 lei către parte vătămată/parte civilă MI, a sumei de 110 lei către partea civilă OO, sume reprezentând despăgubiri materiale.

Instanţa constată că numiţii CV şi  HC nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

În baza art.118 lit. e C.pen. se va confisca suma de 100 lei de la inculpatul Dumitriu Iulian, sumă obţinută din vânzarea unui bun furat către HC

Conform art.191 alin.1 Cod procedură penală va obliga pe inculpatul Dumitriu Iulian să plătească statului suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.