Admis contestatie anulare Hotărârea Adunarii Creditorilor

Sentinţă civilă 54/cc/sind din 27.02.2012


TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA a II a CIVILA - DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA  nr. 54/CC/sind

Sedinta Camerei de Consiliu  din data de 27.02.2012

JUDECATOR SINDIC - S. O.

GREFIER – M. G.

Pe rol fiind solutionarea cererii formulata de SC S.C.SRL de desfiintare a hotararii adunarii creditorilor debitoarei din 21.11.2011 formulata in cadrul  procedurii generale a insolventei  debitoarei SC M.G.SRL.

La apelul nominal facut in sedinta Camerei de Consiliu  a raspuns C.I.pentru lichidatorul B. SPRL, consilier juridic C.D.F.pentru creditoarea  SC S.C.SRL cesionar al creantei B.C.R.SA. si .se constata lipsa debitoarei  SC M.G. SRL si creditoarelor A.F.P.B.si

Procedura de citare legal indeplinita  prin publicarea citatiei in Buletinul Procedurilor de Insolventa  nr. 2540 din 22.02.2012.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de , dupa care:

Instanta pune in discutie cererea SC S.C.SRL de desfiintare a hotararii adunarii creditorilor din 29.11.2011 .

Reprezentantul SC S.C.SRL solicita admiterea contestatiei astfel cum aceasta a fost formulata  si desfiintarea hotararii adunarii creditorilor , nelegala cu privire la cvorumul sedintei si faptul ca ordinea de zi a sedintei a fost adoptata in absenta creditorilor , apreciata ca fiind acord tacit. Legata de aceasta hotarare este si decizia creditorului de schimbare a lichidatorului.

Lichidatorul arata ca prin sentinta de deschidere a proceduri falimentului de mentioneaza faptul ca se este confirmat ca lichidator. Conform dispozitiilor art. 19 alin.2 din Legea nr. 85/2006 creditorul care detine 50 % din cuantumul creantelor poate confirma lichidatorul provizoriu , dar nu este obligatoriu. A convocat adunarea creditorilor pentru confirmarea lichidatorului , creditorii nu s-au prezentat, ulterior creditoarea a  depus un inscris insa prin convocator s-a mentionat acceptul tacit in cazul neprezentarii.

JUDECATORUL  SINDIC

Asupra cauzei de fata:

Creditoarea SC S.C.SRL a formulat contestatie solicitand desfiintarea Hotararii Adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011 ca fiind nelegala.

In motivarea contestatiei se arata ca a lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011, iar cu toate acestea lichidatorul judiciar a interpretat lipsa ca un acord pozitiv pentru confirmarea sa in calitate de lichidator.

Mai arata contestatoarea ca adunarea creditorilor din data de 21.11.2011 a fost nestatutara lipsind cvorumul necesar pentru luarea unei hotarari.

Tot contestatoarea a aratat ca s-a confirmat lichidatorul judiciar fara votul sau cu toate ca detine 99,42% din valoarea creantelor debitoarei SC M.G.SRL.

In drept au fost invocate prevederile art. 14 al. 7, art. 15 al. 1 si art. 19 al. 2 din Legea nr. 85/2006.

Prin concluziile orale, lichidatorul judiciar B. SPRL a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata, fiind respectata procedura legala.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 21.11.2011 a avut loc Adunarea creditorilor debitoarei SC M.G.SRL, adunare convocata de lichidatorul judiciar B. SPRL, avand ca ordine de zi confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecatorul sindic prin Sentinta civila nr. 957/sind/18.04.2011.

Convocarea adunarii s-a publicat in BPI in data de 18.11.2011.

La aceasta adunare, cu toate ca nu a fost prezent nici un creditor si nici nu s-a trimis vreun vot prin corespondenta, s-a confirmat lichidatorul judiciar B. SPRL.

Se mai retine de instanta ca SC S.C.SRL detine 99,42% din valoarea creantelor debitoarei SC M.G.SRL.

Instanta urmeaza sa admita contestatia formulata de creditoarea SC S.C.SRL privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011, pentru urmatoarele motive:

Astfel, potrivit art. 3 pct. 8 din Legea nr.85/2006, creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului, iar conform art. 14 al. 7 din acelasi act normativ, hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

De asemenea,potrivit art. 15 al. 1 din Legea nr. 85/2006, cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele adunarii creditorilor vor avea loc in prezenta titularilor de creante insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente.

In cauza de fata Adunarea creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011 a avut loc cu nerespectarea dispozitiilor legale.

Astfel, in primul rand convocarea adunarii creditorilor din data de 21.11.2011 s-a facut si cu nerespectarea dispozitiilor legale, convocarea fiind facuta cu o zi inainte de adunarea creditorilor, ceea ce a facut la imposibilitatea creditorilor de a participa la aceasta adunare.

Este si motivul pentru care instanta considera ca SC S.C.SRL a lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

In al doilea rand, confirmarea lichidatorului judiciar B. SPRL s-a facut fara a avea cvorumul necesar de 30% prevazut de art. 15 al. 1 din Legea nr. 85/2006, absenta creditorilor coroborata cu lipsa vreunui vot prin corespondenta ducand la concluzia ca nu a existat cvorum.

Nu se poate considera achiesare tacita necomunicarea unui punct de vedere sau absenta de la adunarea creditorilor, lichidatorul judiciar avand obligatia sa adopte hotarari numai in prezenta cvorumului prevazut de lege.

Concluzionand, s-au incalcat dispozitiile legale privind desfasurarea adunarii creditorilor si votarea in aceasta adunare, motiv pentru care se impune desfiintarea hotararii luate.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 14 al. 8 raportat la art. 14 al. 7 si art. 15 al. 1 din Legea nr. 85/2006, va admite contestatia formulata de creditoarea SC S.C.SRL privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011 si in consecinta va dispune desfiintarea Hotararii Adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII 

HOTARASTE

Admite contestatia formulata de creditoarea SC S.C.SRL privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011 si in consecinta:

Dispune desfiintarea Hotararii Adunarii creditorilor debitoarei SC M.G.SRL din data de 21.11.2011.

Cu recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Data in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica din data de 27.02.2012.

JUDECATOR SINDIC GREFIER

S. O. M.G.

Red.O.S./05.03.2012

Dact.M.G./05.03.2012

2 ex.