Sechestru.Confiscare specială.

Sentinţă penală 317 din 03.10.2013


Autorităţile olandeze MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTIŢIE, din cadrul CENTRAL JUSTIŢIEEL  INCASSO BUREAU, a solicitat punerea în executare a Ordinului de confiscare emis pe numele condamnatului G.Ş.

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, la rândul său a investit Tribunalul Bacău cu soluţionarea cererilor respective.

Competenţa de executare a ordinelor de confiscare emise de o autoritate judiciară dintr-un stat membru al U.E. aparţinând tribunalelor, instanţa a fost corect investită, având în vedere prevederile 187/51 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, modificată.

De la S.E.P. din cadrul S.P.C.L.E.P. Bacău s-au aflat datele de stare civilă ale condamnatului şi adresa sa de domiciliu, fiind astfel citat la domiciliu.

Legal citat, condamnatul nu s-a prezentat în faţa instanţei.

La fiecare cerere a fost ataşat CERTIFICATUL statului emitent, OLANDA.

Cererile au fost transmise în conformitate cu art. 4 şi 5 din Decizia – cadru 2006/783, J AI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru hotărârile de confiscare, cele două certificate fiind traduse în limba română (fl. 72-91).

Faptele au fost comise în formă continuată, ceea ce presupune mai multe acte materiale. Din suma totală de 10.600 EURO, condamnatul a achitat o mică parte, rămânând de confiscat suma de 10.435 EURO.

Conform hotărârii statului emitent OLANDA – GERECHTSHOF ARNHEM  Nederland  emisă la data de 24.08.2011 (definitivă 08.09.2011 în dosar 21/003151-10 – 03 s-a dispus confiscarea sumei de 10.600,00 euro de la G.Ş. (ns. 02.11.1987 în Bacău), care a fost condamnat pentru:

- Fapt 1 primar: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obţine plăţi sau prestaţii pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuşi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 2 A1: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals aşa cum este prevăzut în articol 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca şi cum ar fi fost autentic şi real, utilizare comisă de mai multe ori.

- Fapt 2 A 2: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals aşa cum este prevăzut în articol 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca şi cum ar fi fost autentic şi real, utilizare comisă de mai multe ori.

- Fapt 2 B: Complicitate la întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obţine plăţi sau prestaţii pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuşi sau pe un altul, comisă de mai multe ori, articol 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 3 A: înşelătorie, comisă în repetate rânduri articol 326 din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 3 B: (Complicitate la) înşelătorie, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 326 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 4 A: Spălare de bani, de mal multe ori comisă: articol 420bis Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 4 B: (Complicitate la) spălare de bani, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 420bis Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 5 parte din 1: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obţine plăţi sau prestaţii pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuşi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

- Fapt 5 parte din 3: Complicitate la deteriorarea în mod deliberat şi ilegal a unui bun care aparţine în totalitate sau în parte altuia, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 350 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”). Confiscarea (privarea avantajului obţinut ilegal) articol 36e din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”).

Aceste infracţiuni, potrivit legii penale române se încadrează în  dispoziţiile art. 42 – 49 din Legea nr. 161/22003 „privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei exercitării demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, art. 29 din Legea nr. 656/2002 „pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism”  şi art. 215 Cod penal privind infracţiunile care au atras emiterea hotărârilor de confiscare figurează pe lista prevăzută de art. 6 din Decizia cadru.

Principiul recunoaşterii reciproce fiind piatra de temelie a cooperării judiciare în cadrul U.E., neexistând nici un impediment urmează a se recunoaşte hotărârile de confiscare ale statului emitent şi a dispune executarea de îndată a acesteia, în EURO.

 Statul emitent va fi în informat cu privire la modul de rezolvare a cererilor sale.

Cheltuielile judiciare avansate de stat cu prilejul soluţionării prezentei cauze vor rămâne în sarcina acestuia.

Instanţa, în baza art. 4 din DECIZIA CADRU 2006/783/JAI a CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru hotărârile de confiscare.

Admite cererea formulată de autorităţile olandeze MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTIŢIE, din cadrul CENTRAL JUSTIŢIEEL INCASSO BUREAU, şi în consecinţă:

Recunoaşte hotărârea statului emitent OLANDA - GERECHTSHOF ARNHEM privind confiscarea sumei de 10.600,00 euro de la G.Ş. (ns. 02.11.1987 în Bacău), condamnat pentru:

Fapt primar 1: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obţine plăţi sau prestaţii pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuşi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 2 A1: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals aşa cum este prevăzut în art. 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca şi cum ar fi fost autentic şi real, utilizare comisă de mai multe ori.

Fapt 2 A2: Utilizarea în mod deliberat a unui card fals aşa cum este prevăzut în art. 232, primul paragraf din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), ca şi cum ar fi autentic şi real, utilizare comisă de mai multe ori.

Fapt 2 B: Complicitate la întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obţine plăţi sau prestaţii pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuşi sau pe altul, comisă de mai multe ori, articol 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 3 A: înşelătorie, comisă în repetate rânduri articol 326 din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 3 B: (Complicitate la) înşelătorie, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 326 Codul penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 4 A: Spălare de bani, de mai multe ori comisă: articol 420bis Codul penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 4 B: (Complicitate la) spălare de bani, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 420bis Codul penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 5 parte din 1: Complicitate la tentativă de întocmire în mod fals în mod deliberat a unui card de debit destinat pentru a efectua sau a obţine plăţi sau prestaţii pe cale automatizată, cu scopul de a se avantaja pe sine însuşi sau pe un altul: articol 45 coroborat cu 47 coroborat cu 232 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”);

Fapt 5 parte din 3: Complicitate la deteriorarea în mod deliberat şi ilegal a unui bun care aparţine în totalitate sau în parte altuia, de mai multe ori comisă: articol 47 coroborat cu 350 Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”). Confiscarea (privarea avantajului obţinut ilegal) articol 36e din Codul Penal („Wetboek van Strafrecht”), infracţiuni care potrivit legii penale române se încadrează în dispoziţiile art. 42-49 din Legea nr. 161/2003 „privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei exercitării demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, art. 29 din Legea nr. 656/2002 „pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism” şi art. 215 Cod penal privind „înşelăciunea”.

Dispune executarea hotărârii olandeze de confiscare, după cum urmează:

Confiscă de la condamnatul G.Ş., echivalentul în lei a sumei de 10.435 EUR, la cursul valutar de la data executării.

Banii obţinuţi în urma executării hotărârilor olandeze de confiscare vor fi utilizaţi potrivit art. 16 din DECIZIA CADRU 2006/783/JAI a Consiliului Uniunii Europene.

Se va transmite autorităţilor olandeze emitente modul de rezolvare a cererilor.

Se va comunica un exemplar al hotărârii şi la M.J.L.C. - Direcţia de Cooperare Juridică Internaţională în materie penală.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.