Omor deosebit de grav comis cu scopul de talharire a victimei

Sentinţă penală 170 din 16.10.2009


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului L I –E , pentru săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav, faptă prevăzută de art. 174 alin. 1, art.176 alin. 1 lit. d Cod penal şi pentru infracţiunea de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. b, 21lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a, 99 şi urm. Cod penal.

În fapt s-a reţinut că, de la începutul lunii decembrie 2008, inculpatul L I-E, a convenit cu B I-E  pe care îl cunoştea de mai mult timp, să închirieze o cameră din imobilul situat în municipiul Sibiu, strada D. D. , aflat în folosinţa viitoarei victime, contra sumei de 250 lei, înţelegere la care a achiesat şi mama inculpatului.

Pe parcursul lunii decembrie 2008, inculpatul nu a achitatat integral chiria, fapt care a stârnit nemulţumirea gazdei, între părţi având loc mai multe discuţii contradictorii, prin telefon.

În data de 30 decembrie 2008, în jurul orei 2400, B A–E s-a deplasat în strada D.D., comunicându-le inculpatului şi martorei T L dorinţa lui de a  dormi, peste noapte, în cameră cu ei, aşa cum a mai procedat, fără ca inculpatul sau martora să se opună.

După ce au mâncat, inculpatul pretinde că B A –E i-a propus ca, împreună, să comită o infracţiune de furt, dintr-un imobil situat în strada Şoseaua A I, din municipiu Sibiu, în care funcţionează jocuri de noroc, iar la refuzul său, B A-E, le-a cerut să părăsească, în dimineaţa următoare, camera, solicitare care l-a enervat pe inculpat, moment în care s-a hotărât să-i aplice o corecţie, hotărâre comunicată şi martorei, după puţin timp, în curtea imobilului, de unde aduceau lemne pentru foc.

Când au revenit în cameră, profitând de faptul că B A E , aşezat în patul improvizat pe duşumeaua camerei, nu i-a acordat atenţie, inculpatul L I-E i-a aplicat mai multe lovituri, cu toporul luat de lângă soba camerei, violenţe care au vizat zona capului.

Intensitatea deosebită cu care inculpatul a aplicat actele de lovire s-a soldat cu producerea unui traumatism craniuo-cerebral cu fracturi multieschioase craniene, cu dilacerarea materiei cerebrale, care au pus în imposibilitate victima de a schiţa cel mai mic gest de apărare.

Imediat după actele de lovire, inculpatul a deposedat victima de portmoneul cu suma de 930 lei şi cele două telefoane mobile pe care le avea asupra sa, obligând-o apoi pe martoră să  împacheteze bunurile proprietatea lor şi să plece la locuinţa tatălui său, martorul B I, din municipiul Sibiu.

La părăsirea camerei, inculpatul a încuiat uşa şi a luat cu el cheia, acţiune care a întârziat găsirea victimei şi acordarea oricărui ajutor medical, pentru salvarea vieţii.

Afişând detaşare şi siguranţă de sine, inculpatul i-a relatat tatălui său că a avut un conflict minor cu B A-E, fără să dea vreun detaliu asupra instrumentului vulnerant folosit la agresiune, ori a stării de sănătate a victimei şi a petrecut trecerea dintre ani cu ceilalţi invitaţi ai martorului B I, având un comportament firesc, aşa încât cei cu care a venit în contact, nu au avut nici cea mai mică bănuială că a comis fapte de o asemenea gravitate.

Banii furaţi victimei au fost cheltuiţi de inculpat, după ce inculpatul a ars portmoneul, iar cele două telefoane mobile furate au fost găsite asupra inculpatului, fiind ridicate şi predate rudelor victimei, respectiv martorei SŞt-I, de la care victima împrumutase unul dintre aparate.

Intensitatea ridicată cu care inculpatul a aplicat loviturile, s-a soldat cu producerea unor leziuni traumatice grave, la nivelul calotei craniene şi materiei cerebrale, în urma cărora, la scurt timp după plecarea inculpatului din cameră victima a decedat.

În drept s-a reţinut că, fapta inculpatului care, în noaptea de 30/31.12.2008, ora 100, în scopul de a-l deposeda de bani pe B A-E, aflat întins pe duşumea, într-un pat improvizat, i-a aplicat acestuia lovituri repetate şi de o intensitate ridicată, asupra capului, cu un topor, violenţe ce s-au soldat cu leziuni traumatice grave şi care au dus la decesul victimei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor deosebit de grav, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 174 alin. 1, art. 176 alin. 1 lit. d Cod penal.

De asemenea, s-a reţinut că fapta inculpatului de a deposeda victima de portmoneul cu suma de 930 lei şi de două telefoane mobile, după ce a exercitat asupra acesteia acte de violenţă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 2 lit. b, alin. 21 lit. c Cod penal.

În faza de urmărire penală s-a procedat la: efectuarea unei cercetări la imobilul unde au fost săvârşite faptele  a unei constatări medico-legale privind autopsia victimei , a unui raport de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopică pentru urmele papilare ridicate din camera în care a fost găsit cadavrul , a unui raport de expertiză medico-legală psihiatrică  şi a unui raport de expertiză medicală , la audierea părţilor vătămate B I M şi W D C, a părţii responsabile civilmente L M a martorilor T L  , C L , H H , I M, R R C V, S Ş I  , B I , la declaraţia inculpatului şi la ridicarea unor obiecte găsite asupra inculpatului.

În faţa instanţei de fond au fost administrate următoarele probe: referat de evaluare presentenţial al inculpatului , declaraţia inculpatului), declaraţiile martorilor P A M  , T L , H H B  A , facturi, chitanţe.

Audiat în faţa instanţei, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, încercând însă să acrediteze ideea existenţei unui conflict anterior cu victima, şi a unei loviri a inculpatului de către victimăExaminând actele şi lucrările dosarului, tribunalul  a  reţinut  în fapt, următoarele:

În seara zilei de 30.12.2008, inculpatul împreună cu victima şi cu martora T L, se aflau în imobilul din strada D.D. unde în jurul orelor 2400, între victima B A -E şi inculpat s-a iscat o discuţie contradictorie legată de refuzul inculpatului de a participa la săvârşirea unei infracţiuni de furt. Această discuţie contradictorie nu a dobândit caracterul unui conflict, aşa cum susţine inculpatul , astfel că, nu se poate susţine că ar fi fost de natură să-l tulbure în mod deosebit pe inculpat sau să-i creeze o stare de temere sub impulsul căreia acesta să fi acţionat.

În jurul orelor 100inculpatul, nemulţumit fiind de faptul că victima i-a solicitat plata chiriei, şi i-a cerut să părăsească imobilul în dimineaţa zilei următoare, i-a comunicat martorei T L în momentul în care s-au deplasat în curtea imobilului după lemne, că este nemulţumit de faptul că victima va dormi în aceeaşi cameră cu ei, şi că doreşte să-i aplice o corecţie.

Ca atare, la momentul revenirii în cameră, inculpatul, profitând de faptul că victima se afla culcată pe duşumeaua camerei, într-un pat improvizat, fără a fi atentă la acţiunile inculpatului, a luat un topor de lângă soba din cameră, cu care a aplicat victimei mai multe lovituri la nivelul capului, cu intensitate sporită, care au determinat o dilacerare cervicală consecutivă unui traumatism craniuo-cerebral, cu fracturi multiple eschiloase craniene. Aceste leziuni s-au putut produce prin lovire repetată cu un corp tăietor-despicător, aplicate asupra capului, leziuni ce au avut rol determinant în producerea decesului .

Imediat după lovirea victimei, inculpatul a solicitat martorei să strângă lucrurile personale, acesta aplecându-se asupra victimei căutând în buzunarul acesteia .

Apoi, cei doi au părăsit camera, încuind uşa de acces în cameră cu cheia, şi s-au deplasat la domiciliul părţii responsabile civilmente B I, unde, au relatat acestuia faptul că s-a cerat cu victima, apoi a petrecut revelionul cu ceilalţi invitaţi, manifestând un comportament firesc care nu a fost de natură a naşte bănuieli în rândul invitaţilor.

Cu ocazia percheziţiei corporale efectuate asupra inculpatului la data de 02.01.2009 au fost găsite asupra sa, cheia de la imobilul de pe strada D.D., 40 lei, un telefon marca Nokia 2630 , cu cartelă Orange, un telefon Alcatel C701, cu cartelă Orange. Cartela Orange a fost aruncată de inculpat astfel cum rezultă din procesul verbal aflat la dosar., telefonul Samsung Vodafone ridicat de la inculpat şi care a aparţinut victimei a fost predat martorului M P , iar telefonul Nokia sustras de  inculpat de la victimă a fost predat martorei S Ş I.

Suma de 930 lei sustrasă de la victimă a fost cheltuită parţial de inculpat, martora T L relatând că, la domiciliul părţii responsabile civilmente B I, a văzut că inculpatul se afla în posesia portofelului victimei, din care a sustras bani şi carduri.

Fapta inculpatului de a aplica victimei lovituri repetate, de intensitate sporită, asupra capului, cu un topor, lovituri care au produs multiple fracturi craniene, şi au determinat decesul victimei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor, prevăzută de art. 174 alin. 1 Cod penal. Dat fiind faptul că inculpatul a săvârşit fapta cu scopul de a tâlhări victima, sustrăgând de la acesta două telefoane mobile şi un portofel, în speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 176 alin. 1 lit. d Cod penal.

În ceea ce priveşte solicitarea parchetului de schimbarea a încadrării juridice a faptei, cu reţinerea dispoziţiilor art. 175 lit. d Cod penal, respectiv cu reţinerea agravantei privitoarea la existenţa unei stări de neputinţă a victimei de a se apăra, tribunalul a constatat că acestă cerere este neîntemeiată, motiv pentru care în baza art. 334 C.p.p. a respins-o.

Astfel, declaraţia martorei T L a relevat faptul că victima era întinsă pe patul improvizat, iar după lovire acesta s-a ridicat puţin şi a scos un sunet, fără ca partea să poată preciza dacă victima dormea sau era trează. În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că, în cauză, nu există probe care să dovedească faptul că victima dormea, şi deci, nu s-a dovedit starea de neputinţă a victimei de a se apăra, pentru a se pute reţine aplicabilitatea dispoziţiilor art. 175 lit. d Cod penal.

Fapta aceluiaşi inculpat de a exercita violenţe asupra victimei cu scopul de a o deposeda de portmoneul avut asupra sa şi de două telefoane mobile, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 21lit. c Cod penal, fapta fiind săvârşită pe timpul nopţii,  în locuinţa închiriată de victimă inculpatului şi martorei.

Instanţa a apreciat ca întemeiată, în schimb, cererea de schimbarea a încadrării juridice a faptelor de tâlhărie prin reţinerea în încadrarea juridică a faptei şi a aliniatul 1 al art. 211 Cod penal, deoarece acest aliniat este aliniatul care descrie conţinutul juridic al infracţiunii de tâlhărie, aliniatele 2, 21 şi 3 ale art. 211 Cod penal, fiind doar forme agravante ale acestei infracţiuni.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor ce-au fost aplicate inculpatului, instanţa a avut în vedere faptul că, la data săvârşirii faptelor (30.12.2008) inculpatul era minor, astfel că făcând aplicarea dispoziţiilor art. 99 Cod penal , 109 alin. 1 Cod penal, a redus la jumătate pedepsele  aplicate.

Faţă de limitele de pedeapsă prevăzute de lege, pentru faptele săvârşite, reduse la jumătate (7 ani şi jumătate la 12 ani jumătate pentru omor deosebit de grav şi 3 ani jumătate la 10 ani pentru infracţiunea de tâlhărie), instanţa având în vedere gradul de pericol social ridicat al faptelor săvârşite, împrejurările în care acestea au fost comise (pe fondul discuţiilor contradictorii dintre părţi legate de plata chiriei, evacuarea inculpatului, prin violenţă, asupra unei persoane tinere, cu scopul de a-i aplica o corecţie şi de a-i sustrage bunurile, pe timp de noapte, în locuinţa închiriată de la victimă), rezultatul produs (moartea violentă a victimei) dar şi persoana inculpatul (care e minor, la prima abatere de la legea penală, care provine dintr-o familie dezorganizată, prezintă probleme psihice serioase – nervozitate accentuată, incapacitate de a-şi controla furia  , s-a  orientat la aplicarea pedepselor spre limita inferioara a acestora, aplicând o pedeapsă de 8 ani închisoare pentru omor deosebit de grav şi de 4 ani închisoare pentru tâlhărie.

În baza art. 33 lit. a , art. 34 lit. b Cod penal, inculpatului urmează i s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare, sporită la 9 ani .

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal, Tribunalul a aplicat inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, b, d Cod penal, apreciind că, faţă de natura şi gravitatea faptelor săvârşite (omor şi tâlhărie), inculpatul nu este în măsură a aprecia asupra modului în care va fi guvernată ţara, neputând să accepte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţilor de stat.

De asemenea, inculpatului i s-au  interzis şi drepturile părinteşti, ţinând seama de natura infracţiunilor săvârşite (contra vieţii persoanei) şi de rezultatul produs (decesul victimei).

În baza art. 350 C.p.p. instanţa a menţinut măsura arestului preventiv, temeiurile avute în vedere la momentul luării acesteia menţinându-se şi în prezent, în sensul că, faptele pentru care a fost condamnat inculpatul sunt sancţionate de lege, cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani, iar pericolul social al faptei rezultă din natura faptei, din gravitatea acesteia, din împrejurările comiterii  ei şi din persoana inculpatului.

La aprecierea oportunităţii menţinerii arestului preventiv instanţa a avut în vedere şi conţinutul raportului de expertiză medico-legală a inculpatului  care concluzionează că boala de care suferă inculpatul, necesită tratament ambulatoriu şi nu este incompatibilă cu măsura arestării, precum şi, adresa  Penitenciarului Aiud care arată că boala inculpatului este o afecţiune hemoragipară obişnuită benignă, iar prognosticul bolii este excelent.

Prin procesul-verbal întocmit la data de 31.12.2008 de organele de urmărire penală  s-a dispus ridicarea toporului găsit la faţa locului, acesta fiind înaintata o dată cu dosarul cauzei, ca şi corp delict .

În atare situaţie, Tribunalul, în baza art. 109 alin. 5 C.p.p., a dispus restituirea către părţile civile W D C şi B I M, a toporului corp delict înaintat odată cu dosarul cauzei, după rămânerea definitivă a cauzei.